Međunarodno inovativno poslovanje

Do novih prilika za karijeru u inostranstvu

Međunarodno inovativno poslovanje

Nova znanja će u ovim promenjenim okolnostima biti ta, koja će doprinositi  vašem stručnom i ličnom razvoju. Master program Međunarodno inovativno poslovanje je usmeren na budućnost, i kroz studije vas za nju i pripremamo. Primerene su za viši i srednji rukovodeći kadar, jer ćete pored stručnih znanja razvijati ključne kompetencije za budućnost, kao što su kritično razmišljanje, rešavanje kompleksnih problema, kreativnost, digitalizacija, timski rad u virtuelnim okruženjima, inovativnost … 

Na studijama ćete sarađivati sa priznatim i uglednim stručnjacima iz područja ekonomije i poslovnih nauka, inoviranja, upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja s javnošću, itd. Uz njihovu pomoć ćete se osposobiti za efikasno suočavanje sa savremenim izazovima poslovanja na domaćem i globalnom prostoru, koje diktiraju konkurentnost i kompetitivnost tržišta, munjevita dinamika promena, kao i inovacije i održivi razvoj, kao osnovni pokretač napretka i rasta. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.

NOVO U 2024! Studenti će u drugoj godini birati između tri smera studija: smer Međunarodno poslovanje, smer Održivi kadrovski manadžment, smer Poslovni coaching.

Diplomci programa Poslovni coaching
na Doba Fakultetu će ispunjavati zahteve za međunarodnu akreditaciju EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Ta akreditacija osigurava da je studije na visokom nivou kvaliteta, uporediv sa međunarodnim standardima. Nastavni plan programa obuhvata sadržaje zasnovane na psihološkim teorijama i istraživanjima, i uključuje ključne coaching kompetencije potrebne za razvoj profesionalne prakse. Takođe, akreditacija omogućava studentima i diplomcima da postanu deo globalne profesionalne zajednice koja podstiče saradnju, profesionalnu izvrsnost i istraživački zasnovanu praksu. EMCC akreditacija takođe predstavlja garanciju studentima, klijentima, poslodavcima i široj zajednici da je studijski program u skladu sa međunarodnim profesionalnim standardima i prati globalni etički kodeks. Po završetku studija, stečena individualna globalna akreditacija EMCC potvrđuje da pojedinac poseduje odgovarajuće znanje i praktične sposobnosti koje su međunarodno priznate i primenljive u profesionalnom kontekstu.


Znanja i kompetencije koje su danas potrebne poslodavcima

Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovladaćete promenama i strateški uvoditi inovacije sa kreativnim razmišljanjem.
Globalizacija i internacionalizacija

Globalizacija i internacionalizacija

Prepoznaćete prilike i izazove poslovanja u globalnom prostoru.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Unapredićete svoje tehnike i strategije za komunikaciju, lobiranje, pregovaranja i umrežavanje.
Rukođenje i lični razvoj

Rukođenje i lični razvoj

Razvićete lične kompetencije koje su potrebne za uspešno rukovođenje.

Lista predmeta

1. godina
2. godina Međunarodno poslovanje
2. godina Održivi kadrovski manadžment
2. godina Poslovni coaching
Obavezni predmeti
9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok niz poslovnih delatnosti koje se sprovode van granica matične države. Zbog sve brže globalizacije, međunarodno poslovanje je postalo zanimljiva tema koja je podstakla pažnju rukovodilaca, državnih zvaničnika i akademika. Međunarodno poslovanje zahteva drugačije rukovođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svetske privrede i razlike među državama za međunarodna preduzeća predstavljaju prilike i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja poštovati globalizovano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizovana je oko odgovora šta, gde, zašto i kako je povezano sa međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se za vreme trajanja predmeta koristi u različitim studijama slučaja.

9
Upravljanje informacionim tehnologijama u preduzećima

Na ovom predmetu studenti imaju priliku da informativnu tehnologiju (IT) upoznaju iz ugla organizacije. Po pravilu, IT znamo da koristimo u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati svim vidovima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT sa ciljem uspešnog poslovanja. Kada to znanje upotrebe za rešavanje izazova na radnom mestu, studenti dobijaju nove konstruktivne ideje za poboljšanje upotrebe IT u svojim organizacijama. Dobijaju produbljeno razumevanje kako upravljati informacionom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do obezbeđivanja sigurnosti IT iz ugla sistema. Isto tako, uče kako efikasno da koriste informacione, komunikacione i internet tehnologije za upravljanje poslovnog obaveštavanja i znanja. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i trajnosti IT u organizaciji gde mogu odmah da upotrebe svoje znanje u svom poslovnom okruženju ili u organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za postizanje konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i suštinski izvor organizacije, ali rukovođenje njima je veliki izazov, jer ne postoji jedinstven način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mesto pogledaju iz ugla rukovođenja i organizacije. Predmet kreativno rukovođenje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa rukovođenju ljudskih resursa, od sticanja i zapošljavanja, materijalnih povraćaja, radnih okolnosti, upravljanja uspešnošću do učenja i razvoja, kao i obezbeđivanja kvaliteta poslovnog života. Studenti imaju priliku da dodatno istražuju planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocenjivanje poslovne uspešnosti, značaj upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, teškoće sa diskriminacijom, politike rukovođenja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rešenja za stvarne izazove rukovođenja ljudskih resursa i vežbaju pripremu i sprovođenje efikasnog predstavljanja.

9
Metode istraživanja

Sadržaj je u pripremi

6
Pozitivna psihologija

Sadržaj je u pripremi

9
Ekonomski, ekološki i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Sadržaj je u pripremi

Obavezni predmeti
6
Međunarodni marketing

Sa globalizacijom i internacionalizacijom preduzeća, i marketing je razvio međunarodna gledišta svog delovanja. Da li vas zanima kako proučiti različita okruženja za stupanje na strano tržište, kako sprovesti međunarodno tržišno istraživanje, kako segmentirati, diferencirati, koji su najefikasniji oblici i načini stupanja na strana tržišta? Kako se odvija marketinška mreža, kako strateški upravljati robnom markom na međunarodnom tržištu? I najzad, kako upotrebiti  digitalnu revoluciju ( digitalni marketing) za bolji marketing međunarodni i globalni? Odgovore na ova pitanja ćete istraživati i otkrivati kroz predmet Međunarodni marketing.

6
Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja

Ovaj uzbudljiv predmet predstavlja nova gledišta i nudi celovit uvid u svet poslovanja i preduzetništva. Predmete o prognostici ne nalazimo često u programu međunarodnog poslovanja. Ali, u današnjem svetu koji se brzo menja, poslovne vođe i preduzetnici moraju svoje organizacije da usmere u pravom smeru. Na ovom predmetu studenti uče i shvataju svrhu i izazove prognoziranja i predviđanja.

Predmet/modul počinje uvidom u razvoj teorije rukovođenja, što studentima pomaže da razumeju trendove i cikluse i da ih zatim šire, s obzirom na poslovne cikluse i životne cikluse preduzeća i proizvoda. Isto tako preko strategije i rasta prodire u poslovno planiranje i prognoziranje. Studenti uče i rade analitičnim metodama kao i metodama intuitivnog prognoziranja i predviđanja. Studenti imaju priliku da svoje znanje upotrebe na studijama slučaja, a isto tako može da se razvije izuzetna rasprava sa kolegama sa studija. To su takođe glavna gledišta predmeta. Predmet se završava povezivanjem poslovnog prognoziranja s trajnim razvojem, što kod studenata razvija produbljeno razumevanje strategije trajnog razvoja.

6
Organizaciono ponašanje i upravljanje promenama
12
Izborni predmeti (Izaberite dva predmeta 6 + 6)

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa.

 • Društvene inovacije i usluge za kvalitetu života
 • Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika
 • Ekonomija gradova budućnosti
 • Ekonomika javnog sektora
 • Ekonomska politika u medijima
 • Inovacije u e-obrazovanju
 • Integrirani održivi razvoj i prostorno planiranje
 • Intelektualno vlasništvo
 • Internetski marketing
 • Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru
 • Kineski sa značajkama azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti
 • Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama
 • Međunarodni marketing
 • Međunarodno gospodarsko pravo
 • Mjerenje i osiguravanje kvalitete života
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vođenja
 • Razvoj i upravljanje ruralnim i urbanim zaleđima gradova
 • Ruski sa značajkama slavenske poslovne kulture
 • Sustavi održive i pametne mobilnosti
 • Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i poslovna inteligencija (BI)
 • Upravljanje znanjem i učeća organizacija
 • Kognitivno bihejvioralni coaching
 • Inovativni pristupi u coachingu
 • Lični coaching
 • Privlačenje, izbor i zapošljavanje kadrova
 • Održivi kadrovski menadžment i menadžment bezbednosti i zdravlja
6
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja..

Obvezni predmeti
6
Strateško upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom okruženju
6
Organizaciono ponašanje i upravljanje promenama
6
Inovativni menadžment znanja i razvoj zaposlenih
6
Integrativni projekat
12
Izborni predmeti (Izaberite dva predmeta 6 + 6)

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa.

 • Društvene inovacije i usluge za kvalitetu života
 • Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika
 • Ekonomija gradova budućnosti
 • Ekonomika javnog sektora
 • Ekonomska politika u medijima
 • Inovacije u e-obrazovanju
 • Integrirani održivi razvoj i prostorno planiranje
 • Intelektualno vlasništvo
 • Internetski marketing
 • Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru
 • Kineski sa značajkama azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti
 • Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama
 • Međunarodni marketing
 • Međunarodno gospodarsko pravo
 • Mjerenje i osiguravanje kvalitete života
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vođenja
 • Razvoj i upravljanje ruralnim i urbanim zaleđima gradova
 • Ruski sa značajkama slavenske poslovne kulture
 • Sustavi održive i pametne mobilnosti
 • Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i poslovna inteligencija (BI)
 • Upravljanje znanjem i učeća organizacija
 • Kognitivno bihejvioralni coaching
 • Inovativni pristupi u coachingu
 • Lični coaching
 • Privlačenje, izbor i zapošljavanje kadrova
 • Održivi kadrovski menadžment i menadžment bezbednosti i zdravlja
24
Magistarski rad
Obvezni predmeti
6
Coaching u radnom okruženju
6
Coaching kompetencije i supervizija
6
Coaching psihologija u praksi: tehnike i alati
12
Izborni predmeti (Izaberite dva predmeta 6 + 6)

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa.

 • Društvene inovacije i usluge za kvalitetu života
 • Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika
 • Ekonomija gradova budućnosti
 • Ekonomika javnog sektora
 • Ekonomska politika u medijima
 • Inovacije u e-obrazovanju
 • Integrirani održivi razvoj i prostorno planiranje
 • Intelektualno vlasništvo
 • Internetski marketing
 • Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru
 • Kineski sa značajkama azijske poslovne kulture
 • Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje
 • Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti
 • Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama
 • Međunarodni marketing
 • Međunarodno gospodarsko pravo
 • Mjerenje i osiguravanje kvalitete života
 • Pozitivna psihologija
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija prodaje
 • Psihologija vođenja
 • Razvoj i upravljanje ruralnim i urbanim zaleđima gradova
 • Ruski sa značajkama slavenske poslovne kulture
 • Sustavi održive i pametne mobilnosti
 • Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i poslovna inteligencija (BI)
 • Upravljanje znanjem i učeća organizacija
 • Kognitivno bihejvioralni coaching
 • Inovativni pristupi u coachingu
 • Lični coaching
 • Privlačenje, izbor i zapošljavanje kadrova
 • Održivi kadrovski menadžment i menadžment bezbednosti i zdravlja
6
Integrativni projekat
24
Magistarski rad

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata. Predmeti se izvode hrvatskom jeziku.

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2025.

Marija Mitrović,

magistar programa Međunarodno poslovanje
Diploma mi je omogućila napredovanje u smislu sticanja novih znanja i veština. Na studijama sam stekla puno novih veština i kompetencija koje mi omogućavaju dalje razvijanje i usavršavanje na poslu.

Marija Mitrović,

magistar programa Međunarodno poslovanje
Diploma mi je omogućila napredovanje u smislu sticanja novih znanja i veština. Na studijama sam stekla puno novih veština i kompetencija koje mi omogućavaju dalje razvijanje i usavršavanje na poslu.

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Magistri i karijera

Nakon završeng mastera iz područja međunarodnog poslovanja ćete biti osposobljeni za planiranje, izvođenje i vrednovanje procesa internacionalizacije, za upravljanje inovacijskim i poslovnim procesima, i za rukovođenje ljudskim resursima.

Sa masterom DOBA Fakulteta ćete brže napredovati na radnom mestu, odnosno lakše konkurisati za zaposlenje kod novog poslodavca, pre svega za radna mesta višeg menadžmenta. Master vam otvara vrata u domaćim preduzećima i u inostranstvu, koja imaju jasnu viziju i strategiju ulaska na strana tržišta, odnosno dalje jačanje prisustva na stranim tržištima.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

 

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program pre bolonjskog sistema, sa odgovarajućih stručnih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacionih nauka, sociologije, pravnih, političkih, društvenih nauka, humanistike).
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Kandidati koji se upišu na smer Poslovni coaching ili smer Trajnostni kadrovski menadžment tokom studija obavljaju dodatne obaveze u iznosu od 15 ECTS bodova: predmet Pozitivna psihologija i predmet Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentsku prednost.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle drugog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete master studijskog programa Psihologija.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025 iznosi 3.680,00 EUR. Za program Međunarodno inovativno poslovanje, smjer Poslovni coaching, je cena 2. studijske godine 4.700,00 EUR.  Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 325,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se plaćuje prije magistriranja. 

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli