Profesori master programa

DOBA Fakultet danas

Profesori master programa

dr Vito Bobek
vanredni profesor
dr Leopoldina Bregar
vanredna profesorka
dr Leopoldina Bregar
dr Boris Cizelj
redovni profesor
dr Boris Cizelj
dr Marko Divjak
docent
dr Marko Divjak
dr Milena Fornazarič
docent
dr Milena Fornazarič
dr Šime Ivanjko
redovni profesor
dr Šime Ivanjko
dr Tomaž Klobučar
docent
dr Tomaž Klobučar
dr Marina Letonja
docent
dr Marina Letonja
dr Anita Maček
vanredna profesorka
dr Anita Maček
dr Zdenko Medveš
redovni profesor (zasl. prof. Univ. u Ljubljani)
dr Zdenko Medveš
dr Jasna Murgel
docent
dr Jasna Murgel
dr Kristijan Musek Lešnik
docent
dr Kristijan Musek Lešnik
dr Rasto Ovin
redovni profesor
dr Rasto Ovin
dr Vinko Potočnik
redovni profesor
dr Vinko Potočnik
dr Bojan Pretnar
redovni profesor
dr Bojan Pretnar
dr Valentina Prevolnik Rupel
vanredna profesorka
dr Valentina Prevolnik Rupel
dr Andrej Raspor
vanredni profesor
dr Andrej Raspor
dr Tomislav Rozman
docent
dr Tomislav Rozman
dr Peter Stanovnik
vanredni profesor
dr Peter Stanovnik
dr Branko Škafar
docent
dr Branko Škafar
dr Jaka Vadnjal
vanredni profesor
dr Jaka Vadnjal
dr Maja Veselič
docent
dr Maja Veselič
dr Tina Vukasović
vanredna profesorka
dr Tina Vukasović
Andrej Žižek
visokoškolski profesor
dr Svitlana Buko
docent
doc. dr. dr Svitlana Buko
dr Matevž  Tomšič
redovni profesor
prof. dr. dr Matevž Tomšič
dr Aidan Cerar
docent
doc. dr. dr Aidan Cerar
dr Tomaž Pipan
docent
doc. dr. dr Tomaž Pipan
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije