Profesori bachelor programa

PROFESORI I ISTRAŽIVANJE

Profesori bachelor programa

Pedja Ašanin Gole
visokoškolski učitelj
viš. pred. Pedja Ašanin Gole
Karolina Babič
visokoškolska učiteljica
viš. pred. dr. Karolina Babič
Katarina Bakija
visokoškolska učiteljica
viš. pred. dr. Katarina Bakija
Marina Batinić
visokoškolska učiteljica
pred. Marina Batinić
Danijela Brečko
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Danijela Brečko
Suzana Cergol Mihelič
visokoškolska učiteljica
lekt. mag. Suzana Cergol Mihelič
Marko Divjak
visokoškolski učitelj
doc. dr. Marko Divjak
Amadea  Dobovišek  
visokoškolska učiteljica
viš. pred. dr. Amadea Dobovišek  
Eldina Domazet
visokoškolska učiteljica
pred. Eldina Domazet
Anita Hrast
visokoškolska učiteljica
viš. pred. mag. Anita Hrast
Urška Kežmah
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Urška Kežmah
Tanja Kocjan Stjepanovič
visokoškolska učiteljica
viš. pred. mag. Tanja Kocjan Stjepanovič
Andrej Kovačič
visokoškolski učitelj
izred. prof. dr. Andrej Kovačič
Bojan Krajnc
visokoškolski učitelj
viš. pred. mag. Bojan Krajnc
Brigita Kruder
visokoškolska učiteljica
pred. mag. Brigita Kruder
Estera  Lah Poljak
visokoškolska učiteljica
viš. pred. Estera Lah Poljak
Vesna Lešnik Štefotič
visokoškolska učiteljica
viš. pred. mag. Vesna Lešnik Štefotič
Tomaž Lešnik
visokoškolski učitelj
doc. dr. Tomaž Lešnik
Marina Letonja
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Marina Letonja
Anita Maček
visokoškolska učiteljica
izred. prof. dr. Anita Maček
Mateja Mahnič
visokoškolska učiteljica
viš. pred. dr. Mateja Mahnič
Mia Miše
visokoškolska učiteljica
viš. pred. mag. Mia Miše
Kristina Mlinarič
visokoškolska učiteljica
lekt. Kristina Mlinarič
Žarko Anton Mlekuž
visokoškolski učitelj
pred. mag. Žarko Anton Mlekuž
Jasna Murgel
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Jasna Murgel
Tanja Ostrman Renault
visokoškolska učiteljica
lekt. Tanja Ostrman Renault
Dejan Paska
visokoškolski učitelj
viš. pred. Dejan Paska
Urška Petrič
visokoškolska učiteljica
lekt. Urška Petrič
Ružica Petrovič
visokoškolska učiteljica
viš. pred. Ružica Petrovič
Franci Pivec
visokoškolski učitelj
viš. pred. mag. Franci Pivec
Mateja Planjšek Kristanič
visokoškolska učiteljica
pred. Mateja Planjšek Kristanič
Natalie C. Postružnik
visokoškolska učiteljica
viš. pred. mag. Natalie C. Postružnik
Zdenka Radek
visokoškolska učiteljica
pred. mag. Zdenka Radek
Rudi Rumbak
visokoškolski učitelj
viš. pred. mag. Rudi Rumbak
Mateja Savić
visokoškolska učiteljica
viš. pred. Mateja Savić
Tanja Sedej
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Tanja Sedej
Iztok Sila
visokoškolski učitelj
viš. pred. Iztok Sila
Sanja  Sitar Surić
visokoškolska učiteljica
pred. dr. Sanja Sitar Surić
Aljaž Stare
visokoškolski učitelj
izred. prof. dr. Aljaž Stare
Majna Šilih
visokoškolska učiteljica
pred. Majna Šilih
Branko Škafar
visokoškolski učitelj
doc. dr. Branko Škafar
Aleš Štempihar
visokoškolski učitelj
viš. pred. Aleš Štempihar
Darko Števančec
visokoškolski učitelj
doc. dr. Darko Števančec
Sonja Šuligoj
visokoškolska učiteljica
lekt. Sonja Šuligoj
Martina Trbanc
visokoškolska učiteljica
pred. Martina Trbanc
Živa Veingerl Čič
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Živa Veingerl Čič
Miljan Vojnović
visokoškolski učitelj
pred. dr. Miljan Vojnović
Tina Vukasović
visokoškolska učiteljica
izred. prof. dr. Tina Vukasović
Bojana Zadravec
visokoškolska učiteljica
viš. pred. dr. Bojana Zadravec
Klemen Žibret
visokoškolski učitelj
pred. mag. Klemen Žibret
Urška Žugelj
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Urška Žugelj
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije