Međunarodno poslovanje

Do novih prilika za karijeru u inostranstvu

Međunarodno poslovanje

Nova znanja će u ovim promenjenim okolnostima biti ta, koja će doprinositi  vašem stručnom i ličnom razvoju. Master program Međunarodno poslovanje je usmeren na budućnost, i kroz studije vas za nju i pripremamo. Primerene su za viši i srednji rukovodeći kadar, jer ćete pored stručnih znanja razvijati ključne kompetencije za budućnost, kao što su kritično razmišljanje, rešavanje kompleksnih problema, kreativnost, digitalizacija, timski rad u virtuelnim okruženjima, inovativnost … 

Na studijama ćete sarađivati sa priznatim i uglednim stručnjacima iz područja ekonomije i poslovnih nauka, inoviranja, upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja s javnošću, itd. Uz njihovu pomoć ćete se osposobiti za efikasno suočavanje sa savremenim izazovima poslovanja na domaćem i globalnom prostoru, koje diktiraju konkurentnost i kompetitivnost tržišta, munjevita dinamika promena, kao i inovacije i održivi razvoj, kao osnovni pokretač napretka i rasta. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.

Znanja i kompetencije koje su danas potrebne poslodavcima

Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovladaćete promenama i strateški uvoditi inovacije sa kreativnim razmišljanjem.
Globalizacija i internacionalizacija

Globalizacija i internacionalizacija

Prepoznaćete prilike i izazove poslovanja u globalnom prostoru.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Unapredićete svoje tehnike i strategije za komunikaciju, lobiranje, pregovaranja i umrežavanje.
Rukođenje i lični razvoj

Rukođenje i lični razvoj

Razvićete lične kompetencije koje su potrebne za uspešno rukovođenje.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0

prosečna starost

0%

žena

0%

rukovodilaca i direktora

0%

studenata nakon diplomiranja doživi pozitivne promene

Marija Mitrović,

magistar programa Međunarodno poslovanje
Diploma mi je omogućila napredovanje u smislu sticanja novih znanja i veština. Na studijama sam stekla puno novih veština i kompetencija koje mi omogućavaju dalje razvijanje i usavršavanje na poslu.

Marija Mitrović,

magistar programa Međunarodno poslovanje
Diploma mi je omogućila napredovanje u smislu sticanja novih znanja i veština. Na studijama sam stekla puno novih veština i kompetencija koje mi omogućavaju dalje razvijanje i usavršavanje na poslu.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
9
Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja

Ovaj uzbudljiv predmet predstavlja nova gledišta i nudi celovit uvid u svet poslovanja i preduzetništva. Predmete o prognostici ne nalazimo često u programu međunarodnog poslovanja. Ali, u današnjem svetu koji se brzo menja, poslovne vođe i preduzetnici moraju svoje organizacije da usmere u pravom smeru. Na ovom predmetu studenti uče i shvataju svrhu i izazove prognoziranja i predviđanja.

Predmet/modul počinje uvidom u razvoj teorije rukovođenja, što studentima pomaže da razumeju trendove i cikluse i da ih zatim šire, s obzirom na poslovne cikluse i životne cikluse preduzeća i proizvoda. Isto tako preko strategije i rasta prodire u poslovno planiranje i prognoziranje. Studenti uče i rade analitičnim metodama kao i metodama intuitivnog prognoziranja i predviđanja. Studenti imaju priliku da svoje znanje upotrebe na studijama slučaja, a isto tako može da se razvije izuzetna rasprava sa kolegama sa studija. To su takođe glavna gledišta predmeta. Predmet se završava povezivanjem poslovnog prognoziranja s trajnim razvojem, što kod studenata razvija produbljeno razumevanje strategije trajnog razvoja.

9
Upravljanje informacionim tehnologijama u preduzećima

Na ovom predmetu studenti imaju priliku da informativnu tehnologiju (IT) upoznaju iz ugla organizacije. Po pravilu, IT znamo da koristimo u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati svim vidovima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT sa ciljem uspešnog poslovanja. Kada to znanje upotrebe za rešavanje izazova na radnom mestu, studenti dobijaju nove konstruktivne ideje za poboljšanje upotrebe IT u svojim organizacijama. Dobijaju produbljeno razumevanje kako upravljati informacionom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do obezbeđivanja sigurnosti IT iz ugla sistema. Isto tako, uče kako efikasno da koriste informacione, komunikacione i internet tehnologije za upravljanje poslovnog obaveštavanja i znanja. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i trajnosti IT u organizaciji gde mogu odmah da upotrebe svoje znanje u svom poslovnom okruženju ili u organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za postizanje konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i suštinski izvor organizacije, ali rukovođenje njima je veliki izazov, jer ne postoji jedinstven način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mesto pogledaju iz ugla rukovođenja i organizacije. Predmet kreativno rukovođenje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa rukovođenju ljudskih resursa, od sticanja i zapošljavanja, materijalnih povraćaja, radnih okolnosti, upravljanja uspešnošću do učenja i razvoja, kao i obezbeđivanja kvaliteta poslovnog života. Studenti imaju priliku da dodatno istražuju planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocenjivanje poslovne uspešnosti, značaj upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, teškoće sa diskriminacijom, politike rukovođenja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rešenja za stvarne izazove rukovođenja ljudskih resursa i vežbaju pripremu i sprovođenje efikasnog predstavljanja.

9
Metode poslovnog istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude da je istraživanje dosadno i zahtevno. Otkriva nova gledišta i mogućnosti istraživanja koje vode ka važnim poslovnim faktorima u uspešnom donošenju odluka. Studenti poručuju da su zbog ovog predmeta postali samouvereniji na sastancima ili u predstavljanju poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan element studijskog programa, jer studentima omogućava celovit uvid u istraživanje i pomaže im da razumeju istraživačke zahteve za svrhe studija i za njihov magistarski rad. Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe poslovnom istraživanju i upotrebiti glavne kvantitativne/ kvalitativne metode i tehnike i sa time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku da pripreme predlog grupnog istraživačkog projekta i da tako nauče kako pripremiti slične predloge istraživanja, oceniti istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svetu da bi našli adekvatne naučne i stručne članke, koji su im potrebni za studiranje. Predmet granicu horizonta pomera u svet istraživanja i proučavanja.

6
Individualni stručni rad

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri, predmet Individualan i stručni rad studente prenosi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet nudi produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja i studente vodi kroz različite stepene priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije zadatka uključuje metode uzorkovanja, izbore odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme kao i interpretacije rezultata, sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj individualni stručni rad pripreme na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije i da se kritički osvrnu na druga poslovna istraživanja.

9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok niz poslovnih delatnosti koje se sprovode van granica matične države. Zbog sve brže globalizacije, međunarodno poslovanje je postalo zanimljiva tema koja je podstakla pažnju rukovodilaca, državnih zvaničnika i akademika. Međunarodno poslovanje zahteva drugačije rukovođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svetske privrede i razlike među državama za međunarodna preduzeća predstavljaju prilike i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja poštovati globalizovano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizovana je oko odgovora šta, gde, zašto i kako je povezano sa međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se za vreme trajanja predmeta koristi u različitim studijama slučaja.

Obavezni predmeti
18
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja..

7
Proizvoljno izborni predmet
Izborni predmeti (student bira 2 predmeta)
7
Organizaciona dinamika za uspešnost preduzeća i kreativno upravljanje promenama

Organizacija i njena dinamika spadaju u važne faktore koji određuju uspešnost preduzeća. Tako uključuju organizacione modele kao uvid u rukovođenje, motivaciju, organizacionu klimu, timski rad itd. Savremeni trendovi u sve većoj meri prepoznaju značaj dobre organizacione klime. Na predmetu ćete na primer pokušati da pronađete odgovore šta preduzeće može da promeni u oblasti organizacije, da bi postalo inovativnije, uspešnije; gde su slabe tačke organizacije; kako na organizaciju utiču rukovođenje, motivacija, komunikacija, kultura, itd? Kako kultura koči inovacioni proces; da li vođe podstiču inovacije? Kakvu ulogu ima etika u organizaciji?

7
Društveno odgovorno preduzetništvo i poslovna etika

Preduzeća su danas u znatnoj meri svesna značaja društvene odgovornosti i etike. Na žalost, u većini slučajeva je društvena odgovornost uvedena u organizaciju kao posledica praćenja trendova, ali bez pravog razumevanja. Zbog nedostatka celokupne strategije, preduzeće svoju društvenu odgovornost sprovodi u obliku pojedinačnih akcija koje ne moraju biti povezane sa misijom preduzeća. Pojedinačne akcije se često zaustavljaju kod finansiranja lokalnih sportskih društava ili kulturnih priredbi.

Na predmetu ćete tako upoznati šta znači razviti celovitu strategiju društvene odgovornosti i kako je ona povezana sa poslovnom etikom. Naučićete da pravite razliku između zakonodavstva, morala i etike. Upoznaćete primere dobrih praksi iz oblasti društvene odgovornosti i poslovne etike kod kuće i u svetu.

7
Modeli i alati uspešnog komuniciranja u preduzeću

Komuniciranje u preduzeću uopšte i njegov uticaj na kulturu i uspešnost. Šta je važno u komunikaciji u preduzeću? Koje modele i sredstva koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo efikasan razgovor? Kakav je uspešan javni nastup? Kako sastaviti efikasne pismene poruke? Kakav uticaj ima govor tela?

Savladavanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih veština; na predmetu ćete imati priliku da isprobate razne tehnike komuniciranja i da prepoznate najefikasnije načine komuniciranja u preduzeću.

7
Komuniciranje sa uticajnim javnostima i lobiranje

Sa terminologijom zastupanja interesa, lobiranja i pregovaračkih tehnika se često srećemo.  Ove izraze često čujemo ili čak upotrebljavamo, ali da li zaista razumemo šta one znače? Koju svrhu ima lobiranje? Šta je poslovno lobiranje? Koja je razlika između lobiranja i komunikacije sa uticajnom javnošću? Kakav značaj za organizaciju imaju pregovori i kako su povezani sa komunikacijom i lobiranjem?

Što smo svesniji toga, u različitim okolnostima smo prisiljeni da se angažujemo u ulozi lobiste, odnosno da u pregovorima zastupamo svoju organizaciju. Ko ne ume dobro da komunicira, neće umeti poslovnim partnerima ili organima vlasti uspešno da predstavi proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, da pridobije kupce ili investitore i da stekne adekvatan položaj u vlastitom radnom okruženju. Najmanje što je svakom potrebno za svoju odbranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika koje će često drugi partneri koristiti u komunikaciji sa vama. Važno je poznavati i kriterijume etičnosti i legitimnosti njihovog postupanja da bismo mogli dovoljno brzo da odlučimo kako postupati u takvim iskušenjima. Na predmetu ćemo tako naglasiti tri sadržine: (1) komunikaciju sa uticajnom javnošću i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje i (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

7
Međunarodni marketing

Sa globalizacijom i internacionalizacijom preduzeća, i marketing je razvio međunarodna gledišta svog delovanja. Da li vas zanima kako proučiti različita okruženja za stupanje na strano tržište, kako sprovesti međunarodno tržišno istraživanje, kako segmentirati, diferencirati, koji su najefikasniji oblici i načini stupanja na strana tržišta? Kako se odvija marketinška mreža, kako strateški upravljati robnom markom na međunarodnom tržištu? I najzad, kako upotrebiti  digitalnu revoluciju ( digitalni marketing) za bolji marketing međunarodni i globalni? Odgovore na ova pitanja ćete istraživati i otkrivati kroz predmet Međunarodni marketing.

7
Ekonomska politika u medijima

Predmet ekonomska politika u medijima proizilazi iz gledišta da je u današnjem okruženju, kada imamo neograničen pristup informacijama, najvažnija obrada tih informacija. Sve vrste preduzeća jednostavno moraju razumeti šta će medijske novosti o odnosu vlade značiti za njihovo poslovanje. Predmet se zasniva na primerima iz medija i donosi bolje razumevanje stvarnih i budućih mera ekonomske politike.

Studenti će praviti razliku između instrumenata ekonomske politike. Informacije u medijima će umeti da prenesu u adekvatne koncepte makroekonomske i ekonomske politike, što će morati da dokažu u svom seminarskom radu.

Modul: Poslovanje u međunarodnom i multikulturnom okruženju (student bira 3 predmeta)
7
Međunarodne poslovne finansije

Da li često srećete izraze platni bilans, devizni kurs, paritetni uslovi, finansijska ulaganja, zaduživanje, sastav BDP, kako osigurati rizik, kako se određuju menjački kursevi itd? Finansije, a naročito poslovne finansije, a u tom okviru naročito međunarodne, zahtevaju već po definiciji veliku meru inovativnosti. Tako se svaki dan pojavljuju finansijske inovacije koje različite finansijske institucije nude kako drugim finansijskim i drugim institucijama, državi, tako i pre svega svojim raznim (pravnim ili fizičkim) strankama. I korisnici finansijskih instrumenata moraju biti inovativni, da znaju pravilno koristiti mogućnosti koje im (međunarodna) finansijska tržišta nude. Takođe i sam predmet je postavljen tako da podstiče “finansijsku” inovativnost u pozitivnom smislu, naravno. Isto tako je svako fizičko i pravno lice ovako ili onako posredno ili neposredno upleteno u međunarodne finansije – ponekad čak da toga nije svesno. Setite se afera švajcarski franak u regionu JI Evrope.

Gledište međunarodnosti je u ovom predmetu ispunjeno “automatski”, jer govorimo o međunarodnim poslovnim finansijama u koje je uključen neposredno ili posredno svaki pojedinac, preduzeće, institucija, država preko konkretne upotrebe različitih finansijskih instrumenata i/ili preko uticaja koji međunarodne finansije imaju na sve i svakoga.

7
Međunarodno privredno pravo

Da li biste želeli da prepoznate koju normu ili koje norme treba upotrebiti za konkretni pravni odnos sa međunarodnim elementom, tj. odnos između subjekata, po pravilu privrednih, koji po određenim merilima ne pripadaju istoj državi? Da bismo mogli pravo da upotrebimo u praksi, moramo pre svega poznavati njegovu sistematiku, da bismo mogli da se snađemo u masi propisa koje donose najrazličitije institucije i autonomno formiraju privredni subjekti unutar granica pojedinih država i naravno izvan njihovih okvira.

Svrha predmeta je da steknete znanje iz oblasti međunarodnog privrednog prava i da to znanje upotrebite u praksi, a da istovremeno usvojite osnovna moralna načela funkcionisanja međunarodnog prava odnosno prava uopšte i da u skladu sa njima delujete u praksi.

7
Kineski sa karakteristikama azijske poslovne kulture

Kod sklapanja poslova u međunarodnom okruženju veoma je važno poznavanje strane kulture i običaja. Na predmetu nas posebno zanima šta je važno u sklapanju poslova sa azijskim državama, koje su specifičnosti na koje moramo paziti radi uspešnosti dogovora i ugovora.  Važna prednost u dogovaranju o saradnji sa azijskim državama je verovatno poznavanje osnovnih fraza i izraza na njihovom jeziku. Kina je najveća azijska država i zato učimo osnove kineskog jezika, uglavnom govorni jezik, a nekoliko osnovnih reči i značenja upoznajemo i u slovnim znakovima. Cilj predmeta je naročito poznavanje kulture i osnova jezika za lakše sklapanje poslova, zato predznanje kineskog jezika nije potrebno.

7
Ruski sa karakteristikama slovenske poslovne kulture

Kod sklapanja poslova u međunarodnom okruženju, veoma je važno poznavanje strane kulture i običaja. Na predmetu nas naročito zanima šta je važno u sklapanju poslova sa slovenskim državama, koje su specifičnosti na koje moramo paziti za uspešnost dogovora i ugovora. Važna prednost u dogovaranju o saradnji sa slovenskim državama je verovatno poznavanje osnovnih fraza i izraza na njihovom jeziku. Dok učimo osnov ruskog jezika, dobro upoznajemo kulturu i osobine Rusije kao najveće među slovenskim državama. Uglavnom je naglasak na govornom jeziku, ali upoznajemo i ćirilicu i učimo da čitamo i pišemo osnovne reči, rečenice ćirilicom. Svrha predmeta je upoznavanje ruske kulture i osnov jezika za lakše sklapanje poslova, zato predznanje ruskog jezika nije potrebno.

ili
Modul: Konkurencija kroz kreativnost i inovativno poslovanje (student bira 3 predmeta)
7
Pozitivna psihologija za savremeno poslovanje

U savremenom poslovanju pozitivna psihologija dobija sve veći značaj. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirativna mlada grana psihologije. Zasniva se na onome što je pozitivno kod pojedinca – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcionisanje pojedinaca, organizacija i zajednica i omogućiti da oni postignu bolji uspeh.

Kroz predmet ćete imati priliku da upoznate trendove u pozitivnoj psihologiji, da upoznate i upotrebite opreznost, primenite pozitivnu psihologiju u poslovno okruženje, prepoznate snagu svog karaktera i isprobate naučeno u timskom radu. 

7
Intelektualna svojina

Kod razvoja inovacija i uopšte u poslovanju važno je poznavanje intelektualne svojine. Kako možemo da zaštitimo novinu da bismo stekli ekskluzivno pravo korišćenja za određeni period? Kako možemo da zaštitimo patent, kako robnu marku, kako uslugu? Kako treba postupati sa autorskim i moralnim pravima? Kako je sa aktuelnim računarskim programima? U kojim slučajevima treba zaštititi novinu kao patent, a u kojim je bolje zaštititi novinu kao tajnu preduzeća.

Sve te odgovore otkrivaćete kroz predmet Intelektualna svojina, gde ćete na primerima dobrih praksi domaćih i svetskih preduzeća moći da pripremite rešenja za svoja radna okruženja.

7
Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama

Danas važe tehnološke inovacije za pospešivanje razvoja neke privrede. Ali, kako ih razviti, šta omogućava preduzeću/organizaciji stvaranje novina? Kako razviti iz invencije inovaciju? Šta je važno u zaštiti novina i kakve su strategije marketinga neke novine ili plasiranja na novo tržište? Na ovakva i slična pitanja odgovaraćete na predmetu Kreativno rukovođenje tehnološkim inovacijama. Uz to ćete upoznavati dobre prakse priznatih preduzeća kod kuće i u svetu i pokušati da razvijete u aplikativnom projektu svoju ideju u tehnološku inovaciju.

7
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj delatnosti

Inovacije u uslužnoj delatnosti su podjednako važne kao tehnološke, jer sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanja, marketing, održavanje...), a sa razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu naročito tražimo odgovore na pitanja kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama kao što su npr. trgovina, turizam, komunala, IT programiranje, telekomunikacije, obrazovanje itd. Primećujemo razlike između grana i između država. Zanima nas kakvi su trendovi, kako se kreiraju novine, kako se u ovim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako se u takvim granama upravlja inovacijama, gde su uska grla i sa njima mogućnosti za poboljšanja. Studenti imaju mogućnost da u upoznavanju teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije i da predlože poboljšanja.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije, koji govore srpski jezik. Gostujuća predavanja su na srpskom ili engleskom jeziku. Za korišćenje literature je potrebno znanje engleskog jezika.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Magistri i karijera

Nakon završeng mastera iz područja međunarodnog poslovanja ćete biti osposobljeni za planiranje, izvođenje i vrednovanje procesa internacionalizacije, za upravljanje inovacijskim i poslovnim procesima, i za rukovođenje ljudskim resursima.

Sa masterom DOBA Fakulteta ćete brže napredovati na radnom mestu, odnosno lakše konkurisati za zaposlenje kod novog poslodavca, pre svega za radna mesta višeg menadžmenta. Master vam otvara vrata u domaćim preduzećima i u inostranstvu, koja imaju jasnu viziju i strategiju ulaska na strana tržišta, odnosno dalje jačanje prisustva na stranim tržištima.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje visokog strukovnog obrazovanja, ili studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.840,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 245,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 749,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije