Domov > Programi i upis > NOVO! Master program Menadžment pametnih gradova na engleskom jeziku

NOVO! Master program Menadžment pametnih gradova na engleskom jeziku

Više od dve trećine evropskog stanovništva živi u urbanom okruženju. Gradovi i opštine su podsticajno okruženje za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, inovacije i preduzetništvo … Gradovi su ona okruženja u kojima poteškoće nastaju, i rešavaju se.

Postanite stručnjak budućnosti.

Porast broja stanovnika u urbanim okruženjima uzrokuje gomilanje poteškoća vezanih za održivi razvoj, nezaposlenost, siromaštvo, infrastrukturu, saobraćaj, smeštaj, izvore vode, energiju, javne usluge ... Sve to zaheva temeljnu obnovu gradova. Naši gradovi i urbane sredine su mali do srednje veliki u poređenju sa evropskim, a manji urbani centri imaju i više konkurentskih prednosti, koje moramo da poznajemo, i iskoristimo.  

Šta je uopšte pametni grad?
Koncept pametnog grada ističe strateške uloge kompletne obnove gradova koje će uzeti u obzir njihovu raznovrsnost, razvojne puteve, veličinu, demografski i društveni okvir, kulturne i privredne prednosti, uključivanjem i povezivanjem na svim nivoima, gde će u centru odlučivanja biti stanovnici prema kojima su i svi procesi orijentisani.

Odgovor na sva pitanja nudi jedini program ovog područja u jugoistočnoj Evropi.

Podaci o programu

Vrsta programa: master program
Trajanje programa: dve godine (120 ECTS)
Jezici izvođenja
: slovenački i engleski
Način izvođenja studija: online studije na slovenačkom jeziku ili po kombinovanom sistemu studiranja na engleskom jeziku
Stručno zvanje: magister/magistrica menedžmenta pametnih mest
Stečeni stepen obrazovanja: 2. stepen prema Bolonji / Master

Kombinovani sistem studiranja na engleskom jeziku
Za širenje i jačanje poslovnih veza sa inostranstvom, možete odabrati oblik kombinovanog sistema studiranja. U tom sistemu se prepliću klasično studiranje sa predavanjima i seminarskim radom u Mariboru, a vaš samostalni individualni rad uz podršku informacijske tehnologije i online mentora. Studiraćete i sarađivati sa studentima iz različitih zemalja i kontinenata, upoznavaćete privredu drugih zemalja, sarađivati u međukulturnoj komunikaciji, i mnogo više. Uslovi upisa su jednaki za oba načina studiranja.

Kome je program namenjen?

Program je namenjen pojedincima koji će biti aktivni u oblikovanju javnih politika i implementaciji istih u razvoju, kao i u vođenju i upravljanju gradovima budućnosti.

Podučavaće vas priznati stručnjaci u svom području i praktičari u uvođenju lokalnih rešenja u zemlji i inostranstvu. Radom na stvarnim projektima i pregledima dobrih praksi razvoja i upravljanja pametnim gradovima u zemlji i inostranstvu, novo stečeno znanje ćete moći odmah da prenesete u sopstveno okruženje.

Više informacija o programu, kao i prijavu možete naći na engleskoj web stranici.

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Savet NAKVISA je u februaru 2017. akreditovao magistarski program  Menadžment pametnih gradova (odluka broj 6033-23/2016/11,16. 2. 2017).

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija koji predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i priznavanje inostranih visokoškolskih isprava. Rad DOBA Fakulteta je u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (vrednovanje studijskog programa) se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu opšteg pristupa tržištu rada u Srbiji.

U programu očekujemo motivisane, kreativne pojedince koji će aktivno učestvovati u studijskom procesu, i koji su timski ljudi, koji žele da se lično razvijaju i savladaju engleski jezik.

Pridodani dokumenti:

Print