Domov > Programi i upis > Prijava i upis > Školarina i povoljnosti plaćanja

Školarina i povoljnosti plaćanja

Studiranje je investicija za bolju budućnost. Kod 56% diplomaca diploma DOBA Fakulteta je koristila napredovanju u karijeri - napredovanje na radnom mestu, dobili su višu platu ili redovno zaposlenje. Uradite nešto za sebe i svoju budućnost.

Uključite se u informativni dan, i obezbedite popust od 120,00 EUR!

Vaša investicija obuhvata sve što vam je potrebno za online studije:

Obezbedite slobodno mesto što pre. Broj mesta je ograničen.

Školarina za studijsku 2017/2018. godinu

Školarinu možete platiti na jedanaest rata (po srednjem kursu NBS na dan uplate). Cena se odnosi na jednu studijsku godinu.

Studijski program Uplata u jednokratnom iznosu sa popustom Plaćanje na 11 rata
Poslovanje (Bachelor) 2.449,00 EUR

1 X 329,00
10 X 222,00

Poslovanje i menadžment u turizmu (Bachelor) 2.449,00 EUR

1 X 329,00
10 X 222,00

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću (Bachelor) 2.659,00 EUR 1 X 329,00
10 X 243,00
Međunarodno poslovanje (Master) 3.169,00 EUR 1 X 389,00
10 X 290,00
Marketing i prodaja (Master) 3.169,00 EUR 1 X 389,00
10 X 290,00

Menadžment pametnih gradova (Master)
- izvođenje na engleskom jeziku

5.490,00 EUR _

Plaćanje na rate je povoljnije od bankovnog kredita.

Prva rata se plaća na upisu, sve ostale do 20. u mesecu.
Visina mesečne rate je fiksna. Fakultet ne obračunava kamate za plaćanje na rate. 

Uslovi plaćanja

Samofinansiranje:

Preduzeća:

Pridodani dokumenti:

Print