Profesori bachelor programa

DOBA Fakultet danas

Profesori bachelor programa

Pedja Ašanin Gole
viši predavač
Karolina Babič
viši predavač
dr Karolina Babič
dr Katarina Bakija
viši predavač
dr Katarina Bakija
mr Darko  Balaš
viši predavač
mr Darko Balaš
Marina Batinić
predavač
dr Danijela Brečko
docent
dr Danijela Brečko
Lea Burjan
lektorka
mr Suzana Cergol Mihelič
lektorka
mr Suzana Cergol Mihelič
dr Boris Cizelj
redovni profesor
dr Boris Cizelj
dr Mihael Černetič
docent
dr Mihael Černetič
dr Marko Divjak
docent
dr Marko Divjak
mr Anita Hrast
viši predavač
dr Urška Kežmah
predavač
dr Urška Kežmah
mr Tanja Kocjan Stjepanovič
viši predavač
mr Tanja Kocjan Stjepanovič
dr Andrej Kovačič
vanredni profesor
dr Andrej Kovačič
Bojan Krajnc
viši predavač
mr Brigita Kruder
predavač
mr Brigita Kruder
mr Vesna Lešnik Štefotič
viši predavač
mr Vesna Lešnik Štefotič
dr Tomaž Lešnik
docent
dr Tomaž Lešnik
dr Marina Letonja
docent
dr Marina Letonja
dr Anita Maček
vanredna profesorka
dr Anita Maček
Mateja Mahnič
viši predavač
Natalija Mijaljević
predavač
Natalija Mijaljević
mr Mia Miše
predavač
Kristina Mlinarič
lektorka
dr Jasna Murgel
docent
dr Jasna Murgel
mr Žarko Anton Mlekuž
predavač
mr Žarko Anton Mlekuž
Tanja Ostrman Renault
lektorka
Tanja Ostrman Renault
Dejan Paska
viši predavač
Ružica Petrovič
viši predavač
Ružica Petrovič
mr Franci Pivec
viši predavač
mr Franci Pivec
mr Natalie C. Postružnik
viši predavač
mr Natalie C. Postružnik
mr Zdenka Radek
predavač
mr Zdenka Radek
Natasa Ritonija
lektorka
Natasa Ritonija
dr Lidija Robnik
docent
dr Lidija Robnik
mr Rudi Rumbak
viši predavač
Iztok Sila
viši predavač
dr Suzana Strmšek Turk
predavač
dr Suzana Strmšek Turk
Majna Šilih
predavač
dr Darko Števančec
docent
dr Darko Števančec
Sonja Šuligoj
lektorka
mr Martina Trbanc
predavač
mr Martina Trbanc
dr Miljan Vojnović
predavač
dr Miljan Vojnović
dr Tina Vukasović
vanredna profesorka
dr Tina Vukasović
dr Bojana Zadravec
viši predavač
dr Bojana Zadravec
mr Klemen Žibert
predavač
mr Klemen Žibert
dr Urška Žugelj
docent
dr Urška Žugelj
Mateja Savić
predavač
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije