Kako postati uspešan online student
03.06.2023

Kako postati uspešan online student

Koliko puta na dan proverite svoj telefon? 10 puta? 50 puta? 100 puta? Zbog brojnih smetnji i obaveštenja koje se neprestano javljaju, od ključnog je značaja razvijanje samokontrole, za o...
Više
Svesnost na radnom mestu

Svesnost na radnom mestu

U današnje vreme već svi govore o svesnosti. Šta je uopšte svesnost, odn. »mindfulness«?
Značenje vrednosti: Zašto su vrednosti ključne za uspeh i zadovoljstvo

Značenje vrednosti: Zašto su vrednosti ključne za uspeh i zadovoljstvo

Vrednosti su ono što nam daje smisao i smernice u životu. To su temeljna uverenja o tome šta je dobro a šta nije, šta je važno i šta nije. Naše vrednosti oblikuju naše odluke, naše odnose...
Karakteristike generacija potrošača Baby boom, X, Y, Z i kako komunicirati sa njima

Karakteristike generacija potrošača Baby boom, X, Y, Z i kako komunicirati sa njima

Različite generacije imaju različite stilove komuniciranja. Korišćenje slenga, različiti komunikacijski alati i stilovi komuniciranja su razlog za sve veće nerazumijevanje između generaci...
Kako pronaći svoj pravi work-life balance

Kako pronaći svoj pravi work-life balance

U današnjem svetu, u kome smo neprestano povezani i dostupni putem mobilnih uređaja, čini se da je sve teže pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Vebinari

Svi vebinari

E-obrazovanje danas
03.04.2023

E-obrazovanje danas

Na vebinaru ćemo govoriti o osnovnim pojmovima i pojavnim oblicima e-obrazovanja. Predstavićemo aktuelne trendove, koji značajno diktiraju i suoblikuju razvoj e-obrazovanja, i ilustriraće...
Više
Značaj karakternih snaga i odlika za odlično rukovođenje

Značaj karakternih snaga i odlika za odlično rukovođenje

Naučićete kako je moguće da saznanja pozitivne psihologije efikasno primenite u preduzećima i organizacijama pri upravljanju zaposlenima, sa ciljem postizanja većeg angažmana i blagostanj...
Prednosti i izazovi hibridnog rada

Prednosti i izazovi hibridnog rada

Da li ste i vi deo tima koji radi na daljinu? Vodite zaposlene, koji obavljaju posao hibridno? Ako se suočavate sa izazovima saradnje i produktivnosti pri hibridnom radu, onda je ovo pred...
Govor tela za poslovni uspeh

Govor tela za poslovni uspeh

Naglasak će biti na fizičkim elementima neverbalne komunikacije – mimici, gestikulaciji i proksemici.
Kako razumeti različite generacije potrošača

Kako razumeti različite generacije potrošača

Održavanje komunikacije sa potrošačima je u digitalnom dobu, i poplavi digitalnih medija od ključnog značaja za prepoznatljivost i svest preduzeća, odnosno robne marke.

Monografije

Sve monografije

Monografija: Znanje za budućnost
17.02.2022

Monografija: Znanje za budućnost

U publikaciji izdajemo sabrane izveštaje o našim istraživanjima. Monografija »ZNANJE ZA BUDUĆNOST« razotkriva glavna područja istraživanja, koja su se odvijala u 2021. godini.
Više
Izašla je naučna monografija Entrepreneurial and Communicative Mind in Action

Izašla je naučna monografija Entrepreneurial and Communicative Mind in Action

Na DOBA Fakultetu smo uspešno završili međunarodni projekat MicroMasters Internationalization at home through online micro masters and virtual mobility, u okviru koga je u izdavačkoj kući...
Monografija DOBA Fakulteta 2020.

Monografija DOBA Fakulteta 2020: Istraživanja u teoriji i praksi savremenih poslovnih pitanja

Monografija predstavlja pregled kroz naučno-istraživačko stvaralaštvo autora u 2020. godini, i pokušava da odgovori na pojedina aktuelna razvojna pitanja, sa kojima se suočavamo na makro ...
how will smart companies deal with challenges and opportunities

The future of global business and marketing: how will smart companies deal with challenges and opportunities?

DOBA Fakultet je upravo izdao u elektronskom obliku zbornik recenziranih proširenih sažetaka 10. Međunarodne naučne konferencije fakulteta. Sadrži 53 proširena sažetka konferencijskih pri...
Izašla je monografija DOBA Fakulteta 2019: Održivost u savremenom društvu

Izašla je monografija DOBA Fakulteta 2019: Održivost u savremenom društvu

U okviru zbirke Spoznaje iz ekonomskih i primenjenih poslovnih i društvenih studija je izašla monografija DOBA Fakulteta 2019: Održivo poslovanje u savremenom društvu.
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije