Jedinstveni studijski programi DOBA Fakulteta

Jedinstveni studijski programi DOBA Fakulteta

Jedinstveni studijski programi DOBA Fakulteta

Na DOBA Fakultetu intenzivno razmišljamo o tome, kako će svet izgledati u budućnosti, i kakvo znanje vam je potrebno, da biste uspeli u njemu. Napravite korak napred i izaberite unikatne studijske programe, koji donose pozitivne promene u vaš život.

Bachelor program: Menadžment u savremenom poslovanju
Steknite znanja iz područja poslovanja, organizacije i menadžmenta.
Pročitajte više
Bachelor program: Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću
Savremena marketinška znanja, usmerena na digitalni marketing.
Pročitajte više
Bachelor program: Poslovanje i menadžment u turizmu
Aktuelna i savremena znanja o hotelskom menadžmentu, ponašanju klijenata, razvoju turističke ponude.
Pročitajte više
Bachelor program: Menadžment u socijali i obrazovanju
Savremen, aktuelan e-studijski program iz područja socijale i obrazovanja.
Pročitajte više
NOVO 2021! Bachelor program: Primenjena psihologija
Razumećete osnovne zakonitosti ljudskog razmišljanja, osećanja i ponašanja, i upoznati načine za jačanje optimalnog funkcionisanja pojedinaca, grupa i organizacija.
Pročitajte više
Master program: Marketing i prodaja
Razvijaćete inovativna rešenja na području marketinga i prodaje, i obezbediti dugoročan poslovni uspeh.
Pročitajte više
Master program: Menadžment pametnih gradova
Sa vizionarskim programom do razumevanja koncepta pametnih gradova, i svežih, promišljenih održivih rešenja za razvoj pametnih zajednica.
Pročitajte više
Master program: Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju
Steknite ključna znanja za efikasnu saradnju sa različitim ciljnim grupama, za uspešan etički i održivi razvoj.
Pročitajte više
NOVO 2021! Master program: Primenjena psihologija
Interdisciplinarni studijski program omogućava nadogradnju znanja i kompetencija, koje su stečene u prvostepenim programima (primenjene) psihologije i u drugim srodnim studijskim programima.
Pročitajte više
Master program: Međunarodno poslovanje
Postanite efikasni u suočavanju sa savremenim izazovima poslovanja u domaćem i globalnom prostoru.
Pročitajte više
Doktorski program: Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu
Doktorski program DOBA Fakulteta se sa »trouglom znanja« upoređuje sa najboljim programima u Evropi.
Pročitajte više
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije