Marketing i prodaja

Kako dobiti bolje poslove u inostranstvu ...

Marketing i prodaja

Dva osnovna međuzavisna područja poslovanja preduzeća, marketing i prodaja, smo udružili, i tako vam danas nudimo izuzetno primenjiv master program. Tokom e-studija ćete uravnoteženo podržati teoriju sa konkretnom praksom, jer ćete pripremati marketinšku strategiju, PR strategiju, CRM strategiju, istraživati tržište, praviti plan digitalnog marketinga, kreirati prodajne cene … Pripremaćete i sopstveni marketinško prodajni razvojni projekat. Na studijama ćete sarađivati sa priznatim i uglednim stručnjacima, koji će vam na praktičnim primerima pokazati, kako se uspešno suočiti sa aktuelnim marketinškim i prodajnim izazovima. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.


Znanja i kompetencije koje su danas potrebne poslodavcima

Fokusiranost na klijenta

Fokusiranost na klijenta

Stvaranje odnosa sa klijentima sa naglaskom na kvalitetu i rezultatima.
Uspešna prodaja

Uspešna prodaja

Otkrivaćete nove poslovne prilike sa upotrebom savremenih alata.
Tržišno usmereno rukovođenje

Tržišno usmereno rukovođenje

Rukovođenje drugima sa ciljem stvaranja odnosa za uspešan marketing.
Razumevanje poslovnih okruženja

Razumevanje poslovnih okruženja

Izazovi globalnog poslovnog okruženja sa razumevanjem globalnog poslovanja.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok niz poslovnih delatnosti koje se sprovode van granica matične države. Zbog sve brže globalizacije, međunarodno poslovanje je postalo zanimljiva tema koja je podstakla pažnju rukovodilaca, državnih zvaničnika i akademika. Međunarodno poslovanje zahteva drugačije rukovođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svetske privrede i razlike među državama za međunarodna preduzeća predstavljaju prilike i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja poštovati globalizovano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizovana je oko odgovora šta, gde, zašto i kako je povezano sa međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se za vreme trajanja predmeta koristi u različitim studijama slučaja.

9
Ekonomski, ekološki i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Sadržaj je u pripremi

9
Upravljanje informacionim tehnologijama u preduzećima

Na ovom predmetu studenti imaju priliku da informativnu tehnologiju (IT) upoznaju iz ugla organizacije. Po pravilu, IT znamo da koristimo u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati svim vidovima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT sa ciljem uspešnog poslovanja. Kada to znanje upotrebe za rešavanje izazova na radnom mestu, studenti dobijaju nove konstruktivne ideje za poboljšanje upotrebe IT u svojim organizacijama. Dobijaju produbljeno razumevanje kako upravljati informacionom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do obezbeđivanja sigurnosti IT iz ugla sistema. Isto tako, uče kako efikasno da koriste informacione, komunikacione i internet tehnologije za upravljanje poslovnog obaveštavanja i znanja. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i trajnosti IT u organizaciji gde mogu odmah da upotrebe svoje znanje u svom poslovnom okruženju ili u organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Menadžment u prodaji i marketingu

Da li se često srećete sa izrazima koji su dati u nastavku, ali ih ne razumete sasvim? Da li želite bolje da upoznate trendove u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, kompetencije menadžmenta prodaje, proces menadžmenta prodaje, definisanje marketinga i menadžmenta marketinga, trendove u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, povezanost menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, planiranje prodaje i marketinga, merenje tržišta i prognoziranje prodaje, proces zapošljavanja osoblja u prodaji ili marketinga kao i proces analize uspešnosti prodaje i marketinga? Predmet Menadžment u prodaji i marketingu će vam verovatno otkriti mnogo novosti, a naročito će prikazati značaj povezivanja, saradnje između marketinga i prodaje. 

9
Istraživanja tržišta

Na ovom predmetu ćete naučiti kako planirati i sprovesti marketinško istraživanje i kako analizirati i interpretirati sakupljene podatke. Upoznaćete osnovne metodološke koncepte u (marketinškom) istraživanju i naučiti kako da napišete dispoziciju tj. plan za marketinško istraživanje. Osnovna svrha dispozicije je da istraživač pre sprovođenja istraživanja adekvatno definiše istraživački problem i predvidi adekvatan način sakupljanja empirijskih podataka koji će mu omogućiti da potraži odgovore na postavljena pitanja (tj. rešenja istraživačkog problema). Dispozicija zapravo predstavlja precizan plan marketinškog istraživanja iz kojeg se mora videti:

 • šta je istraživački problem tj. odakle izvire potreba za istraživanjem,
 • koji su ciljevi marketinškog istraživanja i sa njima povezanih istraživačkih pitanja (šta želimo da ustanovimo istraživanjem)
 • kako ćemo steći potrebne podatke za rešenje istraživačkog problema,
 • koga ćemo uključiti u istraživanje (ciljna populacija, uzorak),
 • kakva će biti korist pronalazaka istraživanja za rešenje istraživačkog problema tj. za donošenje daljih poslovnih odluka.
6
Psihologija prodaje

Razumevanje ponašanja stranki je ključni faktor tržišnog uspeha. Zato će studenti kroz predmet tražiti odgovore na pitanja: koji su psihološki faktori koji utiču na ponašanje stranaka; kakav je uticaj emocionalnog doživljavanja na uspešnost poslovnog delovanja; kako koristimo psihologiju u marketingu i prodaji; koji su psihološki faktori koji utiču na zadovoljstvo i vernost stranaka; kakva je uloga ličnosti u poslovnom odnosu; kakva su psihološka gledišta poslovne klime, itd. Na predmetu ćete imati dosta prilike da isprobate naučeno kroz simulacije i aplikativne zadatke.

Obavezni predmeti
6
Razvoj proizvoda i robnih marki

Kad je reč o razvoju proizvoda i njihovih robnih marki, kupci obično nemaju predstavu kakav put je proizvod već prešao. Kako proizvod nastaje; kako se iz prototipa dalje razvija proizvod, njegov dizajn, ambalaža, marka, vrednost, povećava kvalitet, ostvaruje imidž? Kako se upravlja životnim ciklusom proizvoda? Kako možemo da upotrebimo marketinšku mrežu kao sredstvo za razvoj novih proizvoda?  Kako možemo strateški da razvijamo robnu marku, kako da joj ostvarimo vrednost, kako da njome upravljamo? To su pitanja koja će nas usmeravati kroz sadržine predmeta i podsticati našu radoznalost.

6
Integrisano marketinško komuniciranje

Komunikacija je jedna od najvažnijih kompetencija u poslovanju, ali kakvu ulogu igra komunikacija u marketingu i oglašavanju? Da li je reč o unutrašnjoj ili spoljašnjoj komunikaciji ili i o jednoj i o drugoj? Koje vrste, metode, tehnike komunikacije su najefikasnije i kako ih celovito postaviti u stratešku komunikaciju preduzeća, ili na primer za razvoj robne marke? Kako sarađivati sa oglašivačima, medijima, agencijama za celokupnu marketinšku komunikaciju.

6
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student bira 3 predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

6
Izborni predmet 3*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata. Predmeti se izvode hrvatskom jeziku.

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2025.

Milinko Klincov,

magistar DOBA Fakulteta
Sa studijama sam dobio pre svega potvrdu mojih radom stečenih kompetencija, kao i uverenje da tehnološki podignut studij kao DOBA omogućava i lični razvoj na nivou svetski priznatih fakulteta i poslovnih škola.

Milinko Klincov,

magistar DOBA Fakulteta
Sa studijama sam dobio pre svega potvrdu mojih radom stečenih kompetencija, kao i uverenje da tehnološki podignut studij kao DOBA omogućava i lični razvoj na nivou svetski priznatih fakulteta i poslovnih škola.

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Magistri i karijera

Nakon završenog mastera ćete biti osposobljeni za izvršavanje zahtevnijih zadataka u marketingu i menadžmentu prodaje, uključujući i rukovođenje projektnim i razvojnim timovima.

Sa masterom DOBA Fakulteta ćete brže napredovati na radnom mestu, odnosno lakše konkurisati za zaposlenje kod novog poslodavca. Moći ćete da se zaposlite u marketinškim i prodajnim sektorima srednjih i velikih preduzeća, kao i u manjim preduzećima, u kojima je potreban iskusan stručnjak za sistemski razvoj i usklađivanje marketinške i prodajne funkcije. Naposletku, moći ćete da se zaposlite i u nekim delovima javnog sektora, gde poslednjih godina takođe raste potreba za kompletnim marketingom i adekvatnim marketinškim komuniciranjem usluga, dakle potreba za vrhunskim stručnjacima iz područja marketinga i prodaje.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

 

 

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program pre bolonjskog sistema, sa odgovarajućih stručnih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacionih nauka, sociologije, pravnih, političkih, društvenih nauka, humanistike).
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle drugog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete master studijskog programa Psihologija.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025 iznosi 3.680,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 325,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se plaćuje prije magistriranja. 

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli