Domov > Online studiranje > Podrška na online studijama

Podrška na online studijama

Studije online ne znače da ćete biti sami. Vaš rad i rad vaših kolega u samom predmetu pratiće online mentor, dostupan u virtuelnom amfiteatru 7 dana u nedelji. Na raspolaganju vam je i podrška profesora, studijskih kolega, ličnog menadžera programa i tehnička podrška.

100% online studije i podrška sedam dana u nedelji su posebnost online studija na našem fakultetu.

Online mentori

Kod online studija mentor je najbitniji kontakt studenata i u velikoj meri je zadužen za uspeh studenata na samom predmetu. Online mentor je stručnjak predmetnog područja koji ima u grupi najviše 30 studenata. Zadaci online mentora su:

Print