DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Članak profesorke DOBA Fakulteta: Novi trendovi u marketingu i komuniciranju sa potrošačima

28. jun 2021.
Pandemija Covid-19 je izazvala značajne promene u kupovnim navikama potrošača, njen uticaj i promene će biti još vidljiviji u narednom periodu neizvesnosti za sve nas, koji ne možemo značajno da utičemo na situaciju, već se moramo prilagoditi „novoj realnosti”.

Uspešan nastup na tržištima nije moguć bez razumevanja kupaca, poznavanja njihovih potreba, navika, mišljenja i stavova, kao i ponašanja u kupovini. Takođe ni bez komuniciranja. Odnos sa potrošačima se jednostavno ne može zanemariti. Ekonomska kriza između 2009. i 2013. godine, kao i trenutni period, povezan sa pandemijom Covid-19, su snažno obeležili razvoj novih marketinških trendova, vidno uticali na kupovne navike potrošača i komunikaciju između preduzeća i potrošača. Pandemija Covid-19 je generalno u mnogim elementima promenila naše svakodnevne živote. Svi smo morali da se prilagodimo tzv. „novoj realnosti”, što svakako nije savnim jednostavno i poželjno u svim elementima našeg života. Moramo da se naučimo da živimo sa novim ograničenjima, i da tome primereno prilagodimo i svakodnevne aktivnosti.

Izazovi sa kojima se trenutno suočavamo su: kako se najbolje i najbrže odazvati na nove potrebe i kupovne navike potrošača, i prilagoditi se aktuelnim tržišnim promenama. Potrošači su zbog trenutnih okolnosti primorani da se digitalizuju praktično preko noći. Postaju sve više prilagodljivi, (sve)povezani i sve više digitalno pismeni. Internet i digitalni mediji već poslednje dve decenije menjaju naše navike. Digitalne medije i pametne uređaje su u novoj normalnosti počele intenzivno da koriste i starije generacije, koje su se pre izvesnog vremena mnogo više držale samo tradicionalnih medija. Karakteristike ličnosti i kupovne navike potrošača su se formirale pod uticajima različitih društvenih i istorijskih događaja i faktora. Starije generacije su obeležene potpuno drugačijim izborima nego mlađe. Dolaze nove generacije, koje već vladaju tehnologijom i internetom, i sasvim su upoznate sa virtuelnom realnošću, što se i odražava u njihovim kupovnim navikama. Zato su tačno prilagođavanje ponude potrebama različitih generacija potrošača i pravi način komuniciranja sa njima ključni.

„Nova realnost” je sa ograničenima promenila pravila igre, pospešila digitalizaciju, i pobrinula se za razvoj novih marketinških trendova i načina komuniciranja sa potrošačima. Održavanje komunikacije sa potrošačima je u digitalnom dobu i poplavi digitalnih medija od ključnog značaja za prepoznatljivost i svest preduzeća, odn. njegove robne marke na tržištu. Spremnost, prilagodljivost, brzi odziv, odgovarajući izbor medija, i odgovarajući način komuniciranja će biti ključni u „novoj realnosti”. Situacija je zahtevna, menja se iz dana u dan, i od stručnjaka za marketing zahteva veliku meru empatije i prilagodljivosti. Niko ne zna tačno koliko dugo ćemo biti zarobljeni u trenutnoj situaciji, i kakva će biti budućnost. Sva preduzeća, i svi mi kao pojedinci smo pred izazivom, kako ćemo se prilagoditi i uspešno transformisati. Preduzeća su suočena sa velikim izazivom: sa izazivom održavanja prisnog kontakta sa potrošačima.

Naša svakidašnjost je tako postala doba povezanosti i dostupnosti, koje od pojedinaca, preduzeća i njihovih robnih marki zahteva nove načine komuniciranja, davanja i primanja informacija, a pre svega razumevanje novih navika i ponašanja potrošača, koji diktiraju nove načine komuniciranja i dostupa do pojedinaca. Pravila marketinga i tržišnog komuniciranja su drugačija i menjaju se velikom brzinom. Činjenica je, da se većina preduzeća po celom svetu morala, odn. da se još uvek mora prilagoditi menjajućim navikama potrošača, i u ovim nesigurnim vremenima da održava svest o marki i zanimanje potrošača.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije