Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Master program

Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Jedine e-studije u Srbiji, koje udružuju ključna područja za razvoj i rad na području doživotnog obrazovanja i socijalnih delatnosti: menadžment, obrazovanje, socijala.

Smer OBRAZOVANJE je za vas, koji razmišljate, kako uvesti e-obrazovanje za vaše zaposlene, a i u isto vreme želite steći više formalno obrazovanje. Smer SOCIJALA je za sve vas koji želite uspešnije poslovanje na području socijale, i u isto vreme napredovati, a kao diplomac programa (smer SOCIJALA) ćete imati i mogućnost polaganja stručnog ispita iz socijalne zaštite.

Studije na DOBA Fakultetu su sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije, i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.


Sa našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Rukovođenje i menadžment

Rukovođenje i menadžment

Rukovođenje drugima sa ciljem izgradnje odnosa i naprednih strategija za uspešno poslovanje.
Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovladavanje promenama u poslovanju, i strateško uvođenje inovacija kreativnim razmišljanjem.
Organizacija socijalnih delatnosti

Organizacija socijalnih delatnosti

Interdisciplinarno povezivanje i umrežavanje različitih ciljnih grupa u raznolikim društvenim i kulturnim okruženjima.
Socijalne kompetencije i komuniciranje

Socijalne kompetencije i komuniciranje

Saradnja sa različitim ciljnim grupama za uspešan, etički i održivi razvoj.
Inovativno obrazovanje

Inovativno obrazovanje

Prepoznavanje najsavremenijih trendova i integralno inoviranje primenom savremenih tehnologija u svim okruženjima koja stvaraju znanje.

1. godina
2. godina (smer Socijala)
2. godina (smer Inovativno obrazovanje)
Obavezni predmeti
9
Ekonomski, ekološki i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Sadržaj je u pripremi

9
Upravljanje preduzećima sa informacionim tehnologijama

Na ovom predmetu studenti imaju priliku da informativnu tehnologiju (IT) upoznaju iz ugla organizacije. Po pravilu, IT znamo da koristimo u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati svim vidovima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT sa ciljem uspešnog poslovanja. Kada to znanje upotrebe za rešavanje izazova na radnom mestu, studenti dobijaju nove konstruktivne ideje za poboljšanje upotrebe IT u svojim organizacijama. Dobijaju produbljeno razumevanje kako upravljati informacionom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do obezbeđivanja sigurnosti IT iz ugla sistema. Isto tako, uče kako efikasno da koriste informacione, komunikacione i internet tehnologije za upravljanje poslovnog obaveštavanja i znanja. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i trajnosti IT u organizaciji gde mogu odmah da upotrebe svoje znanje u svom poslovnom okruženju ili u organizaciji.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i suštinski izvor organizacije, ali rukovođenje njima je veliki izazov, jer ne postoji jedinstven način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mesto pogledaju iz ugla rukovođenja i organizacije. Predmet kreativno rukovođenje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa rukovođenju ljudskih resursa, od sticanja i zapošljavanja, materijalnih povraćaja, radnih okolnosti, upravljanja uspešnošću do učenja i razvoja, kao i obezbeđivanja kvaliteta poslovnog života. Studenti imaju priliku da dodatno istražuju planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocenjivanje poslovne uspešnosti, značaj upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, teškoće sa diskriminacijom, politike rukovođenja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rešenja za stvarne izazove rukovođenja ljudskih resursa i vežbaju pripremu i sprovođenje efikasnog predstavljanja.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Finansiranje neprofitnih organizacija

Na predmetu ćete se upoznati sa finansijskim investicijama u finansijskom okruženju uopšteno, i u vezi sa neprofitnom aktivnošću:

 • Finansijsko okruženje. Evropska ekonomska i monetarna unija.
 • Definisanje nekih pojmova koji su važni za razumevanje rada finansija i neprofitnih organizacija (različiti pravni oblici organizovanja različitih aktivnosti, različiti oblici finansiranja različitih aktivnosti sa jedne strane, i različiti oblici investicija sa druge strane).
 • EU i EMU. Ekonomska i monetarna unija. EU-proračun. Kako radi EU-sistem finansiranja. Definisanje i mogućnosti finansiranja ove vrste različitih (i neprofitnih) aktivnosti.
 • Evropska kohezijska politika. Definisanje, svrha i različite mogućnosti uopšteno, i za neprofitne organizacije.
 • Različite nacionalne i međunarodne finansijske institucije. Njihova svrha i smisao uopšteno, i za rad neprofitnih organizacija.
 • Različiti izvori finansiranja (vlasnički izvori kapitala, dužnički izvori kapitala; kratkoročni izvori, dugoročni izvori; tržište novca, tržište kapitala; sponzorstva, donacije, dobrotvorni prilozi i drugi transferi).

Pre svega ćete znati da formirate poslovne odluke povezane sa investiranjem. Razumećete rad nacionalnog i međunarodnog finansijskog okruženja, i finansijskih institucija u vezi sa radom neprofitnih organizacija.

9
Metodologija istraživanja

Sadržaj je u pripremi

6
Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru

Na predmetu ćete se detaljnije upoznati sa javnim politikama, a zatim istraživati kako se javne politike odražavaju na promociju održivog razvoja u pametnim gradovima. Saznaćete kako dobiti sredstva za projekte razvoja pametnih gradova, kako voditi projekte u javnom sektoru i kako upravljati rizicima. Pregledaćete i koji su postojeći finansijski izvori EU za pametne gradove, a pri tome ćete kroz studije slučaja i simulacije steći iskustva iz ovog područja.

Obavezni predmeti
6
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj delatnosti

Inovacije u uslužnoj delatnosti su isto tako važne kao i tehnološke, jer sve tehnološke inovacije sadrže i uslužne (npr. istraživanja, trgovanje, održavanje …), i sa razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu tražimo odgovore posebno na pitanja kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama, npr. trgovini, turizmu, komunalnim uslugama, IT-programiranju, telekomunikacijama, obrazovanju, itd. Opažamo razlike između grana i država. Zanima nas, kakvi su trendovi, kako kreiraju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama rukovode/upravljaju inovacijama, gde su slabe tačke i sa njima mogućnosti za poboljšanja. Studenti imaju mogućnost da prilikom upoznavanja teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije, i da predlože poboljšanja.

6
Teorija i praksa humanitarnosti i solidarnosti

U trenutku kada se čini da pre svega ekonomija (a sa njom naravno i ekonomska logika, odnosno računica) ovladava celim životom, pokušamo da pogledamo malo preko granica samo ekonomskih kriterijuma života, u područje gde se mnogo toga događa i »besplatno«, gde se ne plaća samo novcem, već se stvari odvijaju po drugačijim principima i merilima, na osnovu vrednosti humanosti. Zajedničkim snagama ćemo se udubljivati ne samo u teorijska, odnosno naučna pitanja o segmentu života društva i pojedinaca, koji u ovom trenutku i kod nas izrazito dolazi u prvi red, već ćete na predmetu steći i veštine i kompetencije kako praktično učestvovati u ovom segmentu socijalnog delovanja.
 

6
Merenje i obezbeđivanje kvaliteta života

Svrha predmeta je jasna: pogledati na kvalitet života sa više aspekata, kako objektivno, tako i subjektivno; kako individualno, tako i kolektivno, i u odnosu na izvore, prilike i životne uslove u društvu. Predmet će biti namenjen upoznavanju sa osnovnim pojmovima i podacima o kvalitetu života, i razmišljanju o tome šta je kvalitet života. Da li se uvažava u razvojnim dokumentima Srbije koncept kvaliteta života, i da li država ima za građane postavljene ciljeve, koji će poboljšati naš kvalitet života? Čak i ako ih ima, da li smo sposobni da te ciljeve ostvarimo – kako ih meriti, kojim indikatorima ih meriti, i šta smo na tom području u prošlom razdoblju učinili. Za vreme trajanja predmeta ćemo se udubiti u kvalitet života pojedinih subpopulacija u Srbiji, i pokušati da otkrijemo da li je njihov život kvalitetan – šta bi oni sami mogli da učine za sebe, i zašto to ne učine. 

Naše pitanje naravno glasi: da li smo spremni da se uhvatimo u koštac sa jednostavnom istinom o stanju društva današnjice: o prebacivanju odgovornosti, o niskom nivou samodiscipline, i pre svega o tome šta smo sami spremni da učinimo kako bismo poboljšali statističke pokazatelje merljivosti kvaliteta života.
 

6
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja..

Izborni predmeti (student bira dva predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira dva predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira dva predmeta.

Obavezni predmeti
6
Trendovi u inovativnom obrazovanju

Obrazovanje u svetu, Evropi i u Srbiji se suočava sa izazovima kako odgovoriti na nove obrazovne potrebe koje se neprestano menjaju. Ove promene diktiraju promenjena demografska i socijalna slika, pooštreni uslovi finansiranja obrazovanja, globalizacija i uključenost tehnologije u život i rad pojedinaca i organizacija.

Glavna poluga prilagođavanja obrazovanja novoj stvarnosti su inovacije. Slično kao i kod drugih delatnosti, inovacija je danas i u obrazovanju većinom plod smislene integracije tehnologije (Internet, mobilni uređaji, računarstvo u oblaku) u određenu obrazovnu uslugu ili proces. Naravno, i u obrazovanju su moguće inovacije i bez primene tehnologije (na primer, uvođenje nove pedagoške metode u razredu), ali je veći deo inovacija u obrazovanju podržan primenom savremene tehnologije. Sa predmetom Trendovi u inovativnom obrazovanju želimo da predstavimo osnovne koncepte i karakteristike otvorenog i e-obrazovanja, kao vodećih pristupa za inoviranje obrazovanja.

6
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj delatnosti

Inovacije u uslužnoj delatnosti su podjednako važne kao tehnološke, jer sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanja, marketing, održavanje...), a sa razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu naročito tražimo odgovore na pitanja kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama kao što su npr. trgovina, turizam, komunala, IT programiranje, telekomunikacije, obrazovanje itd. Primećujemo razlike između grana i između država. Zanima nas kakvi su trendovi, kako se kreiraju novine, kako se u ovim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako se u takvim granama upravlja inovacijama, gde su uska grla i sa njima mogućnosti za poboljšanja. Studenti imaju mogućnost da u upoznavanju teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije i da predlože poboljšanja.

6
Menadžment e-obrazovanja

U programima e-obrazovanja obično učestvuje više različitih grupa učesnika: od studenata, odnosno učesnika, profesora i autora nastavnih gradiva, mentora, stručnjaka za medije, do administrativnog i tehničkog osoblja sa različitim zadacima i aktivnostima finansijera i drugih spoljašnjih saradnika. Kompleksnost e-obrazovanja zato zahteva odgovarajuće planiranje, upravljanje i koordinaciju učesnika, aktivnosti i sredstava, što je zadatak menadžmenta.

Menadžment e-obrazovanja je odgovoran za efikasno sprovođenje osnovnih poslovnih funkcija planiranja, upravljanja i organizacije, tako kao što to biva u bilo kojoj organizaciji. Suočavamo se još i sa nekim posebnim zadacima i oblicima menadžmenta, koji proizlaze iz karakteristika e-obrazovanja. Među posebne zadatke menadžmenta u e-obrazovanju spada obezbeđivanje pedagoške, tehnološke i administrativne podrške učesnicima u e-obrazovanju. Posebnosti e-obrazovanja zahtevaju primenu posebnih pristupa i oblika menadžmenta, kao što su na primer, projektni menadžment, menadžment promena, menadžment inovacija i menadžment kvaliteta.

Predmetom Menadžment e-obrazovanja studente želimo da osposobimo za efikasno i uspešno sprovođenje svih funkcija menadžmenta kao osnove za efikasno, uspešno i konkurentno poslovanje preduzeća, ustanova javnog sektora i drugih organizacija i ponuđača, i korisnika usluga e-obrazovanja.
 

6
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student bira dva predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira dva predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira dva predmeta.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata. Predmeti se izvode slovenačkom jeziku.

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2025.

Ana Blagojević,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Živim i radim u Holandiji. Prednost studija na ovakav način je kontakt sa maternjim jezikom koji višegodišnjim boravkom u inostranstvu biva zapostavljen. Neki od nas žive u inostranstvu i razmena iskustava može imati dodatnu vrednost za ostale studente.

Ana Blagojević,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Živim i radim u Holandiji. Prednost studija na ovakav način je kontakt sa maternjim jezikom koji višegodišnjim boravkom u inostranstvu biva zapostavljen. Neki od nas žive u inostranstvu i razmena iskustava može imati dodatnu vrednost za ostale studente.

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Fleksibilne online studije

Fleksibilne online studije

Studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima i mladima koji žele da budu deo uspešne priče preduze...
Sveobuhvatna podrška

Sveobuhvatna podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktivne studije uz podršku profesora koji znaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Projekti za preduzeća

Projekti za preduzeća

Rezultat studentovog rada je 12 korisnih projekata za preduzeće ili organizaciju u kojoj je zaposlen.

Magistri i karijera

Imaćete mogućnost zaposlenja u preduzećima, mrežama, zavodima, društvima, projektima u zajednicama, centrima doživotnog učenja, kao menadžer ili nosilac najzahtevnijih stručnih zadataka. Nakon završene magistrature ćete biti opremljeni savremenim sistemskim znanjima za sveobuhvatno savladavanje organizacionih procesa i organizacione dinamike, u socijalnim delatnostima i obrazovanju. Sa magistraturom DOBA Fakulteta ćete verovatno napredovati na radnom mestu, odn. lakše konkurisati za zaposlenje kod novog poslodavca, pre svega za radna mesta višeg i visokog menadžmenta.

Kao magistri smera Obrazovanje ćete moći da se zaposlite u privatnim i/ili neprofitnim organizacijama za obrazovanje odraslih i doživotno obrazovanje, kao i u krovnim organizacijama javnih obrazovnih zavoda.

Kao magistri smera Socijala ćete biti osposobljeni za zaposlenje na zahtevnijim radnim mestima u javnim i nevladinim organizacijama za pomoć socijalno ugroženim i ranjivim društvenim grupama (npr. centri za socijalni rad, domovi za stara lica, humanitarne organizacije ...). Magistratura DOBA Fakulteta je odlična prilika za vaš lični i karijerni razvoj u socijalnoj ili obrazovnoj delatnosti.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program pre bolonjskog sistema, sa odgovarajućih stručnih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacionih nauka, sociologije, pravnih, političkih, društvenih nauka, humanistike).
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

Kandidati koji nisu državljani Slovenije, a upisuju programe koje fakultet izvodi na slovenskom jeziku, moraju dostaviti potvrdu o poznavanju slovenskog jezika (najmanje na razini B2).

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025 iznosi 3.680,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 325,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se plaćuje prije magistriranja. 

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli