Domov > Česta pitanja

Česta pitanja

Prijava i upis

Kako mogu najbrže i najefikasnije dobiti informacije u vezi online studija?

Za sve informacije i lično savetovanje smo vam dostupni:

 • Lično u kancelariji predstavništva u Beogradu svakim radnim danom od 9 do 17 časova
 • Pišite nam na info@doba.rs ili nas pozovite na (011) 220 66 69
 • Putem Skajpa doba.beograd ili Vajbera 065 22 87 999
 • Pregledajte termine online i klasičnih prezentacija fakulteta i pridružite nam se
 • Sve događaje na našem fakultetu možete svakoga dana da pratite na našem Facebooku.
 • Kontaktirajte naše Ambasadore – studente, diplomce, mentore, koji vam mogu preneti informacije iz ličnih iskustava.
Kako da podnesem prijavu za upis?

Sve u vezi prijave i upisa, uslova, školarine i samih dokumenata je dostupno na linku. Za sve informacije u vezi popunjavanja prijave su vam dostupni saradnici fakulteta.

Gde i kako se odvija upis?

Upis se odvija u predstavništvu fakulteta u Beogradu ili putem pošte.

Ukoliko živite ili radite u inostranstvu prijavu sa dokumentacijom nam možete poslati klasičnom poštom u predstavništvo fakulteta u Beogradu. Ukoliko imate nekoga ko bi mogao da nam lično donese prijavu i dokumente isto možete tako da uradite. Nakon prijema vaše prijave kontaktiraćemo vas u vezi svega telefonom, mejlom ili klasičnom poštom.

Ukoliko se niste još u potpunosti opredelili za upis na naš fakultet, popunite informativnu prijavu i dodatne informacije u vezi studija, događaja i novosti na DOBA Fakultetu ćemo vam redovno prosleđivati.

Da li se pre upisa polaže prijemni ispit?

Ne. Prijemnih ispita na DOBA Fakultetu ni u jednom slučaju nema.

Kako se vrednuju diplome DOBE u Srbiji?

Kao i u svim zapadnim zemljama i u Srbiji je sa radom počeo centar za vrednovanje stranih diploma koji nostrifikuje sve diplome stranih institucija, kao i diplome DOBA Fakulteta. Vrednovanje strane diplome iznosi 3.500,00 RSD.

DOBA Fakultet je već dobio rešenje o nostrifikaciji diploma bachelor programa Poslovanje i master programa Međunarodno poslovanje od strane ENIC/NARIC Centra.
Sve informacije u vezi Centra za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija, dostupne su na njihovoj web stranici.

Online Bachelor programi

Koji online Bachelor programi su mi na raspolaganju?

Predmete programa vode najbolji stručnjaci područja iz Slovenije i Evrope, pored toga su vam na raspolaganju  iskustva gostujućih predavača iz prakse i podrška mentora 7 dana u nedelji. Aktivnim radom, u timu ili individualno, ćete steći kompetencije 21. veka koje su neophodne za vašu bolju budućnost. Programe izvodimo u obliku online studiranja za odrasle već 18 godina.

Online Bachelor programi, u trajanju od tri godine (180 ECTS) koje izvodimo su:

- Poslovanje 
- Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću i
- Poslovanje i menadžment u turizmu

 

Na kom jeziku se izvode online programi DOBA Fakulteta?

Programi se izvode na srpskom jeziku (komunikacija sa profesorom i mentorom i priprema studijskih aktivnosti i polaganje ispita).  Za upotrebu literature kod programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću je potrebno znanje engleskog jezika.

Da li su programi javno važeći?

Svi programi DOBA Fakulteta su javno važeći i akreditovani.

Koliko traju studije?

Studije traju tri godine. Studije završavate kada obavite sve programom propisane obaveze i diplomski rad i sakupite 180 ECTS. Za studente sa završenim višim školama studije traju jednu godinu (direktan upis po merilma za prelaske u treću godinu studija).

Koji stepen obrazovanja i zvanje stičem?

Diploma se izdaje na slovenačkom jeziku sa prilogom diplomi na slovenačkom i engleskom jeziku u kome su navedena sva znanja i kompetencije koje ste pridobili tokom trajanja programa, prosek ocena, sadržaj predmeta i svi detalji programa.

Posle završenih studijskih obaveza studenti će izraditi i braniti završni stručni rad, odnosno (umesto odbrane) položiće dva dodatna izborna predmeta i tako će sakupiti ukupno 180 ECTS za sticanje visokog stručnog obrazovanja I stepena Bolonje i steći će diplomu i stručno zvanje:

Program Poslovanje: diplomiran/a ekonomist/ka (VS), skraćeno: dipl. ekon. (VS)
Program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću: diplomant/ka marketinga (VS), skraćeno: dipl. market. (VS)
Poslovanje i menadžment u turizmu: diplomant/diplomantka poslovanja in upravljanja v turizmu, skraćeno: dipl. posl. in upr. v tur. (VS)

Koje kompetencije se stiču nakon završenih studija?

U vreme studija ćete usvojiti korisna i praktična znanja i kompetencije 21. veka.  Upravo ova znanja se danas najviše traže.
Koja su to znanja?
Sposobnost rešavanja kompleksnih problema, kritičko razmišljanje, kreativnost, postupanje ljudima, kooperativnost, emocionalna interligencija, sposobnost procene odlučivanja, sposobnost razvijanja odnosa za zaposlenima i strankama, pregovaranje, misaona fleksibilnost.

Na DOBA Fakultetu pratimo trendove, sa savremenim predmetima i najboljim evropskim profesorima izvodimo ekskluzivne predmete Lobiranje, Rukovođenje ljudima, Kreativno upravljanje zaposlenima …

 

Da li je na diplomi napisano, da su se studije izvodile online?

Ne. Po slovenačkim zakonima klasične i online studije us jednako vredne, pa tako nigde na diplomi nije napisano, da ste studirali putem online studija.

Da li mogu da nastavim studije nakon diplomiranja?

Obrazovanje koje budete stekli vam omogućava nastavak studija na master studijskim programima (strukovni master). Za dve godine možete da steknete zvanje mastera. Na DOBA Fakultetu izvodimo dva online master programa Međunarodno poslovanje i Marketing i prodaja na srpskom jeziku. Uslove za upis na master  studije svaka visokoškolska institucija određuje sama.

Kakve su mogućnosti zaposlenja?

Studenti se posle završetka programa mogu zaposliti na radnim mestima srednjeg i višeg menadžmenta internacionalnih i domaćih preduzeća. Kod 64% naših diplomaca je diploma DOBA Fakulteta nešto promenila – dobili su posao, imaju veću platu, napredovali su na radnom mestu ili su menjali posao.

Online master programi

Koji online master programi su mi na raspolaganju?

Na srpskom jeziku možete studirati u akreditovanim master programima:

Da li su master programi javno važeći?

Svi programi DOBA Fakulteta su javno važeći i akreditovani.

Koliko traju studije?

Studije traju dve godine. Studije završavate kada obavite sve programom propisane obaveze i master rad i sakupite 120 ECTS.

Koji stepen obrazovanja i koje zvanje ćete steći?

Diploma se izdaje na slovenačkom jeziku sa prilogom diplomi na slovenačkom i engleskom jeziku u kome su navedena sva znanja i kompetencije koje ste pridobili tokom trajanja programa, prosek ocena, sadržaj predmeta i svi detalji programa.

Posle završenih studijskih obaveza studenti će izraditi i braniti magistarski rad i tako će steći visoko obrazovanje II stepena Bolonje, diplomu i stručno zvanje:

Program Međunarodno poslovanje: magister/magistrica poslovnih ved, skraćeno: mag. posl. ved
Program Marketing i prodaja: magister/magistrica marketinga in prodaje

Što moram učiniti ako sam završio osnovni visokoškolski stručni studijski program iz ostalih stručnih područja? (prirodno-matematičke i tehničke nauke i ostale nauke)?

Studijska komisija odlučuje, u odnosu na to koji studijski program ste završili, da li ćete tokom studija u master programu imati diferencijalnih predmeta.

Koji su uslovi za napredovanje u master studijskim programima?

Student napreduje na 2. godinu studija, ako skupi bar 30 ECTS iz 1. godine.

Koje obaveze moram ispuniti za završetak studija u master studijskim programima?

Za završetak studija je potrebno da izvršite sve obaveze iz programa: obavezne i izborne predmete, individualan stručni rad/članak i master rad.  Za završetak studija morate skupiti 120 ECTS (u jednoj godini 60 ECTS).

Da li je na diplomi napisano, da su se studije izvodile online?

Ne. Po slovenačkim zakonima klasične i online studije u jednako vredne, pa tako nigde na diplomi nije napisano, da ste studirali putem online studija.

Da li mogu da nastavim studije?

Posle uspešno završenog studiranja u master programima stičete drugi stepen po Bolonjskoj deklaraciji i možete da nastavite studije na doktorskim programima (treći stepen po Bolonjskoj deklaraciji). Upisni uslovi za prelazak u programe 3. stepena su određeni u programima pojedinačnih institucija koje ih sprovode.

Kakve su mogućnosti zaposlenja?

Zbog širokih interdisciplinarnih znanja i praktičnih znanja kao magistri ćete imati mogućnosti zaposlenja u stranim i domaćim malim, srednjim i velikim preduzećima, kao i u ustanovama u oblasti uslužnih delatnosti. Kod 64% naših diplomaca je diploma DOBA Fakulteta nešto promenila – dobili su posao, imaju veću platu, napredovali su na radnom mestu ili su menjali posao.

Online studije

Kakva je praksa online studiranja u inostranstvu?

Online studiranje ima u svetu dugu tradiciju, sprovode ga otvoreni univerziteti, koji su specijalizovani za sprovođenje tog oblika studiranja (to su tzv.otvoreni univerziteti -Open Universities -  ili virtuelni univerziteti). U najveće u Evropi spadaju otvoreni univerziteti u Velikoj Britaniji, Španiji, Holandiji, Portugalu i u Turskoj. Zbog globalnih trendova, i takozvanim klasičnim univerzitetima (kao npr. Oxford, Harvard, Standfor) se sve više  dopada online sprovođenje programa.

U Sloveniji, na žalost, još nema zakonskog okvira za formiranje otvorenih univerziteta.

Koliko studenata, prema podacima, studira u obliku online studiranja?

Prema podacima OECD, u Evropi studira 1.450.000 online studenata ili u proseku 23 % svih studenata. U SAD i Kanadi  6.500.000 online studenata ili u proseku 35 % svih studenata. U Aziji 4.000.000 online studenata ili u proseku 21 % svih studenata, dok u Australiji i Oceaniji  870.000 online studenata ili u proseku 14 % svih studenata.

Stručnjaci predviđaju da će do 2025.godine na svetu biti između 30 i 80 miliona studenata koji će studirati online (izvor: OECD, 2011).

Koliko se dugo online studije već odvijaju u Sloveniji?

Online studiranjem, DOBA već 18 godina donosi svetske trendove na prostore Slovenije. 2013. godine postali smo i prva i jedina visokoškolska institucija u jugoistočnoj Evropi sa međunarodnom akreditacijom online studiranja UNIQUe koju dodeljuje Evropska fondacija za kvalitet u e-obrazovanju EFQUEL.

DOBA u celini online sprovodi savremene, kvalitetne i tehnološki podržane online studije još uvek kao jedina institucija u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Da li je moguće da se uključim u online studije ukoliko živim u inostranstvu, pod uslovom da ne dolazim u Srbiju tokom studija?

Da. Sve od upisa do diplome možete na DOBA Fakultetu da uradite online. 74% studenata studira na DOBI online iz 35 država sveta, sa svih kontinenata.

Da li su programi online studija na DOBI akreditovani isto kao programi klasičnih studija?

Svi programi koje sprovodimo na DOBI, i u načinu online studiranja , akreditovani su na Savetu RS za visoko školstvo. 2013. godine postali smo i prva i jedina visokoškolska institucija u jugoistočnoj Evropi sa međunarodnom akreditacijom online studiranja UNIQUe koju dodeljuje Evropska fondacija za kvalitet u e-obrazovanju EFQUEL.

Dana 16. februara 2012. je Nacionalna agencija za kvalitet visokog školstva (NAKVIS)  produžila akreditaciju visokoškolskom stručnom programu Poslovanje za sedam godina, koji sprovodimo  i u klasičnom obliku kao online studiranje.

Da li diploma završenih klasičnih studija vredi isto koliko i diploma online studija?

Svi visokoškolski programi su akreditovani i za klasične kao i za online studije. Online studije su jednako vredne kao klasične studije sa potpuno ravnopravnim standardima, ciljevima i sadržinama, samo je način izvođenja studija drugačiji.

Koja hardverska i softverska oprema mi je potrebna za online studije?

Hardverska oprema:

 • lični računar ili laptop  (minimalni zahtevi: CPU 1.2 MHz, RAM 1 GB)
 • slušalice sa mikrofonom (za praćenje internet predavanja)
 • web kamera (vanska, USB)
 • dostup do interneta (preporučujemo širokopojasni internet, sa brzinom od najmanje 1/0.5 Mbps)

Programska oprema:

 • operativni sistem: Windows (8,7 ili Vista) ili Mac (OS X 10.6 ili više)
 • internet pretraživač: Internet Explorer, Firefox, Chrome ili Safari
 • čitač PDF dokumenata (Adobe Reader ili drugi)
 • Java
 • Flash Player
Da li mogu pre upisa da isprobam online studije sam?

Da. Na linku je dostupan besplatan probni predmet online studija sa pravim primerima zadataka iz programa. Tako možete besplatno da sami isprobate sve u vezi virtuelnog amfiteatra Blackboard u kome se studije odvijaju.

Možete pogledati i interesantan video o online studijama na DOBI.

Kakva je podrška pre i tokom online studija?

Na početku studiranja organizujemo online uvodni susret na kojem se upoznajete sa načinom studiranja i sa virtuelnim amfiteatrom.

Uvodna nedelja pre početka prvog predmeta je namenjena detaljnijem upoznavanju sa načinom studiranja. Studiranje je prilagođeno zaposlenima - odvija se po principu jedan predmet za drugim.

Celokupna podrška tokom studija obuhvata podršku mentora 7 dana u nedelji, profesora, vođe programa, stručnih saradnika i tehničke službe.

Više o podršci tokom studija.

Kako nabaviti gradivo za studije?

Za online studije ne trebate ništa posebno. Gradivo dobijate u predmetu (sa svojom lozinkom), tamo stoji sve što vam je potrebno za uspešan završetak predmeta.

Da li je moguće da će u budućnosti online studije potpuno zauzeti mesto klasičnih studija?

Online studiranje je samo način studiranja. Reč je o izboru, a ne o zameni klasičnog studiranja. Online studiranje je uglavnom jedini način sticanja višeg stepena obrazovanja za sve one kojima druge obaveze ne omogućavaju mogućnost klasičnog studiranja. Na DOBI su to većinom zaposleni, mlade mame i sportisti.

Da li je na DOBA Fakultetu moguće studirati preko mobilnog telefona?

DOBA Fakultet nudi mogućnost mobilnog studija pomoću posebne aplikacije Blackboard Mobile Learn koja se može koristiti preko smart telefona (iPad, iPhone, Blackberry, Android). 

DOBA Fakultet je prva institucija u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, koja studentima omogućava online studiranje i putem mobilnog telefona i tako prati svetske trendove.

Više o Blacboard Mobile Learn možete da pročitate na zvaničnoj stranici.

Print

 1. * Obavezna polja