O upisu i uopšteno

Najčešće postavljana pitanja

O upisu i uopšteno

Kakav je upisni postupak i kada mogu da se upišem?
Upisni postupak za svaki program možete naći na programskim podstranicama, u odeljku 'prijava i upis' i ovde - upis.

Koji su uslovi za upis?
Uslovi za upis su opisani na programskim podstranicama, u odeljku 'prijava i upis' i ovde - upis.
Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mesta, biće usvojena odluka o ograničenju upisa, a kandidati će biti izabrani u odnosu na:

  • opšti uspeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odn. opštoj maturi – 60 % bodova
  • opšti uspeh u 3. i 4. godini srednje škole – 40 % bodova.

U slučaju da prilikom uvaženih kriterijuma za ograničavanje upisa više studenata ima isti broj bodova, i da se nalaze na granici broja raspisanih mesta, prednost imaju gimnazijski maturanti, a dalje kandidati sa boljim prosekom ocena u 3. i 4. godini.

Zanima me kakvi su uslovi za upis, ukoliko sam završila prethodno obrazovanje u inostranstvu?
Uslove za upis u naše studijske programe ispunjavate i svi vi koji ste završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Priznavanje i vrednovanje inostranog obrazovanja obavljamo na fakultetu.

Da li dobijam status studenta, i kada on počinje da važi?
Da, sa uključenjem u naše programe, možete koristiti status studenta. Status počinje da važi sa 1. 10. pojedinačne godine.

Da li su programi javno važeći i akreditovani?
Da, svi studijski programi DOBA Fakulteta su javno važeći i akreditovani u skladu sa nacionalnim Merilima za akreditaciju i spoljašnju evaluaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Podatke možete naći na našoj veb stranici i na veb stranicama ministarstva. https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi-visokosolski-zavodi/doba-fakulteta/

Da li je »online diploma« ekvivalentna ostalim?
Da, diploma je potpuno ekvivalentna ostalim diplomama. Na diplomi ne piše, da su to bile online studije. DOBA Fakultet je kao prva visokoškolska institucija u Sloveniji i širem regionu dobio međunarodnu akreditaciju UNIQUE i međunarodni sertifikat EOCCS. 

Da li su vaši programi priznati u inostranstvu?
Diploma DOBA Fakulteta je priznata u državama EU. Postupke vrednovanja inostranog obrazovanja u inostrastvu vrše ENIC NARIC centri, koji su odgovorni za priznavanje inostranog obrazovanja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli