Domov > Programi i upis > Zašto odabrati nas?

Zašto odabrati nas?

Pripremamo vas za učenje skroz ceo život koje je jedini način za nadgradnju vašeg razmišljanja i dobijanje kompetencija koje će vam pomoći da razmišljate inovativno i poslovno. Pružamo vam mogućnost da dobijete aktuelna evropska znanja sa praktičnim primerima iz prakse.

Međunarodna akreditacija online studija

Postali smo prva i jedina visokoškolska institucija u jugoistočnoj Evropi sa međunarodnom akreditacijom online studiranja UNIQUe koju dodeljuje Evropska fondacija za kvalitet u e-obrazovanju EFEQUEL. Online studije na DOBI izvodimo već 18 godina, do diplome smo doveli 3.596 online diplomaca. Diploma online studija potpuno je jednakovredna diplomi klasičnog studija, zbog toga na diplomi nije navedeno da ste studirali online.

Mogućnost studiranja iz inostranstva

Jedini smo fakultet koji izvodi online studije od upisa do diplomiranja, i zbog toga možete da studirate iz inostranstva, gde radite ili živite, i to na svom – srpskom jeziku. Preko 70% naših studenata već živi ili radi u inostranstvu. Naši studenti studiraju na srpskom jeziku  iz Dubaija, Srbije, Holandije, Hrvatske, Jordana, Crne Gore, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Kanade, Katara, Italije, Dominikanske Republike, Australije, Norveške, Austrije, … Pročitajte njihova mišljenja.

Ekskluzivne online studije za odrasle

Preduzeća na koja možemo da se u budućnosti oslonimo su inovativna sa preduzetnim pojedincima. Znanja iz područja preduzetništva, rukovođenja ljudi i savremenog poslovanja stručnjaci ocenjuju kao najbitnija za razvoj preduzetništva u sledećih 10 godina. Predmeti su pripremljeni u saradnji profesora i praktika, a svake godine se aktualizuju u odnosu na potrebe područja. Ekskluzivni programi obuhvataju predmete: Rukovođenje i postupanje ljudima, Inovativni i inovacijski menadžment,  Pozitivna psihologija za savremeno poslovanje, Digitalni marketing, Strategija društvenih medija .... Sa nama sarađuje više od 200 profesora i menadžera iz prakse.

Celokupna podrška

Partnerstvo sa studentima nam je važno.Studenti u okviru studija na našem fakultetu dobijaju menadžera programa, koji je odgovoran za kvalitet, praćenje i podsticanje studenata pojedinog programa od upisa do diplome. Tokom trajanja predmeta studentima su pored menadžera programa svakodnevno na raspolaganju mentori i profesori. Za sva tehnička pitanja na raspolaganju vam je naša tehnička podrška.

 

Evropska diploma

DOBA Fakultet je privatni, evropski, akreditovani i međunarodno priznat fakultet sa akreditovanim programima. Diplomci dobijaju slovenačku diplomu, koja važi i u zemljama Evropske unije. Prilog diplomi se dobija na englsekom i slovenačkom jeziku. Studije izvodimo na srpskom jeziku. Po rezultatima anketa nakon diplomiranja je kod 64% diplomaca diploma DOBA Fakulteta koristila u napredovanju u karijeri.

 

27 godina tradicije u obrazovanju Poslovne grupe DOBA

Od kada postojimo, na DOBI razvijamo i negujemo proces doživotnog učenja. Sa preko 100 različitih programa formalnih i neformalnih oblika obrazovanja i osposobljavanja za različite ciljne grupe i različita starosna doba brinemo za podsticanje potreba za obrazovanjem, podizanje nivoa obrazovanja pojedinaca i jačamo svest da je znanje vrednost. Naša vrata je prekoračilo više od 91.000 učesnika i studenata.

Print