Biblioteka

Profesori i istraživanje

Biblioteka

Opšti podaci

Biblioteka DOBA Fakulteta je još od 2005. godine aktivan član sistema COBISS. Namenjena je studijskim i pedagoškim potrebama studenata i predavača, a otvorena je i za spoljne korisnike. Korisnicima je na raspolaganju više od 16.000 jedinica knjižnog i neknjižnog gradiva iz područja menadžmenta, odgoja i obrazovanja, prava, socijale, ekonomije i drugih nauka.

Čitaonica je prijatan radni prostor, u kome su korisnicima na raspolaganju računari sa internetom i mesta u čitaonici za pregledanje gradiva i serijskih publikacija. Korisnici biblioteke imaju pristup elektronskim revijama i bazama podataka koje naručuje DOBA. Pojedine članke mogu u čitaonici i besplatno da štampaju.

Radno vreme

Čitaonica je otvorena svakog dana od 8.00 do 16.00, petkom od 8.00 do 15.00.

Pozajmljivanje je moguće svakog dana od 8.00 do 12.00, četvrtkom od 12.00 do 16.00.

Kontakt za informacije o gradivu

mejl: knjiznica@doba.si

telefon: 02 22 83 892

Domaći informacioni izvori

Inostrani informacioni izvori 

Upisivanje i pozajmljivanje

Za studente DOBA Fakulteta je članarina uključena u troškove školarine, dok drugi korisnici plaćaju upisninu po važećem cenovniku.

Poslovanje biblioteke

Rad biblioteke detaljnije određuje Pravilnik o opštim uslovima poslovanja, a vodič za rad bibliotekara je Etički kodeks. Biblioteka pored klasičnog pozajmljivanja i korišćenja čitaonice nudi i druge usluge za svoje korisnike. Među njima su i izrada bibliografije istraživača, i pozajmljivanje između biblioteka za zaposlene i predavače na fakultetu. Na zahtev, biblioteka DOBE pozajmljuje i drugim bibliotekama po Sloveniji.

Bibliografije istraživača

Biblioteka DOBA Fakulteta vrši usluge vođenja bibliografija za zaposlene predavače i saradnike. Za izradu lične bibliografije, autor mora da predloži primarni izvor. Pri vođenju bibliografije se koristi važeća Tipologija, uz uvažavanje Bibliografskih merila naučne uspešnosti.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije