DOBA Znanja

Pratite naše novosti
Objavljeno v: Članci

Dr Tina Vukasović: Poslovni tržišni izazovi i rešenja za preduzeća

30. jul 2020.
Uspešan i efikasan nastup na tržištima nije moguć bez razumevanja kupaca, poznavanja njihovih potreba, mišljenja i stavova, navika i kupovnog ponašanja, kao i odnosa prema konkurentnim proizvodima. Isto tako ne i bez komuniciranja, razvoja proizvoda i robnih marki, kao i razumevanja međunarodnog poslovnog okruženja. Sa usmerenošću na praksu, sa radom na konkretnim primerima su se susreli studenti dodiplomskog programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, i studenti postdiplomskog programa Marketing i prodaja.

Istraživanje ponašanja kupaca, kao i njihovu percepciju prema novom proizvodu ''Seneni sir'' su Dobini studenti sproveli na predmetu Ponašanje klijenata, za preduzeće Mlekara Celeia d.o.o. Svest potrošača o poznavanju proizvoda, intenzivno tržišno komuniciranje pozitivnih svojstava, koristi i efekti samog sira, kao i podsticanje kupovine lokalnog proizvoda su samo neki od predloga i poslovnih ideja studenata, koje su u preduzeću Mlekara Celeia d.o.o. korisno upotrebili za razvojno-marketinške aktivnosti, i odluke u razvoju novog proizvoda ''Seneni sir''. Ovakvu vrstu saradnje  u preduzeću Mlekara Celeia d.o.o. izuzetno podržavaju.

»Aplikativni zadaci, koje su studenti pripremili u okviru percepcije prema novom proizvodu su bili kvalitetni i izuzetno korisni. Bilo je zanimljivo čitati zaključke istraživanja i sopstvene inpute razmišljanja studenata, koji su iskazali produbljen i angažovani rad. U procesu razvoja novog proizvoda su informacije ove vrste o poznavanju ponašanja potrošača od suštinskog značaja, jer se samo sa njima možemo potpuno približiti korisnicima, i sa tržišnim aktivnostima im probuditi interesovanje, i privući ih na kupovinu. Rezultati zadataka su nam pomogli tokom razvoja novog proizvoda, i u planiranju komunikacijskih aktivnosti. Tako je novi proizvod ''Seneni sir'' uspešno ugledao svetlo sveta i sa smernicama Dobinih studenata. Ovakva vrsta saradnje nije samo pozitivna za studente u sticanju praktičnih znanja, već ima dodatnu vrednost i za preduzeća, jer sa sličnim istraživanjima ona mogu dobiti dragocene i kvalitetne informacije o ponašanju potrošača,« na kraju saradnje je rekla mr Aleksandra Zajc, vođa razvoja i tehnologije Mlekare Celeia d.o.o.

Značaj i sadržajne korake prilikom pripreme plana tržišnog komuniciranja pri uvođenju proizvoda, odnosno usluge na tržište, uvideli su slovenački i hrvatski studenti postdiplomskog programa Marketing i prodaja. Plan tržišnog komuniciranja su pripremili za usluge osiguranja od požara preduzeća Osiguranje Triglav d.d. i za robnu marku Pandora, hrvatskog preduzeća SF1 CLIPS d.o.o. Tako su stekli važna praktična tržišna znanja, i u isto vreme odgovorili na pitanja analiziranog preduzeća. Takav način studija im omogućava da dobru praksu prenose i u svoj rad u preduzeću, u kome su zaposleni. Saradnji ove vrste su u preduzeću SF1 CLIPS d.o.o. izuzetno naklonjeni.

“U našoj saradnji na predmetu Menadžment u prodaji i marketingu, smo usvojili faze procesa planiranja prodaje i marketinga, i upoznali važnost tržišnog komuniciranja kod uvođenja novog proizvoda na tržište, i stvaranja pozitivne percepcije brenda Pandora na tržištu,’’ na završetku saradnje je rekla Tihana Zanoški Tenšek, vođa poslovanja SF1 CLIPS d.o.o.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije