DOBA Znanja

Pratite naše novosti
Objavljeno v: Članci

Digitalni trendovi u marketingu: promena igre u poslovnom svetu

10. novembar 2023.

U poslednjoj deceniji smo svedoci brojnih promena na području digitalnih tehnologija, a u velikoj meri i zbog brzog razvoja. Promene je dodatno ubrzala i pandemija Covid-19, koja je snažno obeležila razvoj novih marketinških trendova, i vidno uticala na komunikaciju između preduzeća i potrošača. Velika većina potrošača je postala »digitalna« i počela je da koristi potpuno nove pristupe. Uspostavljanje i jačanje komunikacije sa potrošačima u digitalno doba i poplavi digitalnih medija je od ključnog značaja za prepoznatljivost i svest preduzeća, odnosno njegove robne marke na tržištu.

Digitalni marketing je već neko vreme u središtu poslovnog sveta, ali se brzo razvija i prilagođava novim trendovima i tehnologijama. Među nama je 5,19 mlrd. korisnika interneta (64,6% svetske populacije). U poređenju sa proteklim godinama je zabeležen trend rasta digitalne populacije. To može biti jasan indikator, da se danas sveopšta pažnja usmerava pre svega na internet, i da će i ubuduće sve više preduzeća zavisiti od prepoznatljivosti na internetu. (Slika: Trend rasta digitalne populacije u svetu, Izvor: Datareportal (2023).

U nastavku članka ćemo pregledati nekoliko ključnih digitalnih trendova u marketingu, koji oblikuju budućnost poslovnog sveta.

Uspon video sadržaja

Video sadržaji su postali nepogrešiv deo digitalnog marketinga. Internet korisnici sve češće zahtevaju vizuelni sadržaj, koji je privlačan i informativan. U nekoliko sekundi, sa video sadržajem možemo da prikažemo više od 1.000 reči, da ih opremimo sa prijatnom muzikom i slikama, a sve to privlači potrošača. YouTube, TikTok, Instagram Live i druge platforme za razmenu video snimaka su postale popularna mesta za promociju proizvoda i usluga. Istraživanja govore, da 86% potrošača koristi video sadržaje kao marketinški alat, 94% potrošača je pogledalo prezentacijski video, da bi saznali više o proizvodu ili usluzi, i 84% potrošača obavi kupovinu nakon pregleda prezentacionog videa. Pojedinci provode čak 88% više vremena na stranicama sa video sadržajem, a broj preduzeća koja koriste video sadržaje kao marketinški alat, se od 2016. godine povećao za 41%. Preduzeća moraju da se prilagode ovom trendu i da naprave visoko kvalitetne video sadržaje, koji privlače njihovu ciljnu grupu. »Video oglašavanje nije novo, a pošto se internet, pametni telefoni i tehnologija generalno neprestano razvijaju, ovakvo oglašavanje spada u najvažnije digitalne trendove.«

Mobilni marketing

Mobilni marketing omogućava jednostavnu, troškovno efikasnu, visoko odzivnu, usmerenu i personalizovanu marketinšku aktivnost u privlačenju pojedinačnog potrošača. Takođe je i efikasno, pošto gotovo svi ljudi pročitaju sve primljene SMS i MMS poruke (97% prijemnika pročita SMS poruku u 15 minuta nakon prijema). Kako ćemo reagovati na poruku, zavisi od njenog sadržaja i originalnosti. Preduzeće može da koristi SMS i MMS poruke za obaveštavanje o novostima i akcijama, programima vernosti, pospešivanje prodaje, marketing slobodnih kapaciteta ili za podsetnike o terminima. SMS i MMS marketing, mobilni marketing u igricama, mobilne internet stranice, bluetooth marketing, mobilne aplikacije i QR kodovi su opšti oblici mobilnog marketinga. Aplikacije na pametnim telefonima su se poslednjih godina razvile u snažan marketinški alat, jer brojna preduzeća i robne marke u njima vide priliku za svoju upotrebu. Pametni telefoni su postali neizostavan deo svakodnevnog života, što znači da preduzeća moraju da se fokusiraju na mobilni marketing. Optimizacija internet stranica za mobilne uređaje, razvoj mobilnih aplikacija i korišćenje SMS marketinga su samo neki primeri pristupa koje preduzeća mogu da koriste kako bi dosegla potencijalne potrošače putem mobilnih uređaja.

Sadržajni marketing

Sadržajni marketing i dalje igra ključnu ulogu u uspostavljanju poverenja potrošača i izgradnji robne marke. Preduzeća kreiraju sadržaje koji su obrazovni, zabavni ili informativni, čime se obraćaju svojoj ciljnoj grupi i grade odnose sa njom. Blogovi, podcastovi, e-knjige i online seminari su samo neki od primera sadržajnog marketinga, koji privlače pažnju i stvaraju vrednost za ciljnu grupu.

Upotreba društvenih mreža

Društvene mreže su i dalje moćna platforma za marketing. Preduzeća koriste Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i druge platforme za uspostavljanje kontakta sa svojom ciljnom grupom. Oglašavanje na društvenim mrežama omogućava precizno ciljanje potencijalnih potrošača na osnovu njihovih interesa, demografskih podataka i ponašanja. Na svetu postoji 4,8 mlrd. korisnika društvenih mreža (59,9 % svetske populacije i 92,7% svih korisnika interneta), koji na društvenim mrežama provode više od 2,5 sati dnevno. Trendovi ukazuju na rast korisnika društvenih mreža i u budućnosti. (Slika: Rast korisnika društvenih mreža na globalnom nivou (u mlrd.), Izvor: Statista (2023).

Uticajni marketing

Ovaj princip marketinga nije nov. Dok su starije generacije morale da se prilagode platformama društvenih medija, mlađe generacije su odrasle sa njima. Uticajni marketing je postao vrlo popularan oblik marketinga na društvenim mrežama, jer su robne marke primetile pozitivan uticaj na prodaju. Uključivanje poznatih osoba je način stvaranja naklonjenosti i pozitivnih utisaka ciljne grupe, koja se poistovećuje sa određenom poznatom osobom ili u njoj nalazi inspiraciju. Istraživanja pokazuju da 63% potrošača veruje mišljenju influensera o proizvodu, i da je 58% potrošača u poslednjih pola godine kupilo proizvod zbog preporuke influensera. Izabrani influenser svakako mora da odražava, odnosno mora da personifikuje vrednosti robne marke. Važno je da ciljna grupa potrošača veruje influenseru.

Uticaj veštačke inteligencije

Ljudi vole da komuniciraju putem aplikacija, a i preduzeća su ušla u taj voz komunikacije. Upotreba veštačke inteligencije (VI) je još jedan od trendova kome je potrebno posvetiti sve više pažnje. Postala je važan igrač u digitalnom marketingu. Preduzeća koriste algoritme mašinskog učenja i analitiku za bolje razumevanje potreba svojih potrošača. Pomoću VI-e mogu prilagođavati sadržaje i ponude pojedinim potrošačima, što povećava efikasnost marketinga. Ona će sa razvojem napredne tehnologije i ubuduće nedvosmisleno uticati na marketinške strategije, prodajne procese i na poslovne modele preduzeća i industrija. Zahvaljujući VI-i, sve su popularniji i chatbotovi (engl. chatbots), nazvani i virtuelnim asistentima, koji komuniciraju sa korisnicima putem tekstualnih poruka, i pružaju im pomoć. Odgovaraju na pitanja korisnika bez našeg posredovanja. Chatbotovi su vremenski racionalni i postaju sve popularniji, omogućavaju brzu reakciju i dostupni su 24/7, a korisnik odmah dobija informaciju.

Zaključak

Digitalni trendovi u marketingu se neprestano menjaju, i zato je ključno da se preduzeća prilagođavaju novim tehnologijama i potrebama potrošača. Video sadržaji, mobilni marketing, sadržajni marketing, uticajni marketing, društvene mreže i VI, su samo neki od ključnih elemenata koji oblikuju budućnost marketinga. Digitalni marketing više nije samo alat, već je nužna strategija za uspešno poslovanje u današnjem digitalnom svetu.

Izvori:

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije