DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Kako razumeti različite generacije potrošača

27. mart 2023.

Održavanje komunikacije sa potrošačima je u digitalnom dobu, i poplavi digitalnih medija od ključnog značaja za prepoznatljivost i svest preduzeća, odnosno robne marke. Na vebinaru ćete se upoznati sa karakteristikama pojedinačnih generacija potrošača (Baby boom, X, Y, Z) i njihovim medijskim navikama. 

Razumećete kako danas pristupiti različitim generacijama potrošača, koji su spretniji u novim tehnologijama. Tako ćete znati da prilagodite svoju strategiju tržišnog komuniciranja različitim generacijama potrošača i jačanju odnosa sa njima.

O predavaču: Dr Tina Vukasović je doktorirala na Fakultetu za menadžment Kopar, Univerziteta Primorska. U svojoj radnoj karijeri je više od dvanaest godina bila zaposlena u privredi, u strateškom marketingu Perutnine Ptuj. Svoje istraživačke radove predstavlja u uglednim domaćim i stranim naučnim časopisima, kao i na međunarodno priznatim konferencijama.

Na DOBA Fakultetu, gde je dva puta bila izabrana za naj profesora godine, izvodi predmete iz područja marketinga, israživanja tržišta, razvoja proizvoda i robnih marki, ponašanja klijenata … Moto, koji prati u svom radu je da sluša potrebe studenata, obogati njihovo znanje sa inovativnim i kreativnim pristupom podučavanja, sa ciljem da se postignu najbolji rezultati učenja.


DOBA Fakultet kao savremeni i moderan fakultet, dobitnik mnogih nagrada na području inovativnosti i obrazovanja, širi znanje i tako ispunjava svoju misiju. Godišnje organizujemo više od 20 besplatnih obrazovnih događaja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije