Menadžment pametnih gradova

Najsavremenije prakse na svetu

Menadžment pametnih gradova

Ukoliko danas i vi u vašem gradu vidite priliku za razvoj kvaliteta života sa podrškom tehnologije, i želite da upoznate područje pametnih gradova, pridružite se generaciji studenata programa Menadžment pametnih gradova, u kome ćete sistemski povezivati strateško rukovođenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranjem, održivi razvoj i komuniciranje i participaciju. Nakon obrazovanja ćete biti u mogućnosti da vodite kompleksne projekte za razvoj pametnih gradova, sa stručnjacima iz različitih područja. 

Dodatnu vrednost donose projekti, koje studenti Menadžmenta pametnih gradova pripremaju kao odgovor na različite izazove iz svog radnog okruženja, ili šire u regionu, državi, svetu. Mobilni crowdsending, razvoj IOT uređaja za merenje kvaliteta vazduha, razvoj biodiverziteta u urbanim sredinama sa zelenim krovovima, prerađivanje otpadne plastike za izgradnju pešačkih i voznih površina, rešavanje ugroženosti od poplava sa IT rešenjima-dronovima, razvoj programske opreme za e-rasvetu, razvoj aplikacije za uštedu energije, - samo su neka od zanimljivih rešenja studenata programa.  

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.


Našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Strateško vođenje i upravljanje

Strateško vođenje i upravljanje

Razumevanje koncepta pametnih gradova u saradnji sa zainteresovanim stranama za promene, kreiranje razvojnih politika i upravljanje kompleksnostima.
Napredne tehnologije

Napredne tehnologije

Razumevanje informacione tehnologije za uključen, osnažen, udoban i efikasan život stanovnika pametnih gradova.
Generisanje i upravljanje inovacijama

Generisanje i upravljanje inovacijama

Primena tehnologije, analitike i sistemskih pristupa za inovativna rešenja i usluge koje su usmerene na stanovnike.
Globalnost i održivi razvoj

Globalnost i održivi razvoj

Poznavanje globalnih izazova u uvođenju trajnih rešenja u lokalno okruženje.
Komuniciranje i participacija

Komuniciranje i participacija

Poznavanje strategije, platforme, alata i tehnika za efikasnu komunikaciju i uključivanje stanovnika u odlučivanje.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
9
Razumevanje i upravljanje pametnim gradovima

Šta li se samo skriva iza izraza pametni gradovi? Predmet Razumevanje i upravljanje pametnim gradovima je jedan od osnovnih predmeta, u kojima studenti upoznaju koncept pametnih gradova i aktuelne izazove sa kojima se gradovi hvataju u koštac (od infrastrukture, finansija, energetskih izvora, do pitanja životne sredine). Pri tome obrađuju karakteristike postojećih/tradicionalnih i novih/nastajućih gradova, gradova u razvijenom delu sveta i gradova u ekonomijama u nastajanju. Pri tome učesnici prepoznaju važnost sveobuhvatnog pristupa rešavanju problema u gradovima, i proučavaju primere implementacije pametnih gradova.

9
Ekonomski, ekološki i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Kakvu ulogu imaju pametni gradovi u kontekstu održivog razvoja, kružne ekonomije i glokalizacije? Odgovore na to pitanje ćete otkrivati u jednom od osnovnih predmeta prve godine. Utvrdićete da pametni gradovi mogu biti raskrsnica ekonomskog, ekološkog i društvenog održivog razvoja. Kritički ćete razmišljati kako uopšte definišemo održivi razvoj, i kakvu ulogu u održivom razvoju imaju preduzeća, nevladine organizacije i drugi akteri. Upoznaćete tehnologije i primere matematičkih modela koji doprinose uspostavljanju glokalne ravnoteže.

9
Informaciona tehnologija i sistemi za upravljanje pametnim gradovima

Brzi razvoj informacione tehnologije je onaj izazov gradovima, zbog koga su isti počeli da prihvataju mogućnosti za razvoj veće efikasnosti i održivosti. Na predmetu će tako naglasak biti na informatizaciji u pametnim gradovima, i na tome kako bi trebalo da se odvija vođenje IKT-a u pametnim gradovima. Zanimaće nas kakva su rešenja za rukovodioce pametnim gradovima, za stanovnike i za preduzeća. Upoznaćete kako bi trebalo da se odvija digitalizacija i digitalizacija infrastrukture. Takođe, izazov će biti i proučiti kakva je kibernetska sigurnost, i kako je potrebno obezbediti kibernetsku sigurnost sistema i zaštitu IT-sistema.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Aplikativna urbana sociologija

Osnovni pojmovi i koncepti koji su povezani sa područjem urbane sociologije, su društva vs. zajednice, urbano vs. ruralno, globalno vs. lokalno. Predmet istražuje grad kao socijalni, politički, ekonomski i kulturni fenomen. Pri tome izaziva na razmišljanje o ulozi gradova u istoriji, u socijalnoj dinamici urbanih okruženja, u društvenom značenju urbanizma i arhitekture. Učesnicima predmet daje mogućnost za obrađivanje aktuelnih urbanih izazova, i podstiče na razvoj rešenja za iste.

9
Metodologija istraživanja

Sadržaj je u pripremi

6
Ekonomija gradova budućnosti

Kako gradovima možemo omogućiti privredni rast i održiviji razvoj? Takva i slična pitanja još nismo postavljali u prošlosti. Ona u sadašnje vreme postaju sve aktuelnija i smislenija. I gradovi naime moraju da znaju da ekonomično upravljaju, da poznaju pokazatelje za merenje pametne ekonomije, da stvaraju konkurentnost gradova, i na kraju krajeva, da oblikuju robnu marku grada. Na predmetu Ekonomija grada budućnosti ćete saznati i kako finansirati razvoj grada iz budžetskih i vanbudžetskih izvora finansiranja. Ekonomski aspekt razvoja grada uključuje i prepoznavanje prilika pametnih gradova, i kako ih razviti u poslovnu ideju. Ukratko, kako sa ograničenim izvorima u gradu stvoriti najbolje uslove za život sada i u budućnosti.

Obavezni predmeti
6
Komuniciranje, participacija i uključenost zainteresovanih strana u upravljanju pametnim gradovima

Predmet će vas podstaći na razumevanje važnosti razvoja tehnologije i gradova kroz istoriju, i pokušaće da predvidi uticaj digitalnih medija na današnji način komuniciranja i saradnje. Pri tome ćete istražiti na koji način razumemo pojmove grad/zajednica/pametna zajednica. Zatim ćete pokušati da utvrdite koje su posebnosti komuniciranja novih koncepata i šta znači preobražaj komunikatora iz technology-centric u human-centric. Pored otkrivanja zanimljivih tema, učesnici predmeta će imati i mogućnost da upoznaju dobre prakse i poteškoće u komuniciranju u pametnom gradu.

6
Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru

Na predmetu ćete se detaljnije upoznati sa javnim politikama, a zatim istraživati kako se javne politike odražavaju na promociju održivog razvoja u pametnim gradovima. Saznaćete kako dobiti sredstva za projekte razvoja pametnih gradova, kako voditi projekte u javnom sektoru i kako upravljati rizicima. Pregledaćete i koji su postojeći finansijski izvori EU za pametne gradove, a pri tome ćete kroz studije slučaja i simulacije steći iskustva iz ovog područja.

6
Integrativni projekat

Kada istraživanje i otkrića postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekat studente dovodi na sledeći nivo istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumevanje poslovnog istraživanja, i studente vodi kroz različite nivoe priprema za istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbora odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, kao i interpretacije rezultata, pa sve do efikasnog predstavljanja rezultata istraživanja. Studenti se podstiču da svoj integrativni projekat pripremaju na osnovu konkretnog primera iz prakse organizacije, regije ili industrije, i da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student bira 3 predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

6
Izborni predmet 3*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u nastavnom planu programa. Program se izvodi kada je upisano najmanje petnaest studenata.

Obavezan deo programa su i povremeni susreti, odnosno terenske vežbe, u kojima ćete pogledati primere dobrih praksi razvoja i upravljanja pametnim gradovima.

Predmeti se izvode slovenačkom jeziku. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom. 

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2025.

Violeta Bulc,

bivša evropska komesarka
Čestitam vam na pripremi novog programa. Volela bih da studenti shvate važnost sistemskog povezivanja: energetike, saobraćaja, digitalnih rešenja, socijalnih rešenja i urbanog planiranja.

Violeta Bulc,

bivša evropska komesarka
Čestitam vam na pripremi novog programa. Volela bih da studenti shvate važnost sistemskog povezivanja: energetike, saobraćaja, digitalnih rešenja, socijalnih rešenja i urbanog planiranja.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Fleksibilne online studije

Fleksibilne online studije

Studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima i mladima koji žele da budu deo uspešne priče preduze...
Sveobuhvatna podrška

Sveobuhvatna podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije prema najvišim standardima.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktivne studije uz podršku profesora koji znaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Projekti za preduzeća

Projekti za preduzeća

Rezultat studentovog rada je 12 korisnih projekata za preduzeće ili za organizaciju u kojoj je zaposlen.

Magistri i karijera

Nakon magistriranja ćete biti opremljeni savremenim sistemskim i upravljačkim znanjima za vođenje projektnih timova na području urbanog razvoja i razvoja pametnih gradova. U opštinama i u drugim područjima javne uprave ćete uspešno raditi u međusektorskom povezivanju i pri vođenju razvojnih projekata. Magistratura iz područja pametnih gradova će vam koristiti u traženju novih mogućnosti u razvojno orijentisanim preduzećima i u institutima sa vizijom zajedničkog kreiranja razvoja pametnih gradova budućnosti.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program pre bolonjskog sistema, sa odgovarajućih stručnih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacionih nauka, sociologije, pravnih, političkih, društvenih nauka, humanistike).
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

Kandidati koji nisu državljani Slovenije, a upisuju programe koje fakultet izvodi na slovenskom jeziku, moraju dostaviti potvrdu o poznavanju slovenskog jezika (najmanje na razini B2).

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025 iznosi 3.680,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 325,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se plaćuje prije magistriranja. 

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli