Poslovanje i menadžment u turizmu

Nove prilike za karijeru u inostranstvu

Poslovanje i menadžment u turizmu

Turizam je jedna od najbrže rastućih industrijskih grana na svetu. I više nego ikada pre se u ovim vremenima pokazalo, da su za uspeh u turizmu važni novi pristupi, inovativne aktivnosti, održivi turizam ... i sve to poznaju oni zaposleni, koji imaju aktuelno i savremeno znanje. U programu Poslovanje i menadžment u turizmu ćete pored mnogih znanja iz područja turizma, kao što su hotelski menadžment, ponašanje stranaka, razvoj turističke ponude … dobiti i osnovna znanja iz područja organizacije i menadžmenta, marketinga. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.Za upis u studijski program u 2023/2024 nema raspisanih slobodnih mesta. Pozivamo vas na upis u program Menadžment u savremenom poslovanju - smer Menadžment u turizmu.


Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Novi trendovi u turizmu

Novi trendovi u turizmu

Znanja iz najaktuelnijih područja turizma – održivi turizam, hotelski menadžment, upravljanje trendovima, društveni mediji.
Menadžment i rukovođenje

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i postupanje sa ljudima I biti sposobni za strateško razmišljanje i planiranje rada u turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razumećete kako upravljati turizmom uz poštovanje osnovnih organizacionih, finansijskih, kulturnih, društvenih i održivih vidika.
Lični razvoj i komunikacija

Lični razvoj i komunikacija

Bićete sposobni da komunicirate u različitim okruženjima, kako na srpskom, tako i na stranim jezicima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Ekonomika
6
Strateško planiranje u turističkim preduzećima i organizacijama i upravljanje njima
9
Informatika
9
Marketing
6
Pravno i privredno uređenje
6
Uvod u turizam gostoprimstva
9
Poslovna komunikacija
6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog - strani jezik 1 (engleski/nemački/italijanski)
Obavezni predmeti
9
Poslovni strani jezik - drugi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)
6
Rukovođenje i postupanje sa ljudima
9
Računovodstvo i finansije
6
Projektni menadžment i timski rad
9
Poslovna statistika
6
Inovativni i inovacioni menadžment
9
Sistemi za podršku upravljanja
6
Strategije društvenih medija i marketing
Obavezni predmeti
6
Razvoj i formiranje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu
6
Održivi turizam i lokalno okruženje
6
Menadžment trendova u turizmu
12
Praksa u radnoj okolini
12
Završni stručni rad ili obavljanje dva izborna predmeta
Izborni predmeti (student bira 3 predmeta)
18
Izborni predmet 1, 2 i 3 (6ECTS + 6ECTS + 6ECTS)

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi.

 • Digitalizacija i pojedinac
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Interkulturalni menadžment
 • Interna komunikacija
 • Javna uprava i poslovanje javnog sektora
 • Menadžment događaja
 • Menadžment kvalitete u obrazovanju
 • Neuromarketing
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Odnosi s javnošću i društvena odgovornost
 • Organiziranje kvalitete života
 • Osobni menadžment i komunikacija
 • Poduzetništvo i kultura poduzeća
 • Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.)
 • Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga
 • Razvojna psihologija
 • Razvoj zaposlenika
 • Socijalni marketing
 • Sportska psihologija
 • Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Svaki predmet je ocenjen sa 6 ECTS bodova.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa.

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog ili hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom,srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Diplomci i karijera

Zbog profesionalnih kompetencija ćete moći da se zaposlite na širem području turizma, kao što su delatnosti putničkih agencija, organizovanja putovanja, u kulturnim, zabavnim, sportskim i rekreativnim delatnostima, kao i u drugim preduzećima ili organizacijama povezanim sa turizmom - kao organizatori poslovnih i drugih događaja od turističkog značaja, kao i u hotelima, letovalištima, lečilištima, velnes centrima, igraonicama i tematskim parkovima, u nacionalnim parkovima, u vazdušnim, autobuskim i železničkim prevoznicima.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli