DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Govor tela za poslovni uspeh

29. mart 2023.

Naglasak će biti na fizičkim elementima neverbalne komunikacije – mimici, gestikulaciji i proksemici. Na praktičnim primerima ćemo pomoću neverbalne komunikacije analizirati govornikove osobine ličnosti kao što su samopouzdanje, ekstravertnost i ubedljivost. Na ovom predavanju ćete saznati koliko je važna neverbalna komunikacija u poslovnom životu.

O predavaču: Dr Darko Števančec je doktor psiholoških nauka. Između 1991. i 1999. godine je vodio jedno od prvih privatnih istraživačkih preduzeća u Sloveniji, Davean, u kome se bavio istraživanjem, savetovanjem i obrazovanjem na područjima marketinga, rukovođenja i psihosocijalne klime u organizaciji. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata više stručnih članaka i priloga na međunarodnim psihološkim kongresima. Od 2001. godine se posvećuje pre svega pedagoškom i naučno-istraživačkom radu u visokoškolskim organizacijama. Na DOBA Fakultetu je nosilac predmeta iz područja javnog nastupanja i retorike, psihologije, ličnog menadžmenta  i komuniciranja. 2018. godine je izabran za naj profesora godine.

Prilažemo link ka snimku koji je pomenut u webinaru: Amy Cuddy TED Talk - Fake it Till You Make it


DOBA Fakultet kao savremeni i moderan fakultet, dobitnik mnogih nagrada na području inovativnosti i obrazovanja, širi znanje i tako ispunjava svoju misiju. Godišnje organizujemo više od 20 besplatnih obrazovnih događaja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije