DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Kako pripremamo naše studente za online studije?

06. jun 2022.

Na DOBA Fakultetu smo razvili svoj model online studija, koji uspešno izvodimo već više od 20 godina. Pre nego što se studenti upišu, više puta nas pitaju kako će umeti da koriste sve alate, kako će znati gde da pronađu određene informacije, kako će komunicirati međusobno i sa prefosorom, kako će predavati zadatke, ukratko – zabrinuti su kako će se kao online studenti snaći u virtuelnom nastavnom okruženju, i kako će međusobno sarađivati. Svakako, njihove brige su suvišne, jer ih na početku njihovih studija dobro pripremamo za njihovu novu ulogu.

Kao akademska savetnica, koja brine o studentima i savetuje ih tokom studija, moj zadatak je i da ih osposobim za online studije. To osposabljavanje se odvija u 2 koraka: u obliku online seminara/vebinara i samostalnog rada u virtuelnom nastavnom okruženju.

Sve studente na početku pozivam na vebinar, koji smo nazvali Uvodni dan. Na tom vebinaru predstavljam sve posebnosti online studija na DOBA Fakultetu, predstavljam virtuelno nastavno okruženje, i alate koje će studenti koristiti, dajem im puno saveta kako studirati, kako organizovati studije, odn. kako usklađivati studijske obaveze sa porodičnim i poslovnim.

Nakon vebinara, studenti počinju sa praktičnim radom u tzv. seminaru Uvod u studije. Seminar simulira online izvođenje, odn. studiranje predmeta na DOBA Fakultetu. Studenti pomoću praktičnih zadataka, i tekstovnih kao i video uputstava upoznaju sva uputstva, isprobavaju sisteme i komunikacione alate, predaju svoje prve zadatke i uspostavljaju prve kontakte sa studijskim kolegama. Seminar je pripremljen na isti način kao što su pripremljeni i predmeti. Na takav način smo želeli da olakšamo studentima rad, i da uštedimo vreme, da na svakom predmetu ne traže gde se dele u timove, gde predaju zadatke, gde mogu da nađu zapisane određene informacije, iako je svaka informacija uvek postavljena na svim predmetima na istom mestu. Na taj način se studenti na predmetu posvećuju studiranju predmeta i upoznavanju sadržaja.

Studente je često strah da li će sve uspeti, kako će organizovati vreme, kako će znati da rade sa komunikacionim alatima i sistemima koje koristimo na online studijama. Neko se ne snađe u virtuelnom nastavnom okruženju, neko drugi opet nije predvideo da su studije sada već počele, treći nije siguran da li je zaista osposobljen za online studije. Zato je veoma važno da za vreme takvog osposobljavanja uz njih budu online mentori i akademske savetnice.

I na kraju seminara, za svakog studenta, koji je iskoristio ovaj seminar i uradio sve što smo za njega predvideli, mogu reći da je spreman za online studije, i da je sada online student.

Naravno, moj rad se nakon seminara ne završava. Moje studente pratim tokom njihovih studija od početka do kraja. Često raspravljamo o mnogim nezgodnim situacijama, dilemama, izazovima, više puta mi povere svoje lične probleme, često im dajem dodatne savete u vezi studija, zajedno tražimo rešenja. Ponekad je dovoljno da ih samo saslušam, odn. da znaju da mogu da mi se obrate za bilo koju pomoć ili reči podrške, da online studije možda nisu lake, da je poneki mesec zaista teško, ali da će im na kraju ipak uspeti.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije