Domov > Online studiranje > Podrška na online studijama

Podrška na online studijama

Studije online ne znače da ćete biti sami. Vaš rad i rad vaših kolega u samom predmetu pratiće online mentor, stručnjak sa prvoklasnim iskustvima, koji vam je dostupan u virtuelnom amfiteatru 7 dana u nedelji. Na raspolaganju vam je i podrška profesora, studijskih kolega, ličnog menadžera programa i tehnička podrška.

Online mentor

Kod online studija mentor je najbitniji kontakt studenata i u velikoj meri je zadužen za uspeh studenata na samom predmetu. Mentor je stručnjak predmetnog područja koji ima u grupi najviše 30 studenata. Zadaci online mentora su savetovanje, usmeravanje i podrška na studijama; organizovanje i dnevno praćenje vašeg rada na predmetu; podsticanje i motivacija tokom trajanja predmeta. U saradnji sa profesorom obezbeđuje povratne informacije u vezi vašeg napredovanja.

Print