Domov > Programi i upis > Bachelor program: Poslovanje

Bachelor program: Poslovanje

Tokom trajanja programa ćete steći upotrebljiva znanja na primerima iz prakse iz područja inovativnosti i upravljanja u poslovnom svetu, razumećete stručne probleme i naučićete da potražite odgovarajuća rešenja. Program izvodimo već devet godina na srpskom jeziku, u njemu je diplomiralo preko 250 diplomaca.

Akreditovan bachelor program na srpskom jeziku sa zvanjem diplomirani ekonomist (VS)

Dobićete aktuelna znanja za etičko i uspešno poslovanje, učinkovito rukovođenje i postupanje sa ljudima,  planiranje poslovanja pomoću informacione tehnologije, poznavanje pravne prakse, razumevanje finansijskih funkcija i računovodstva, poslovne komunikacije na srpskom i stranom jeziku i znanja iz područja timskog rada. Sav taj spektar znanja danas očekuju poslodavci od zaposlenih.

 

Da se isplati studirati dokazuje i podatak, da čak 88,9 % poslodavaca studenata DOBA Fakulteta ocenjuje, da su studenti nakon diplomiranja napredovali, bili preraspoređeni na drugo radno mesto, dobili veću platu i stimulaciju za postignuti rezultat ili sačuvali radno mesto (izvor: anketiranje poslodavaca, april 2015.).

Pitate se da li su studije iz oblasti poslovanja prave za vas? Odgovore ćete naći ovde.

Podaci o programu

U programu Poslovanje diplomiralo je već 245 studenata koji su studirali na srpskom jeziku.

Koristi za vas

Diplomci i karijera

U programu Poslovanje diplomiralo je već 245 studenata iz Srbije. Diplomci programa se najčešće zapošljavaju kao direktori i vođe različitih odeljenja, stručni saradnici u državnim ili privatnim firmama, referenti, asistenti direktora, na području komercijale, marketinga, računovodstva, finansija, policije, zdravstvenih radnika, stjuardese, ekonomisti, administrativni radnici ... 

Njihova radna mesta su: rukovodilac odeljenja, direktor vlastitog preduzeća, stručni saradnik, saradnici u policiji, zdravstvu, referent, asistent, sportista, komercijalista, stjuardesa, menadžeri, saradnici u bankama, administrativni radnici, poslovni sekretari...

Tokom studija studenti sarađuju sa preduzećima za koja pripremaju projektne zadatke za rešavanje izazova pojedinog preduzeća.

Prošle godine studenti programa su sarađivali sa sledećim preduzećima: HIT, Dewesoft, Staklara Rogaška, Staklara Hrastnik, Petrol, Trivid Grupa, Državni zbor Republike Slovenije, Osiguranje Dunav, Kancelarija Vlade Republike Srbije za Kosovo, Kraš, Coca Cola HBC... 

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Savet Republike Slovenije za Visoko školstvo je u januaru 2005. akreditovao visokoškolski program Poslovni asistent (zaključak broj 608-01-3/2005/5; 28. 1. 2005) koji je u 28.1. 2008. godine promenio naziv iz Poslovnog asistenta u program Poslovanje. Savet Nacionalne agenciie Republike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS) je u februaru 2012. produžio akreditaciju visokoškolskog programa Poslovanje za sedam godina (zaključak broj 6033-64/2011; 16.2.2012.).

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti mogu da biraju dva načina završetka studija, odbranu završnog stručnog rada ili polaganje dva dodatna izborna predmeta. Ukupno ćete sakupiti 180 ECTS bodova i dobiti stručno zvanje diplomirani ekonomist (VS)/ Bachelor of Business, koje je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje poznaju u inostranstvu.

Evropska diploma online studija je ekvivalentna diplomi klasičnog studija tako da diplomi nije navedeno da ste studirali online

Diploma, znanja i kompetencije koje ćete steći omogućavaju vam nastavak studija na online master programima DOBA Fakulteta na srpskom jeziku. Studije su moguće i u master programima drugih obrazovnih ustanova. Uslove za upis određuje svaki pojedinačni fakultet. Za dve godine možete da steknete zvanje mastera.

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija koji predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i priznavanje inostranih visokoškolskih isprava. Rad DOBA Fakulteta je u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (vrednovanje studijskog programa) se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu opšteg pristupa tržišta rada u Srbiji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo je REŠENJE (Mart 2016), da se diploma DOBA Fakulteta Maribor o završenim studijama prvog stepena visokoškolskog studijskog programa Poslovanje priznaje u Srbiji kao diploma osnovnih strukovnih studija prvog stepena visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, zvanje/ kvalifikacija: diplomirani ekonomista/ VS/ u oblasti ekonomskih nauka, radi zapošljavanja. Diplomci moraju da ulože molbu za priznavanje diploma ENIC/NARIC Centru, a prvi korak je popunjavanje formulara i dostava dokumentacije. Nostrifikacija košta 3.500,00 RSD.

Pridodani dokumenti:

Print