Politika privatnosti i zaštita podataka

Politika privatnosti i zaštita podataka

Politika privatnosti i zaštita podataka

Kontakt osoba:

Službenik za zaštitu ličnih podataka
Zvezdana Strmšek
zvezdana.strmsek@doba.si
(+386) 2 228 38 94

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Opšte odredbe

Poslovna grupa DOBA, koja udružuje DOBA Fakultet Maribor i DOBA EPIS d.o.o. je svesna, da je zaštita ličnih podataka za korisnike veoma važna. Izjava o zaštiti ličnih podataka sadrži informacije o prikupljanju ličnih podataka korisnika u okviru veb stranice DOBA, koja uključuje sve veb stranice i podstranice DOBE (http://www.doba.si) i DOBA Fakulteta (https://www.fakulteta.doba.si/, https://www.doba.rs/), studentski portal Moja.DOBA (https://moja.doba.si/) i sve uključene usluge (u daljem tekstu veb stranica DOBE), kojima upravlja DOBA, kao i informacije o obradi i zaštiti na ovaj način prikupljenih ličnih podataka korisnika veb stranice DOBA.

Kao operater veb stranice DOBA, DOBA zadržava pravo, da uslove korišćenja i izjavu o zaštiti ličnih podataka povremeno dopunjuje i ažurira u skladu sa tehničkim novinama i zakonodavstvom, bez prethodne najave ili obaveštavanja korisnika. Molimo vas, da pre svake upotrebe veb stranice DOBA, proverite datum poslednje promene izjave o zaštiti ličnih podataka.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Prijava na obrasce na veb stranicama DOBE

Prilikom prijave na događaje i aktivnosti, odnosno traženja više informacija o određenoj temi na veb stranici DOBA, pored vašeg IP broja se prikupljaju i vaši lični podaci, kontaktni podaci i ostali podaci koje upisujete u veb obrazac.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (u daljem tekstu ZZLP) rukovalac ličnim podacima sme da obrađuje lične podatke, ako je data lična saglasnost pojedinca. U slučaju upotrebe veb stranice DOBE, za ličnu saglasnost će se smatrati postupanje korisnika, koji unosom podataka u veb obrazac i izvođenjem slanja podataka potvrdi da se slaže sa Izjavom o zaštiti podataka. Rukovalac podacima ne preuzima odgovornost za verodostojnost, tačnost i ažurnost ličnih podataka i podataka o kontaktu, koje korisnik prosleđuje. Kao korisnik veb stranice DOBA ste dužni da se sami pobrinete za tačnost i ažurnost svih prosleđenih podataka u okviru veb stranice DOBA.

DOBA tako prikupljene podatke, koje je korisnik uneo u veb obrazac, obrađuje u svrhe, za koje ih kao korisnik veb stranica DOBE prosleđujete (klasično, elektronsko i telefonsko komuniciranje i obaveštavanje, slanje informacija, gradiva i poziva na događaje Dobe, prave prijave za upis, interne statističke obrade, segmentacije, analize i pripreme izveštaja).

Podaci o vašoj prijavi se čuvaju i obrađuju, dok se u pisanoj formi ne odjavite od usluge obaveštavanja putem mejla, preko veb stranice DOBA ili na mejl info@doba.rs.

Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka i informacija

Kao korisnik veb stranica DOBE možete, u bilo kom trenutku (odjavom na veb stranici Dobe ili neposredno na mejl info@doba.rs, info@doba.si), da u pisanoj formi zahtevate, da DOBA trajno ili privremeno, delimično ili u celini, prestane da obrađuje vaše lične podatke. DOBA se obavezuje, da će najkasnije u roku od petnaest dana po prijemu pisanog zahteva odgovarajuće sprečiti obradu i/ili izbrisati lične podatke korisnika.

Sva pitanja, u vezi sa zaštitom ličnih podataka, prikupljenih putem veb stranica DOBE, koja se odnose na vas (npr. prikupljanje, obrada, zaštita, dodatne informacije) pošaljite na mejl: info@doba.rs, info@doba.si. Na vaša pitanja će odgovoriti osoba odgovorna za obradu ličnih podataka.

Prosleđivanje ličnih podataka trećim licima

DOBA se obavezuje, da lične podatke korisnika, prikupljene na veb stranici DOBA, bez izričite saglasnosti korisnika neće prosleđivati trećim licima, osim u zakonski definisanim slučajevima.

Štitimo vašu privatnost 

DOBA je svesna, da je zaštita ličnih podataka za korisnike veoma važna, i zato se obavezuje da će podatke korisnika pažljivo štititi i zaštititi od gubitka, promena, krađe ili pristupa neovlašćenih trećih lica. Lične podatke korisnika, koji se prikupljaju putem veb stranica Dobe, će zaštititi u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka (Zakon o zaštiti ličnih podataka; ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 i sl.) i sa ovom Izjavom o zaštiti ličnih podataka.

Kao operater veb stranica Dobe, DOBA zadržava pravo, da uslove korišćenja i DOBA izjavu o zaštiti ličnih podataka, dopunjuje i ažurira u skladu sa tehničkim novinama i zakonodavstvom bez prethodne najave ili obaveštavanja korisnika. Sve promene će biti objavljene da veb stranici https://www.doba.rs/licni-podaci.

Kolačići

Na veb stranicama Dobe upotrebljavamo kolačiće radi pravilnog rada usluga i boljeg korisničkog iskustva. DOBA poštuje vašu privatnost i obavezuje se, da će podatke korisnika štititi u skladu sa važećim zakonom. Kao korisnik veb stranica Dobe, kolačiće možete u bilo koje vreme prihvatiti ili odbaciti. Ako ne želite da prihvatite kolačiće, postavite svoj pretraživač tako da izbriše sve kolačiće sa hard diska računara, da ih blokira ili da vas upozori pre nego što se kolačić sačuva na disku.

Kolačići su manje datoteke, koje postavljamo na vaš računar, radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačići nisu štetni, i uvek su vremenski ograničeni.

Kako upravljati i onemogućavati kolačiće na ličnom računaru:

Čuvanje kolačića je pod vašom potpunom kontrolom, jer možete da ga ograničite ili onemogućite u pretraživaču koji koristite.

Za informacije o postavkama za kolačiće izaberite internet pretraživač koji upotrebljavate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer 9
 • Opera (stranica na engleskom jeziku)
 • Safari (stranica na engleskom jeziku)

Ukoliko kolačiće isključite, pojedine mogućnosti veb stranice mogu biti onemogućene.

Spisak kolačića, koje upotrebljava ova stranica:

 • IME KOLAČIĆA: _ga
 • OPIS: Statistika pregleda veb stranice
 • USLUGA: Google Analytics
 • PERIOD ČUVANJA: 2 godine
 • IME KOLAČIĆA: _gid
 • OPIS: Statistika pregleda veb stranice
 • USLUGA: Google Analytics
 • PERIOD ČUVANJA: 1 dan
 • IME KOLAČIĆA: _gat
 • OPIS: Ograničavanje zahteva, koji se šalju na Google Analytics. Ne prikuplja nikakve lične podatke.
 • USLUGA: Google Analytics
 • PERIOD ČUVANJA: 1 minut

Pravno obaveštenje za veb stranicu www.doba.si

Nosilac autorskih prava svih tekstova, fotografija, filmova i dizajniranih rešenja, koji su na bilo koji način uključeni u veb stranicu www.doba.si, je vlasnik veb stranice, ili su za nju dobijena odgovarajuća prava za njihovo korišćenje, od autora. Sva prava su zadržana. Korisnik veb stranice može da koristi sadržaje na www.doba.si isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Kopiranje, reprodukcija i distribuiranje sadržaja veb stranice u komercijalne svrhe je zabranjeno.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli