O upisu i uopšteno

Najčešće postavljana pitanja

O upisu i uopšteno

Kakav je upisni postupak i kada mogu da se upišem?
Upisni postupak za svaki program možete naći na programskim podstranicama, u odeljku 'prijava i upis' i ovde - https://www.doba.rs/upis-2020-.

Koji su uslovi za upis?
Uslovi za upis su opisani na programskim podstranicama, u odeljku 'prijava i upis' i ovde - https://www.doba.rs/upis-2020-.

Zanima me kakvi su uslovi za upis, ukoliko sam završila prethodno obrazovanje u inostranstvu?
Uslove za upis u naše studijske programe ispunjavate i svi vi koji ste završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Priznavanje i vrednovanje inostranog obrazovanja obavljamo na fakultetu.

Da li dobijam status studenta, i kada on počinje da važi?
Da, sa uključenjem u naše programe, možete koristiti status studenta. Status počinje da važi sa 1. 10. pojedinačne godine.

Da li su programi javno važeći i akreditovani?
Da, svi studijski programi DOBA Fakulteta su javno važeći i akreditovani u skladu sa nacionalnim Merilima za akreditaciju i spoljašnju evaluaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Podatke možete naći na našoj veb stranici i na veb stranicama ministarstva.

Da li je »online diploma« ekvivalentna ostalim?
Da, diploma je potpuno ekvivalentna ostalim diplomama. Na diplomi ne piše, da su to bile online studije. DOBA Fakultet je kao prva visokoškolska institucija u Sloveniji i širem regionu dobio međunarodnu akreditaciju UNIQUE i međunarodni sertifikat EOCCS. 

Da li su vaši programi priznati u inostranstvu?
Diploma DOBA Fakulteta je priznata u državama EU. Postupke vrednovanja inostranog obrazovanja u inostrastvu vrše ENIC NARIC centri, koji su odgovorni za priznavanje inostranog obrazovanja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije