Domov > Povezivanje i istraživanje

Povezivanje i istraživanje

Povezivanje Doba Fakulteta

Doba Fakultet od početka svog poslovanja usko sarađuje sa lokalnom sredinom i ustanovama kako u Sloveniji, tako i u inostranstvu na bazi jasne strategije:

Međunarodna saradnja i povezivanje je jedan od ključnih prioriteta Doba Fakulteta, koju on razvija i jača na osnovu:

Istraživanje

Osnove naučno-istraživačkog i razvojnog rada na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije Maribor usmerene su na izvođenje razvojnih projekata i na saradnju sa užom i širom regijom. Na području razvojne i istraživačke delatnosti je važan cilj produbiti i ojačati istraživački i razvojni rad u različitim disciplinama društvenih i poslovnih nauka, kao i u multidisciplinarnim i interdisciplinarnim istraživanjima.

Strateška usmerenja na području naučno-istraživačkog i razvojnog rada su:

Istraživački i razvojni rad odvija se u okviru registrovane istraživačke grupe Poslovni institut, koji je osnovan sa ciljem udruživanja teorije i prakse, jer savremene, bolonjski usmerene visokoškolske studije zahtevaju tesno povezivanje sa praksom i moraju biti podržani istraživačkim radom, u kome učestvuju kako predavači, tako i studenti.

Razvojni rad se izvodi u okviru centara, gde istraživači i predavači svoje znanje i iskustva povezuju u okviru razvojnih projekata. U školi je aktivno 7 razvojnih centara.

Uključivanje studenata, predavača i preduzeća za prenos znanja i iskustava između pedagoške i stručne prakse.

Akademska saradnja

Akademska saradnja Doba Fakulteta sa ostalim visokoškolskim institucijama u Sloveniji predviđa razmene studenata i visokoškolskih nastavnika, formiranje zajedničkih studijskih programa, istraživanja i razmenu stručnih iskustava, studijskih materijala, studijskih programa, programa za usavršavanje i širenje saradnje.

U cilju efikasnog razvoja akademske saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama u Sloveniji, Doba Fakultet ima sklopljen sporazum o akademskoj saradnji sa:

Print