Primenjena psihologija

Akreditovani Bachelor programi

Program Primenjena psihologija

Današnji svet postaje sve složeniji, i svedoci smo neprekidnih promena koje povećavaju potrebe za psihološkim znanjima i odgovarajuće obučenim psiholozima, stručnjacima, koji znaju odgovore na pitanja, vezana za ljudsko ponašanje, koji znaju da rešavaju stručne izazove i istovremeno razumeju odnose između klijenata, zaposlenih i konkurenata.

U dodiplomskom interdisciplinarnom programu Primenjena psihologija ćete steći odgovarajuća znanja i razviti kompetencije za optimalno ispunjavanje ovih zahteva. Saznaćete kako da naučne alate, i osnovna i aplikativna psihološka znanja uspešno primenite za profesionalni i lični razvoj.

U programu se osnovni psihološki sadržaji i metodološka znanja promišljeno prepliću sa primenjenim psihološkim sadržajima, kao što su kadrovska i organizaciona psihologija, pedagoška psihologija, klinička psihologija, sportska psihologija itd. Zbog interdisciplinarnosti programa, studijski program uključuje i sadržaje iz područja marketinga, menadžmenta, ekonomije i socijale.

Sa ciljem sticanja ključnih ličnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija za obavljanje profesije psihologa su diskusije, timski rad i kolaborativno učenje tokom studija od ključnog značaja i obezbeđuju sticanje sveobuhvatne profesionalne kvalifikacije. U tu svrhu su organizovani oblici studijskih aktivnosti, koje se obavljaju kontinuiranim radom na predmetima, uslov  za uspešno obavljen predmet.

Po završetku studijskog programa Primenjena psihologija ćete steći stručni naziv diplomirani psiholog, ali vam diploma neće dati kvalifikacije za samostalnu praksu u psihološkoj delatnosti (tu kvalifikaciju ćete steći nakon završetka master programa). Detaljnije podatke pročitajte u odeljku Diplomci i karijera.

Visokoškolski studijski program Primenjena psihologija je u Sloveniji jedini dodiplomski studijski program psihologije, koji se izvodi u potpunosti online. Uprkos odsustvu ličnog kontakta, online studije su dinamične i interaktivne, i uz upotrebu savremene tehnologije i prilagođenih pedagoških pristupa omogućavaju razvijanje svih praktičnih znanja i veština. Online programi područja psihologije su u inostranstvu česti, a naš program je uporediv pre svega sa sličnim, koji se izvode u Nemačkoj, Holandiji i u Engleskoj.

Našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Primenjena psihološka znanja

Primenjena psihološka znanja

Upoznaćete i razumeti različite smerove primenjene psihologije i njihovu aplikaciju u praksi. Dobićete osnovna znanja sa područja gerontološke psihologije, sportske psihologije, kadrovske i organizacione psihologije, kliničke psihologije itd.
Kognitivne sposobnosti

Kognitivne sposobnosti

Razumećete osnovne zakonitosti ljudskog razmišljanja, osećanja i ponašanja, i upoznati načine za jačanje optimalnog funkcionisanja pojedinaca, grupa i organizacija.
Metodološka znanja

Metodološka znanja

Steći ćete kompetencije iz područja statistike, metodologije istraživanja i osnova psihometrije, koje su osnova za interpretiranje, planiranje i sprovođenje osnovnih psiholoških istraživanja.
Lični razvoj i komuniciranje

Lični razvoj i komuniciranje

Na svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji i spremni za uspešan timski rad. Bolje ćete komunicirati i efikasnije ćete se suočavati sa izazovima na području rada.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Naučićete kako efikasno sarađivati sa pojedincima i grupama, kako jačati svoje socijalne veštine, jasno izražavati ideje i uvažavati različite stavove.
Digitalne kompetencije

Digitalne kompetencije

Osposobićete se za samopouzdano i kritičko korišćenje digitalne tehnologije, za dobijanje i razmenu informacija, komunikaciju i rešavanje osnovnih problema pomoću IKT-a na svim životnim područjima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Uvod u psihologiju
6
Uvod u pedagošku psihologiju
9
Statistika za psihologe
9
Psihologija ličnosti, motivacija i emocije
9
Kognitivna psihologija i osnove neuronauke
6
Organizaciona psihologija
6
Razvojna psihologija
6
Uvod u kliničku psihologiju
Obvezni predmeti
9
Uvod u savetovanje i psihoterapiju
6
Projektni menadžment i timski rad
9
Kompetencije psihologa
9
Metodologija istraživanja za potrebe psihologa
9
Primenjena socijalna psihologija
6
Psihologija učenja
6
Kadrovska psihologija
6
Mentalno zdravlje i mentalni poremećaji
Obvezni predmeti
6
Lični menadžment i komunikacija
6
Savetovanje za učenje i obrazovanje
18
Praktično obrazovanje u radnom okruženju
12
Završni stručni rad ili polaganje dve izborne nastavne jedinice
18
Izborni predmet 1, 2 i 3 (6ECTS + 6ECTS + 6ECTS)

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi.

 • Digitalizacija i pojedinac
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Interkulturalni menadžment
 • Interna komunikacija
 • Javna uprava i poslovanje javnog sektora
 • Menadžment događaja
 • Menadžment kvalitete u obrazovanju
 • Neuromarketing
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Odnosi s javnošću i društvena odgovornost
 • Organiziranje kvalitete života
 • Osobni menadžment i komunikacija
 • Poduzetništvo i kultura poduzeća
 • Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.)
 • Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga
 • Razvojna psihologija
 • Razvoj zaposlenika
 • Socijalni marketing
 • Sportska psihologija
 • Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Svaki predmet je ocenjen sa 6 ECTS bodova.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa.

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog ili hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom,srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 20 studenata.  

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Sa usmeravanjem profesora i obavljanjem različitih zadataka ćete aktivno (zajednički) kreirati novo znanje i razumeva...
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

Osnovna i primenjena znanja iz psihologije ćete povezati sa znanjima iz poslovnih područja.
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima sa porodicom i aktivnim mladima.
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju uz podršku profesora koji poznaju razliku između tekstova iz knjiga i stvarnog života.

Diplomci i karijera

Diploma psihologije otvara različite profesionalne puteve. Kao diplomci dodiplomskog visokoškolskog programa Primenjena psihologija ćete biti osposobljeni za obavljanje stručnih zadataka iz područja stručnog rada iz društvenih nauka, ali nećete biti osposobljeni za obavljanje samostalne psihološke prakse.
Kao diplomci programa ćete naći zaposlenje na području pružanja psihosocijalne pomoći ljudima, kao asistenti u međugeneracijskim centrima, kao asistenti vaspitača u stambenim grupama i prevaspitnim ustanovama, saradnici u različitim sektorima socijalnih usluga, uključujući i nevladine organizacije, na području vođenja omladinskih radionica, kao pomoćnici u produženom boravku i u brizi o deci u školi, kao saradnici na području organizacije rada i vođenja projekata u preduzećima i drugim ustanovama, u marketingu, učestvovanju u vođenju razgovora (intervjua), na području kontakata s javnošću, u izdavaštvu i medijima itd.
Upisni uslovi i prijava za studije
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

Upisni uslovi

U dodiplomski studijski program Primenjena psihologija može da se upiše svako ko je stekao:

 • opštu maturu
 • stručnu maturu, ili
 • pre 2002. godine završio bilo koji četvorogodišnji srednjoškolski program sa završnim ispitom.

Uslove za upis u studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle prvog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete studijskog programa Primenjena psihologija.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Merila i postupak za izbor kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mesta, biće usvojena odluka o ograničenju upisa, a kandidati će biti izabrani u odnosu na:

 • opšti uspeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odn. opštoj maturi – 60 % bodova
 • opšti uspeh u 3. i 4. godini srednje škole – 40 % bodova.

U slučaju da prilikom uvaženih kriterijuma za ograničavanje upisa više studenata ima isti broj bodova, i da se nalaze na granici broja raspisanih mesta, prednost imaju gimnazijski maturanti, a dalje kandidati sa boljim prosekom ocena u 3. i 4. godini.

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.920,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 343,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se plaćuje u poslednjoj godini studija.

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

Studentima se mogu uvažiti znanja i veštine koji su stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za sticanje obrazovanja, ili programima obuke i neformalnog obrazovanja, koji po sadržaju i zahtevnosti u potpunosti ili delimično odgovaraju opštim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama, koje su određene programom.

Znanja koja su stečena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i sa drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljivi sadžaj i obim uloženog rada studenta, kako bi znanja mogla da se vrednuju prema odredbama ECTS-a.

Znanja koja su stečena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odnosno portfoliom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na osnovu stečenih dokumenata iz naslova neformalnog obrazovanja se može nadomestiti do najviše 12 ECTS-a na izbornim predmetima studijskog programa. 

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. 

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli