Prijavno-upisni postupak

Upis u studije

Prijavno-upisni postupak

Kako se upisati?

1. Popunite prijavu 

Uputstva za predaju prijave (na hrvatskom jeziku) >> ovde

2. Prilikom prijave priložite odgovarajuće potvrde/dokumente.

3. Potvrda upisa

Prvi prijavni rok završio se 30. 6. 2023. Potvrđenje upisa je u toku još do 19. 7. 2023., sukladno sa uputstvima, koje ste prijavljeni kandidati zaprimili putem e-pošte. Obavest o potvrđenom upisu ćemo vam poslati do 25. 8. 2023.

Drugi prijavni rok traje od 16. 8. do 30. 9., odnosno do popunjena slobodnih mesta. Upisnu dokumentaciju te uputstva za potvrđenje upisa za drugi prijavni rok ćemo vam poslati putem e-pošte nakon 25. 8., odnosno u roku 5 radnih dana u slučaju da budete prijavu predali nakon tog datuma.

Napomena: Slobodna mesta za program Primenjena psihologija su popunjena, drugog prijavnog roka za taj program na fakultetu nećemo otvoriti. 

4. Početak studija
Studije počinju sa uvodnim danom i uvodom u studije predviđeno u drugoj nedelju u oktobru. O tačnom terminu ćemo vas obavestiti putem e-pošte, početkom oktobra. Korisničko ime i lozinku za pristup nastavnom okruženju ćete takođe dobiti putem mejla, na dan Uvodnog dana.


Dokumentacija za upis

Bachelor programi

 • Upis u 1. godinu: overena fotokopija diplome srednje škole (sken prilikom prijave, overena fotokopija prilikom potvrde prijave)
 • Upis u 2. godinu: diploma više stručne škole (sken prilikom prijave, overena fotokopija prilikom potvrde prijave)
 • Upis u 2. odnosno 3. godinu: overena fotokopija diplome srednje škole + original potvrda o položenim ispitima i potvrđeni nastavni planovi - silabusi položenih predmeta (skenovi prilikom prijave, overene fotokopije/originali prilikom potvrde prijave).

Master programi

Upis u 1. godinu:

 • overena fotokopija diplome bachelor - dodiplomskih studija (180 ECTS bodova)
 • original potvrda o položenim ispitima ili overena fotokopija priloga diplomi
 • CV biografija
 • svrha upisa. 

Upis u 2. godinu:

 • overena fotokopija diplome ili potvrde o diplomiranju (min. 240 ECTS bodova) 
 • original potvrda o položenim ispitima ili overena fotokopija priloga diplomi
 • CV biografija
 • svrha upisa. 

Doktorski program

 • overena fotokopija diplome ili overena fotokopija potvrde o diplomiranju na dodiplomskim i postdiplomskim studijama 
 • potvrda o prosečnoj oceni ispita na dodiplomskim i postdiplomskim studijama, kao i o oceni diplomskog/magistarskog rada 
 • potvrda o nostrifikaciji strane diplome, kada je kandidat dodiplomske i/ili postdiplomske studije završio u inostranstvu,
 • biografija na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografija (spisak objavljenih stručnih i naučnih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih radova),
 • potvrda o aktivnom znanju engleskog jezika (barem nivo B2),
 • motivaciono pismo na engleskom jeziku (popunite obrazac)
 • istraživački plan na engleskom jeziku (popunite obrazac)

Savetujemo vam da što pre pripremite overena dokumenta (kod javnog beležnika), koja ćete poslati prilikom potvrde upisa nakon 3. 7. 2023. Za diplomce DOBA Fakulteta nije potrebna overa, oni prilažu običnu fotokopiju.


Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije