Uključenje u studije

Počnite da studirate već u februaru 2022

Uključenje u studije

Na DOBA Fakultetu podržavamo vašu motivaciju i ambicioznost, i zato za studiranje nije potrebno čekati jesen – počnite već od februara 2022.

To za vas znači, da ćete čak pola godine pre drugih, koji će se upisati u studijskoj godini 22/23. početi da studirate, i svakako redovnim i uspešnim radom i pre završiti. Pošto je ovo posebna ponuda, broj mesta je ograničen (50),  takođe je ograničena i ponuda programa, a za vas smo pripremili i posebne pogodnosti plaćanja.

Informisanje o studijama

Važno je da se o online studijama i izabranom programu dobro informišete – samo tako ćemo i moći da ispunimo vaša očekivanja. Pored informativnih dana su vam na raspolaganju i pregled nastavnog okruženjaprezentacija online studija, a u odluci vam mogu pomoći i uspešne priče naših diplomaca i mišljenja studenata

Pridružite nam se na informativnim danima

Kako se odvija uključenje

Programska ponuda za uključenje u studije u februaru 2022.

Uključenje u bachelor program Primenjena psihologija i master program Psihologija sa početkom u februaru nije moguće. Konkurs za upis u oba programa, za studijsku godinu 2022/2023. će biti objavljen naknadno.  

Popunite prijavu

Obavezne potvrde prilikom prijave:

  • Bachelor programi: završena četvorogodišnja srednja škola: (prilikom prijave priložite sken potvrde završene SŠ)
  • Master programi: najmanje završene studije prvog stepena u obimu od 180 ECTS bodova (prilikom prijave priložite sken diplome ili potvrde o diplomiranju).

Ukoliko ste se odlučili za 100% online studije, i izabrali savremen i na pojedinca usmeren fakultet, čestitamo. 

Najčešća pitanja

Kada ću završiti studije i diplomirati, ako se upišem u bachelor studije?
Ukoliko ćete obavljati aktivnosti redovno i kontinuirano, i ako budete pri tome uspešni, za vas je očekivan završetak studija za vreme trajanja programa. Dakle, ako počnete da studirate u februaru 2022. u 1. godini bachelor programa, za vas se očekuje da ćete studije završiti u martu 2025.

Kada ću završiti studije i diplomirati, ako se upišem u master studije?
Ukoliko ćete obavljati aktivnosti redovno i kontinuirano, i ako budete pri tome uspešni, za vas je očekivan završetak studija za dve godine. Dakle, ako počnete da studirate u februaru 2022. za vas se očekuje da ćete studije završiti u aprilu 2024. i odmah početi sa pripremom magistarskog rada (moguće je već i ranije).

Da li mogu već sada da koristim status studenta, ako nisam zaposlen?
Pošto u  studijsku godinu 2021/2022. nećete biti upisani kao student, prava statusa studenta vam ne pripadaju. Prava ćete moći da koristite kasnije, kada budete izvršili upis u studijsku godinu 2022/2023. a status će važiti od 1. oktobra 2022 nadalje.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije