Profesori master programa

Profesori i istraživanje

Profesori master programa

Vito Bobek
visokoškolski učitelj
izred. prof. dr. Vito Bobek
Leopoldina Bregar
visokoškolska učiteljica
izred. prof. dr. Leopoldina Bregar
Svitlana Buko
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Svitlana Buko
Aidan Cerar
visokoškolski učitelj
doc. dr. Aidan Cerar
Boris Cizelj
visokoškolski učitelj
red. prof. dr. Boris Cizelj
Tina Čok
visokoškolska učiteljica
lekt. dr. Tina Čok
Marko Divjak
visokoškolski učitelj
doc. dr. Marko Divjak
Milena Fornazarič
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Milena Fornazarič
Šime Ivanjko
visokoškolski učitelj
red. prof. dr. Šime Ivanjko
Tomaž Klobučar
visokoškolski učitelj
doc. dr. Tomaž Klobučar
Andrej Kovačič
visokoškolski učitelj
izred. prof. dr. Andrej Kovačič
Marina Letonja
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Marina Letonja
Anita Maček
visokoškolska učiteljica
red. prof. dr. Anita Maček
Zdenko Medveš
visokoškolski učitelj (zasl. prof. Univ. u Ljubljani)
red. prof. dr. Zdenko Medveš
Jasna Murgel
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Jasna Murgel
Kristijan Musek Lešnik
visokoškolski učitelj
doc. dr. Kristijan Musek Lešnik
Rasto Ovin
visokoškolski učitelj
red. prof. dr. Rasto Ovin
Tomaž Pipan
visokoškolski učitelj
doc. dr. Tomaž Pipan
Vinko Potočnik
visokoškolski učitelj
red. prof. dr. Vinko Potočnik
Bojan Pretnar
visokoškolski učitelj
red. prof. dr. Bojan Pretnar
Valentina Prevolnik Rupel
visokoškolska učiteljica
izred. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel
Tomislav Rozman
visokoškolski učitelj
doc. dr. Tomislav Rozman
Peter Stanovnik
visokoškolski učitelj
izred. prof. dr. Peter Stanovnik
Branko Škafar
visokoškolski učitelj
doc. dr. Branko Škafar
Matevž  Tomšič
visokoškolski učitelj
red. prof. dr. Matevž Tomšič
Živa Veingerl Čič
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Živa Veingerl Čič
Draško Veselinovič
visokoškolski učitelj
izred. prof. dr. Draško Veselinovič
Tina Vukasović
visokoškolska učiteljica
red. prof. dr. Tina Vukasović
Andrej Žižek
visokoškolski profesor
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije