Domov > Pravna obaveštenja

Pravna obaveštenja

Autorska prava

Sve informacije i slike (Sadržaje), objavljene na web stranama DOBA Fakulteta za primenjene poslovne i društvene studije Maribor (DOBA Fakultet) su svojina DOBA Fakulteta i u zakonski dozvoljenom okviru predmet su autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine. Sadržaje je dozvoljeno pregledati i reprodukovati samo za vlastite potrebe. Menjanje, prepisivanje, umnožavanje ili širenje na bilo koji drugi način, bez pismene dozvole DOBA Fakulteta, zabranjeno je. Sadržaje i slikovni materijal u Novinarskom centru novinari mogu da koriste i bez prethodne pismene dozvole DOBA Fakulteta.

Zaštita privatnosti

DOBA Fakultet poštuje privatnost korisnika web mesta i brižljivo će je čuvati. Podaci o upotrebi web mesta, koji će se sakupljati automatski i ne omogućavaju uvid u lične podatke, biće upotrebljeni u cilju poboljšanja upotrebe web mesta.

Ograničavanje odgovornosti

DOBA Fakultet će se na sve načine truditi da obezbedi najtačnije i najnovije podatke na svojim web stranama, ali upozorava da su tekstovi informativnog karaktera i  zato ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i celovitost strana. Svi korisnici web strana objavljene Sadržaje koriste na vlastitu odgovornost.
Ni DOBA Fakultet ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u nastanku i izradi ovih web strana nije odgovoran za povremeno nefunkcionisanje strane, za eventualnu netačnost informacija kao ni za eventualnu štetu, nastalu zbog upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. Zato ne odgovara ni za kakvu štetu ili neprijatnosti, koje bi proizišle iz postojanja web strana, iz pristupa upotrebi i/ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim web stranama i/ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovoj sadržini, bez obzira na to da li su bili obavešteni o mogućnosti takve štete.
DOBA Fakultet zadržava pravo da bez prethodnog upozorenja bilo kada promeni, doda ili odstrani sadržinu ovih web strana. Svi korisnici objavljenu sadržinu koriste na vlastitu odgovornost.

 

Print