DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Diploma je najbolja »vakcina« za napredovanje u životu

13. maj 2022.

Još pre krize koju je uzrokovao koronavirus, brze tehnološke promene i sve veća privredna međuzavisnost su ukazivali na nejasnu budućnost. Rat u našoj blizini dodatno povećava neizvesnost i otežava predviđanje budućnosti. A svako od nas želi, i mora svoj život da zna da poveže sa dolazećim izazovima, kako bismo mogli da se prilagodimo promenama, koje nas očekuju.

Mnogo faktora govori u prilog činjenici da je upravo sada onaj pravi, odlučujući trenutak, da se punom parom uhvatimo u koštac sa sticanjem znanja i kompetencija, sa ciljem dobijanja diplome.

Budite svesni, da ste sa novim znanjima ključni temelj preduzeća ili ustanove, koji će sa vama biti uspešni i u budućnosti. Sa diplomom ili magistraturom ćete biti spremni za buduće nove izazove u vašem preduzeću, a ako vam ta sredina ne bude više odgovarala, brzo ćete se snaći na tržištu rada. Sa diplomom ćete razviti i samopouzdanje, motivaciju i fokusiranost.

Podaci iz sveta, pa i iz Slovenije govore, da se školovanje isplati, posebno sticanjem diplome. Ljudi sa visokoškolskim obrazovanjem jačaju sve privredne i društvene segmente u državama. Svetske analize kažu da diplomci menadžmenta i ekonomije zarađuju više od onih koji su završili druge humanističke nauke, bez obzira na to da li imaju doktorat, magistraturu ili diplomu. Upravo ekonomistima i menadžerima u poslednjim godinama plate osetno rastu.

Fakulteti danas nose najveći deo odgovornosti u pripremi studenata za budućnost, za zajedničko razmišljanje o razvoju, za poboljšanje našeg delovanja i za brigu o okruženju u kome živimo – dakle, za to da će i buduće generacije kvalitetno živeti.

Odlučite se za fakultet koji je svestan svoje globalne odgovornosti, fakultet na kome su studenti naš partner, i gde su studije u jedinstvenom online obliku savremene i aktivne.

Na DOBA Fakultetu znamo da se u vreme velikih svetskih izazova učenje i podučavanje moraju razvijati, i da oni ne mogu biti isti kao pre deset ili dvadeset godina. Moraju se zasnivati na inovacijama i na kompetencijama budućnosti, razvijati radoznalost, maštu, kritičnost i viziju – a upravo to dokazuju ugled i konkurentnost naših diplomaca.  

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije