Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Master program

Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Jedine e-studije u Srbiji, koje udružuju ključna područja za razvoj i rad na području doživotnog obrazovanja i socijalnih delatnosti: menadžment, obrazovanje, socijala.

Smer OBRAZOVANJE je za vas, koji razmišljate, kako uvesti e-obrazovanje za vaše zaposlene, a i u isto vreme želite steći više formalno obrazovanje. Smer SOCIJALA je za sve vas koji želite uspešnije poslovanje na području socijale, i u isto vreme napredovati, a kao diplomac programa (smer SOCIJALA) ćete imati i mogućnost polaganja stručnog ispita iz socijalne zaštite.

Studije na DOBA Fakultetu su sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije, i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.

Sa našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Rukovođenje i menadžment

Rukovođenje i menadžment

Rukovođenje drugima sa ciljem izgradnje odnosa i naprednih strategija za uspešno poslovanje.
Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovladavanje promenama u poslovanju, i strateško uvođenje inovacija kreativnim razmišljanjem.
Organizacija socijalnih delatnosti

Organizacija socijalnih delatnosti

Interdisciplinarno povezivanje i umrežavanje različitih ciljnih grupa u raznolikim društvenim i kulturnim okruženjima.
Socijalne kompetencije i komuniciranje

Socijalne kompetencije i komuniciranje

Saradnja sa različitim ciljnim grupama za uspešan, etički i održivi razvoj.
Inovativno obrazovanje

Inovativno obrazovanje

Prepoznavanje najsavremenijih trendova i integralno inoviranje primenom savremenih tehnologija u svim okruženjima koja stvaraju znanje.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0%

žena

0

prosečna starost

0%

zaposlenih u javnom sektoru

0%

zaposlenih na vodećim položajima

Ana Blagojević,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Živim i radim u Holandiji. Prednost studija na ovakav način je kontakt sa maternjim jezikom koji višegodišnjim boravkom u inostranstvu biva zapostavljen. Neki od nas žive u inostranstvu i razmena iskustava može imati dodatnu vrednost za ostale studente.

Ana Blagojević,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Živim i radim u Holandiji. Prednost studija na ovakav način je kontakt sa maternjim jezikom koji višegodišnjim boravkom u inostranstvu biva zapostavljen. Neki od nas žive u inostranstvu i razmena iskustava može imati dodatnu vrednost za ostale studente.

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

1. godina
2. godina (smer Socijala)
2. godina (smer Inovativno obrazovanje)
Obavezni predmeti
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Metode poslovnog istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude da je istraživanje dosadno i zahtevno. Otkriva nova gledišta i mogućnosti istraživanja koje vode ka važnim poslovnim faktorima u uspešnom donošenju odluka. Studenti poručuju da su zbog ovog predmeta postali samouvereniji na sastancima ili u predstavljanju poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan element studijskog programa, jer studentima omogućava celovit uvid u istraživanje i pomaže im da razumeju istraživačke zahteve za svrhe studija i za njihov magistarski rad. Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe poslovnom istraživanju i upotrebiti glavne kvantitativne/ kvalitativne metode i tehnike i sa time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku da pripreme predlog grupnog istraživačkog projekta i da tako nauče kako pripremiti slične predloge istraživanja, oceniti istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svetu da bi našli adekvatne naučne i stručne članke, koji su im potrebni za studiranje. Predmet granicu horizonta pomera u svet istraživanja i proučavanja.

7
Organizaciona dinamika za uspešnost preduzeća i kreativno upravljanje promenama

Organizacija i njena dinamika spadaju u važne faktore koji određuju uspešnost preduzeća. Tako uključuju organizacione modele kao uvid u rukovođenje, motivaciju, organizacionu klimu, timski rad itd. Savremeni trendovi u sve većoj meri prepoznaju značaj dobre organizacione klime. Na predmetu ćete na primer pokušati da pronađete odgovore šta preduzeće može da promeni u oblasti organizacije, da bi postalo inovativnije, uspešnije; gde su slabe tačke organizacije; kako na organizaciju utiču rukovođenje, motivacija, komunikacija, kultura, itd? Kako kultura koči inovacioni proces; da li vođe podstiču inovacije? Kakvu ulogu ima etika u organizaciji?

9
Upravljanje preduzećima sa informacionim tehnologijama

Na ovom predmetu studenti imaju priliku da informativnu tehnologiju (IT) upoznaju iz ugla organizacije. Po pravilu, IT znamo da koristimo u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati svim vidovima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT sa ciljem uspešnog poslovanja. Kada to znanje upotrebe za rešavanje izazova na radnom mestu, studenti dobijaju nove konstruktivne ideje za poboljšanje upotrebe IT u svojim organizacijama. Dobijaju produbljeno razumevanje kako upravljati informacionom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do obezbeđivanja sigurnosti IT iz ugla sistema. Isto tako, uče kako efikasno da koriste informacione, komunikacione i internet tehnologije za upravljanje poslovnog obaveštavanja i znanja. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i trajnosti IT u organizaciji gde mogu odmah da upotrebe svoje znanje u svom poslovnom okruženju ili u organizaciji.

9
Ekonomika javnog sektora

Predmet Ekonomika javnog sektora se bavi živom i opsežnom tematikom o tome šta je javni sektor, što on obuhvata, koliko bi trebalo da bude veliki, kakvu ulogu bi trebalo da ima, i kako bi trebalo da oblikuje svoje programe. Postoje opšti principi, na koje se danas oslanja javni sektor, a važili su i pre nekoliko decenija – pored osnovnih principa, razumevanje javnog sektora i njegove uloge su se vremenom menjali, a menjaju se i oblici njegovog delovanja, a njegove funkcije se razvijaju i prilagođavaju savremenim demografskim, socijalnim, ekološkim i ekonomskim situacijama u društvu. Na predmetu ćemo se upoznati sa ulogom i obimom javnog sektora, osnovama ekonomike blagostanja, osnovama javnog izbora, javnim izdacima: zdravstvo, obrazovanje, odbrana, osnove poreskog sistema i porezi.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i suštinski izvor organizacije, ali rukovođenje njima je veliki izazov, jer ne postoji jedinstven način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mesto pogledaju iz ugla rukovođenja i organizacije. Predmet kreativno rukovođenje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa rukovođenju ljudskih resursa, od sticanja i zapošljavanja, materijalnih povraćaja, radnih okolnosti, upravljanja uspešnošću do učenja i razvoja, kao i obezbeđivanja kvaliteta poslovnog života. Studenti imaju priliku da dodatno istražuju planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocenjivanje poslovne uspešnosti, značaj upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, teškoće sa diskriminacijom, politike rukovođenja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rešenja za stvarne izazove rukovođenja ljudskih resursa i vežbaju pripremu i sprovođenje efikasnog predstavljanja.

Izborni predmeti (student bira jedan predmet)
8
Socijalna zaštita u Evropi

Svrha predmeta Socijalna zaštita u Evropi je da se upoznate sa načinima poštovanja ljudskih prava na području socijalne zaštite, vrednostima socijalne zaštite, i sa izvorima socijalne zaštite, kao i da počnete da razmišljate o tome kako kreativno rešavati probleme sa kojima se hvatamo u koštac na područjima socijalne zaštite. U Evropskoj uniji se koordinacija sistema odvija pre svega pri zaštiti iz sistema socijalne zaštite. Pojam socijalna zaštita je sinonim za sprečavanje siromaštva, a glavni cilj zemalja Evropske unije je upravo njegovo sprečavanje (Lisabonska strategija).

8
Trendovi u inovativnom obrazovanju

Obrazovanje u svetu, Evropi i u Srbiji se suočava sa izazovima kako odgovoriti na nove obrazovne potrebe koje se neprestano menjaju. Ove promene diktiraju promenjena demografska i socijalna slika, pooštreni uslovi finansiranja obrazovanja, globalizacija i uključenost tehnologije u život i rad pojedinaca i organizacija.

Glavna poluga prilagođavanja obrazovanja novoj stvarnosti su inovacije. Slično kao i kod drugih delatnosti, inovacija je danas i u obrazovanju većinom plod smislene integracije tehnologije (Internet, mobilni uređaji, računarstvo u oblaku) u određenu obrazovnu uslugu ili proces. Naravno, i u obrazovanju su moguće inovacije i bez primene tehnologije (na primer, uvođenje nove pedagoške metode u razredu), ali je veći deo inovacija u obrazovanju podržan primenom savremene tehnologije. Sa predmetom Trendovi u inovativnom obrazovanju želimo da predstavimo osnovne koncepte i karakteristike otvorenog i e-obrazovanja, kao vodećih pristupa za inoviranje obrazovanja.
 

Obavezni predmeti
7
Merenje i obezbeđivanje kvaliteta života

Svrha predmeta je jasna: pogledati na kvalitet života sa više aspekata, kako objektivno, tako i subjektivno; kako individualno, tako i kolektivno, i u odnosu na izvore, prilike i životne uslove u društvu. Predmet će biti namenjen upoznavanju sa osnovnim pojmovima i podacima o kvalitetu života, i razmišljanju o tome šta je kvalitet života. Da li se uvažava u razvojnim dokumentima Srbije koncept kvaliteta života, i da li država ima za građane postavljene ciljeve, koji će poboljšati naš kvalitet života? Čak i ako ih ima, da li smo sposobni da te ciljeve ostvarimo – kako ih meriti, kojim indikatorima ih meriti, i šta smo na tom području u prošlom razdoblju učinili. Za vreme trajanja predmeta ćemo se udubiti u kvalitet života pojedinih subpopulacija u Srbiji, i pokušati da otkrijemo da li je njihov život kvalitetan – šta bi oni sami mogli da učine za sebe, i zašto to ne učine. 

Naše pitanje naravno glasi: da li smo spremni da se uhvatimo u koštac sa jednostavnom istinom o stanju društva današnjice: o prebacivanju odgovornosti, o niskom nivou samodiscipline, i pre svega o tome šta smo sami spremni da učinimo kako bismo poboljšali statističke pokazatelje merljivosti kvaliteta života.
 

7
Finansiranje neprofitnih organizacija

Na predmetu ćete se upoznati sa finansijskim investicijama u finansijskom okruženju uopšteno, i u vezi sa neprofitnom aktivnošću:

 • Finansijsko okruženje. Evropska ekonomska i monetarna unija.
 • Definisanje nekih pojmova koji su važni za razumevanje rada finansija i neprofitnih organizacija (različiti pravni oblici organizovanja različitih aktivnosti, različiti oblici finansiranja različitih aktivnosti sa jedne strane, i različiti oblici investicija sa druge strane).
 • EU i EMU. Ekonomska i monetarna unija. EU-proračun. Kako radi EU-sistem finansiranja. Definisanje i mogućnosti finansiranja ove vrste različitih (i neprofitnih) aktivnosti.
 • Evropska kohezijska politika. Definisanje, svrha i različite mogućnosti uopšteno, i za neprofitne organizacije.
 • Različite nacionalne i međunarodne finansijske institucije. Njihova svrha i smisao uopšteno, i za rad neprofitnih organizacija.
 • Različiti izvori finansiranja (vlasnički izvori kapitala, dužnički izvori kapitala; kratkoročni izvori, dugoročni izvori; tržište novca, tržište kapitala; sponzorstva, donacije, dobrotvorni prilozi i drugi transferi).

Pre svega ćete znati da formirate poslovne odluke povezane sa investiranjem. Razumećete rad nacionalnog i međunarodnog finansijskog okruženja, i finansijskih institucija u vezi sa radom neprofitnih organizacija.
 

7
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj delatnosti

Inovacije u uslužnoj delatnosti su isto tako važne kao i tehnološke, jer sve tehnološke inovacije sadrže i uslužne (npr. istraživanja, trgovanje, održavanje …), i sa razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu tražimo odgovore posebno na pitanja kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama, npr. trgovini, turizmu, komunalnim uslugama, IT-programiranju, telekomunikacijama, obrazovanju, itd. Opažamo razlike između grana i država. Zanima nas, kakvi su trendovi, kako kreiraju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama rukovode/upravljaju inovacijama, gde su slabe tačke i sa njima mogućnosti za poboljšanja. Studenti imaju mogućnost da prilikom upoznavanja teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije, i da predlože poboljšanja.

7
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

18
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja..

Izborni predmeti (student bira dva predmeta)
7
Menadžment marketinga usluga

U sklopu predmeta će studenti detaljnije upoznati trendove u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, kompetencije menadžmenta prodaje, proces menadžmenta prodaje, definiciju marketinga i menadžmenta marketinga, trendove u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, povezanost menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, planiranje marketinga usluga, merenje tržišta i predviđanje prodaje, proces zapošljavanja osoblja u marketingu, i proces analize uspešnosti marketinga.

7
Komuniciranje sa uticajnim javnostima i lobiranje

Sa terminologijom zastupanja interesa, lobiranja i pregovaračkih tehnika se često srećemo.  Ove izraze često čujemo ili čak upotrebljavamo, ali da li zaista razumemo šta one znače? Koju svrhu ima lobiranje? Šta je poslovno lobiranje? Koja je razlika između lobiranja i komunikacije sa uticajnom javnošću? Kakav značaj za organizaciju imaju pregovori i kako su povezani sa komunikacijom i lobiranjem?

Što smo svesniji toga, u različitim okolnostima smo prisiljeni da se angažujemo u ulozi lobiste, odnosno da u pregovorima zastupamo svoju organizaciju. Ko ne ume dobro da komunicira, neće umeti poslovnim partnerima ili organima vlasti uspešno da predstavi proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, da pridobije kupce ili investitore i da stekne adekvatan položaj u vlastitom radnom okruženju. Najmanje što je svakom potrebno za svoju odbranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika koje će često drugi partneri koristiti u komunikaciji sa vama. Važno je poznavati i kriterijume etičnosti i legitimnosti njihovog postupanja da bismo mogli dovoljno brzo da odlučimo kako postupati u takvim iskušenjima. Na predmetu ćemo tako naglasiti tri sadržine: (1) komunikaciju sa uticajnom javnošću i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje i (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

7
Društveno odgovorno preduzetništvo i poslovna etika

Preduzeća su danas u znatnoj meri svesna značaja društvene odgovornosti i etike. Na žalost, u većini slučajeva je društvena odgovornost uvedena u organizaciju kao posledica praćenja trendova, ali bez pravog razumevanja. Zbog nedostatka celokupne strategije, preduzeće svoju društvenu odgovornost sprovodi u obliku pojedinačnih akcija koje ne moraju biti povezane sa misijom preduzeća. Pojedinačne akcije se često zaustavljaju kod finansiranja lokalnih sportskih društava ili kulturnih priredbi.

Na predmetu ćete tako upoznati šta znači razviti celovitu strategiju društvene odgovornosti i kako je ona povezana sa poslovnom etikom. Naučićete da pravite razliku između zakonodavstva, morala i etike. Upoznaćete primere dobrih praksi iz oblasti društvene odgovornosti i poslovne etike kod kuće i u svetu.

7
Pozitivna psihologija za savremeno poslovanje

U savremenom poslovanju pozitivna psihologija dobija sve veći značaj. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirativna mlada grana psihologije. Zasniva se na onome što je pozitivno kod pojedinca – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcionisanje pojedinaca, organizacija i zajednica i omogućiti da oni postignu bolji uspeh.

Kroz predmet ćete imati priliku da upoznate trendove u pozitivnoj psihologiji, da upoznate i upotrebite opreznost, primenite pozitivnu psihologiju u poslovno okruženje, prepoznate snagu svog karaktera i isprobate naučeno u timskom radu. 

7
Modeli i alati uspešnog komuniciranja u preduzeću

Komuniciranje u preduzeću uopšte i njegov uticaj na kulturu i uspešnost. Šta je važno u komunikaciji u preduzeću? Koje modele i sredstva koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo efikasan razgovor? Kakav je uspešan javni nastup? Kako sastaviti efikasne pismene poruke? Kakav uticaj ima govor tela?

Savladavanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih veština; na predmetu ćete imati priliku da isprobate razne tehnike komuniciranja i da prepoznate najefikasnije načine komuniciranja u preduzeću.

7
Teorija i praksa humanitarnosti i solidarnosti

U trenutku kada se čini da pre svega ekonomija (a sa njom naravno i ekonomska logika, odnosno računica) ovladava celim životom, pokušamo da pogledamo malo preko granica samo ekonomskih kriterijuma života, u područje gde se mnogo toga događa i »besplatno«, gde se ne plaća samo novcem, već se stvari odvijaju po drugačijim principima i merilima, na osnovu vrednosti humanosti. Zajedničkim snagama ćemo se udubljivati ne samo u teorijska, odnosno naučna pitanja o segmentu života društva i pojedinaca, koji u ovom trenutku i kod nas izrazito dolazi u prvi red, već ćete na predmetu steći i veštine i kompetencije kako praktično učestvovati u ovom segmentu socijalnog delovanja.
 

7
Organizacija socijalnih mreža

Na predmetu Organizacija socijalnih mreža studenti će se upoznati sa karakteristikama različitih vrsta društvenih mreža, koje međuljudskim odnosima ljudi stvaraju u različitim područjima svojih aktivnosti, i u različitim životnim razdobljima. Saznaćete koju ulogu imaju društvene mreže u životu pojedinca, kako one doprinose efikasnosti delovanja grupa i radnih organizacija, i kakav je njihov uticaj na društvenu kohezivnost i kvalitet života u zajednici. Upoznaćete se i sa različitim elementima socijalne podrške, izvorima, oblicima i subjektivnim percipiranjem efikasnosti podrške. Upoznaćete se i sa osnovnim metodama merenja socijalnih mreža, i isprobati ih u praktičnim zadacima.

 

Obavezni predmeti
7
Menadžment e-obrazovanja

U programima e-obrazovanja obično učestvuje više različitih grupa učesnika: od studenata, odnosno učesnika, profesora i autora nastavnih gradiva, mentora, stručnjaka za medije, do administrativnog i tehničkog osoblja sa različitim zadacima i aktivnostima finansijera i drugih spoljašnjih saradnika. Kompleksnost e-obrazovanja zato zahteva odgovarajuće planiranje, upravljanje i koordinaciju učesnika, aktivnosti i sredstava, što je zadatak menadžmenta.

Menadžment e-obrazovanja je odgovoran za efikasno sprovođenje osnovnih poslovnih funkcija planiranja, upravljanja i organizacije, tako kao što to biva u bilo kojoj organizaciji. Suočavamo se još i sa nekim posebnim zadacima i oblicima menadžmenta, koji proizlaze iz karakteristika e-obrazovanja. Među posebne zadatke menadžmenta u e-obrazovanju spada obezbeđivanje pedagoške, tehnološke i administrativne podrške učesnicima u e-obrazovanju. Posebnosti e-obrazovanja zahtevaju primenu posebnih pristupa i oblika menadžmenta, kao što su na primer, projektni menadžment, menadžment promena, menadžment inovacija i menadžment kvaliteta.

Predmetom Menadžment e-obrazovanja studente želimo da osposobimo za efikasno i uspešno sprovođenje svih funkcija menadžmenta kao osnove za efikasno, uspešno i konkurentno poslovanje preduzeća, ustanova javnog sektora i drugih organizacija i ponuđača, i korisnika usluga e-obrazovanja.
 

7
Inovacije u e-obrazovanju

Nove informacione i komunikacijske tehnologije (IKT), kao i društvena programska oprema u poslednjih nekoliko godina su postale efikasan alat za poboljšanje kvaliteta, i lakši pristup obrazovanju i osposobljavanju. Predmetom Inovacije u e-obrazovanju studentima želimo da predstavimo najnovija postignuća na ovom području, i njihovu primenjivost za poboljšanje obrazovnih i nastavnih procesa. Predmet je posebno usmeren na prezentaciju i razvijanje potencijala primene inovativnih rešenja IKT-a za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja u celokupnom životnom razdoblju pojedinca.

Poznavanje najnovijih obrazovnih tehnologija i trendova razvoja u e-obrazovanju, kao i sposobnost kritičkog rasuđivanja, sposobnosti izbora i primene inovacija su ključni za povećanje kvaliteta i za uspešnu obnovu tehnološki podržanih obrazovnih procesa u stručnom osposobljavanju, u visokom školstvu i u doživotnom učenju.
 

7
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj delatnosti

Inovacije u uslužnoj delatnosti su podjednako važne kao tehnološke, jer sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanja, marketing, održavanje...), a sa razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu naročito tražimo odgovore na pitanja kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama kao što su npr. trgovina, turizam, komunala, IT programiranje, telekomunikacije, obrazovanje itd. Primećujemo razlike između grana i između država. Zanima nas kakvi su trendovi, kako se kreiraju novine, kako se u ovim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako se u takvim granama upravlja inovacijama, gde su uska grla i sa njima mogućnosti za poboljšanja. Studenti imaju mogućnost da u upoznavanju teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije i da predlože poboljšanja.

7
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

18
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student bira dva predmeta)
7
Obrazovne politike

Upoznaćete se sa glavnim akterima obrazovne politike na nacionalnom i globalnom nivou, a oni su: UNESCO, OECD, EU, Svetska banka, Amnesty International. Predstavićemo odnose između kulturne autonomije i globalizacije, centralizam, regionalizam, lokalizam, ključne vrednosti orijentacije obrazovnih politika: humanistička orijentacija (orijentisanost na razvoj čoveka) i merkatilna orijentacija (orijentisanost na potrebe tržišta), konzervatizam i liberalizam; međunarodna upoređivanja znanja (PIRLS, TIMSS, PISA), kao oblik uticanja globalnih igrača (OECD-a, Svetske banke, Komisije EU) na nacionalne školske politike na nivou osnovne škole, srednje škole i univerziteta. Nakon toga ćete istražiti obrazovanje sa gledišta principa pravednosti i efikasnosti. Takođe ćete obrađivati strategije doživotnog obrazovanja zaposlenih u preduzećima.
 

7
Upravljanje znanjem i organizacija koja uči

Preduzeća i druge organizacije se u današnjem svetu svakodnevno hvataju u koštac sa izazovima kojima mogu ovladavati samo visoko obrazovani i motivisani zaposleni. Budućnost organizacije zavisi pre svega od sposobnosti učenja pojedinca, tima i organizacije kao celine. Zbog brzih promena u okruženju i novih informacija, zaposleni u procesu promena i poboljšavanja organizacije se moraju neprestano usavršavati, obrazovati i osposobljavati na radnom mestu ili izvan njega. Sve važniju ulogu pri tome ima e-obrazovanje, odnosno tehnološki podržano učenje, koje postaje važna dopuna klasičnog učenja. Na predmetu Upravljanje znanjem i organizacija koja uči želimo predstaviti dostignuća na ovom području, kao i njihovu primenjivost za pojedinca i za organizaciju u celini. Mislimo da su poznavanje i sposobnost primene najnovijih koncepata, modela i tehnologija iz područja e-obrazovanja, upravljanja znanjem i organizacije koja uči ključni za uspešan rad savremene organizacije. 

7
Modeli i alati uspešnog komuniciranja u preduzeću

Komuniciranje u preduzeću uopšte i njegov uticaj na kulturu i uspešnost. Šta je važno u komunikaciji u preduzeću? Koje modele i sredstva koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo efikasan razgovor? Kakav je uspešan javni nastup? Kako sastaviti efikasne pismene poruke? Kakav uticaj ima govor tela?

Savladavanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih veština; na predmetu ćete imati priliku da isprobate razne tehnike komuniciranja i da prepoznate najefikasnije načine komuniciranja u preduzeću.

7
Pozitivna psihologija za savremeno poslovanje

U savremenom poslovanju pozitivna psihologija dobija sve veći značaj. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirativna mlada grana psihologije. Zasniva se na onome što je pozitivno kod pojedinca – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcionisanje pojedinaca, organizacija i zajednica i omogućiti da oni postignu bolji uspeh.

Kroz predmet ćete imati priliku da upoznate trendove u pozitivnoj psihologiji, da upoznate i upotrebite opreznost, primenite pozitivnu psihologiju u poslovno okruženje, prepoznate snagu svog karaktera i isprobate naučeno u timskom radu. 

7
Društveno odgovorno preduzetništvo i poslovna etika

Preduzeća su danas u znatnoj meri svesna značaja društvene odgovornosti i etike. Na žalost, u većini slučajeva je društvena odgovornost uvedena u organizaciju kao posledica praćenja trendova, ali bez pravog razumevanja. Zbog nedostatka celokupne strategije, preduzeće svoju društvenu odgovornost sprovodi u obliku pojedinačnih akcija koje ne moraju biti povezane sa misijom preduzeća. Pojedinačne akcije se često zaustavljaju kod finansiranja lokalnih sportskih društava ili kulturnih priredbi.

Na predmetu ćete tako upoznati šta znači razviti celovitu strategiju društvene odgovornosti i kako je ona povezana sa poslovnom etikom. Naučićete da pravite razliku između zakonodavstva, morala i etike. Upoznaćete primere dobrih praksi iz oblasti društvene odgovornosti i poslovne etike kod kuće i u svetu.

7
Komuniciranje sa uticajnim javnostima i lobiranje

Sa terminologijom zastupanja interesa, lobiranja i pregovaračkih tehnika se često srećemo.  Ove izraze često čujemo ili čak upotrebljavamo, ali da li zaista razumemo šta one znače? Koju svrhu ima lobiranje? Šta je poslovno lobiranje? Koja je razlika između lobiranja i komunikacije sa uticajnom javnošću? Kakav značaj za organizaciju imaju pregovori i kako su povezani sa komunikacijom i lobiranjem?

Što smo svesniji toga, u različitim okolnostima smo prisiljeni da se angažujemo u ulozi lobiste, odnosno da u pregovorima zastupamo svoju organizaciju. Ko ne ume dobro da komunicira, neće umeti poslovnim partnerima ili organima vlasti uspešno da predstavi proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, da pridobije kupce ili investitore i da stekne adekvatan položaj u vlastitom radnom okruženju. Najmanje što je svakom potrebno za svoju odbranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika koje će često drugi partneri koristiti u komunikaciji sa vama. Važno je poznavati i kriterijume etičnosti i legitimnosti njihovog postupanja da bismo mogli dovoljno brzo da odlučimo kako postupati u takvim iskušenjima. Na predmetu ćemo tako naglasiti tri sadržine: (1) komunikaciju sa uticajnom javnošću i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje i (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

7
Menadžment marketinga usluga

U sklopu predmeta će studenti detaljnije upoznati trendove u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, kompetencije menadžmenta prodaje, proces menadžmenta prodaje, definiciju marketinga i menadžmenta marketinga, trendove u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, povezanost menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, planiranje marketinga usluga, merenje tržišta i predviđanje prodaje, proces zapošljavanja osoblja u marketingu, i proces analize uspešnosti marketinga.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije, koji govore srpski jezik. Gostujuća predavanja su na srpskom ili engleskom jeziku. Za korišćenje literature je potrebno znanje engleskog jezika.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Fleksibilne online studije

Fleksibilne online studije

Studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima i mladima koji žele da budu deo uspešne priče preduze...
Sveobuhvatna podrška

Sveobuhvatna podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktivne studije uz podršku profesora koji znaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Projekti za preduzeća

Projekti za preduzeća

Rezultat studentovog rada je 12 korisnih projekata za preduzeće ili organizaciju u kojoj je zaposlen.

Magistri i karijera

Imaćete mogućnost zaposlenja u preduzećima, mrežama, zavodima, društvima, projektima u zajednicama, centrima doživotnog učenja, kao menadžer ili nosilac najzahtevnijih stručnih zadataka. Nakon završene magistrature ćete biti opremljeni savremenim sistemskim znanjima za sveobuhvatno savladavanje organizacionih procesa i organizacione dinamike, u socijalnim delatnostima i obrazovanju. Sa magistraturom DOBA Fakulteta ćete verovatno napredovati na radnom mestu, odn. lakše konkurisati za zaposlenje kod novog poslodavca, pre svega za radna mesta višeg i visokog menadžmenta.

Kao magistri smera Obrazovanje ćete moći da se zaposlite u privatnim i/ili neprofitnim organizacijama za obrazovanje odraslih i doživotno obrazovanje, kao i u krovnim organizacijama javnih obrazovnih zavoda.

Kao magistri smera Socijala ćete biti osposobljeni za zaposlenje na zahtevnijim radnim mestima u javnim i nevladinim organizacijama za pomoć socijalno ugroženim i ranjivim društvenim grupama (npr. centri za socijalni rad, domovi za stara lica, humanitarne organizacije ...). Magistratura DOBA Fakulteta je odlična prilika za vaš lični i karijerni razvoj u socijalnoj ili obrazovnoj delatnosti.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje visokog strukovnog obrazovanja, ili studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.840,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 245,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 749,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije