DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Karijerne kompetencije budućnosti – Dodatna vrednost online studija

31. avgust 2021.

Razvoj kompetencija za potrebe tržišta rada, i posledično visokoškolsko obrazovanje kao ključni generator tih kompetencija, su pod snažnim uticajem društvenih, tehnoloških i trendova zapošljavanja, kao i inoviranja na svim područjima. Pandemija COVID-19 je dodatno pokazala potrebu za većom prilagodljivošću i otpornošću, kako obrazovanja, tako i privrede.

Raskorak između visokoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada je kod nas a i drugde u Evropi još uvek izrazit. Sve više u prvi plan dolaze potrebe za tzv. mekim kompetencijama, koje bi studenti morali da razviju za vreme studija, bez obzira na stručno područje pojedinog studijskog programa. U skladu sa time se menja i koncepcija znanja. Prof. Ulf-Daniel Ehler tako u svojoj knjizi Future Skills – The future of learning and higher education kaže da se »znanje više ne predstavlja kao nešto što se razvija i čuva u glavama studenata, stručnjaka, što se predstavlja u knjigama i razvrstava u discipline ... Znanje je definisano - i cenjeno - ne zbog toga šta je, već zbog toga čemu može da doprinese« (Ehler, 2020: 14). Ako dakle želimo da savladamo buduće izazove na najbolji mogući način, studenti moraju, prema njegovom mišljenju, tokom studija da razvijaju pre svega radoznalost, otpornost, samopouzdanje i sposobnost funkcionisanja na samoorganizovani način.

Upravo to je bilo jedno od polazišta za istraživanje DOBA Fakulteta o eventualnoj dodatnoj vrednosti online studija sa vidika mekih kompetencija, odn. tzv. kompetencija budućnosti u poslovnom svetu, koje studenti razvijaju zbog samog načina studija.

Model online studija na DOBA Fakultetu

Online studije na DOBA Fakultetu se u potpunosti odvijaju na daljinu, a zasnivaju se na kolaborativnom učenju i konstruktivističkim pristupima. Kao takve podstiču različite oblike interakcije među studentima, uzajamno učenje i posledično oblikovanje novog znanja, jer su studije primarno namenjene zaposlenima, koji se u studije uključuju sa određenim stručnim predznanjem i radnim iskustvima. Centralni oblik studijskih aktivnosti je timski rad, u okviru koga studenti izvršavaju pojedinačne zadatke, koji su deo konačne ocene.

Tok i rezultati istraživanja

Istraživanje se odvijalo iz dva dela. Prvi deo je obuhvatao analizu anketa poslednje tri godine, u kojima diplomci dodiplomskih programa i njihovi poslodavci ocenjuju razvijenost organizacionih, socijalnih, ličnih i informacionih kompetencija.

Analiza rezultata je pokazala da diplomci visoko ocenjuju razvijene kompetencije: ocene se kreću od 6,1 do 6,7 na sedmostepenoj skali. Slično su visoke ocene poslodavaca, koji diplomcima plaćaju školarinu. Tako diplomci, kao i poslodavci najviše ocenjuju nivo razvijenosti ličnih kompetencija, u koje spadaju samoinicijativnost, pozitivna orijentisanost, motivisanost za sticanje novih znanja.

Drugi deo istraživanja je bio namenjen kvalitativnoj oceni razvoja, odn. nadogradnje mekih kompetencija. U intervjuima su nasumice izabrani diplomci različitih dodiplomskih programa, koji još nisu imali prethodna iskustva sa ovim načinom studija istakli, da je timski rad na daljinu ona glavna studijska aktivnost, koja im je pomogla da dođu do veće samoinicijativnosti, fleksibilnosti i odgovornosti, bolje organizacije i komunikacije. Oko timskog rada na daljinu se dakle razvijaju važne organizacione, socijalne, lične i informacione kompetencije, koje nisu povezane sa sadržajem studijskog programa.

»Same studije ti daju »ono«, a meni lično su dale potvrdu da možeš, jer studije i generalno svet, traže različitost. Dakle, moraš se uhvatiti u koštac sa nekim drugačijim, inovativnim pogledima, jer ako želiš da razviješ neku poslovnu ideju, moraš malo drugačije, inovativno da razmišljaš u poređenju sa konkurencijom.«

»Reći ću tako, da sam razvila onaj osećaj za rukovođenje, onu odlučnost da stanem iza svojih reči. Ta kompetencija je ojačala, ojačala je i organizovanost, pa i prihvatanje … dakle, da prihvatiš nešto i vučeš do kraja.«

Poređenje dobijenih rezultata sa nekim aktuelnim studijama na temu kompetencija je pokazalo, da  online studije, koje izvodi DOBA Fakultet, u značajnoj meri omogućavaju razvoj, odn. nadogradnju mekih kompetencija, koje pored stručnih, poslodavci očekuju od svojih zaposlenih,  i koje će i ubuduće predstavljati potrebe tržišta rada. To je važna dodatna vrednost online studija na DOBA Fakultetu, koja diplomcima otvara bolje karijerne prilike.

Kompetencije koje studenti razvijaju tokom online studija, se u velikoj meri podudaraju i sa:

  • rezultatima ankete, koju je na proleće 2021. izveo portal za zapošljavanje MojeDelo.com među slovenačkim poslodavcima, dobitnicima nagrade Ugledni poslodavac 2020., koji su pokazali, da poslodavci od potencijalnih zaposlenih između ostalih očekuju samoinicijativnost, dobar rad u timu, fleksibilnost i sposobnost dobre organizacije.
  • top 10 kompetencija, koje Svetski ekonomski forum klasifikuje u kompetencije 2025. godine, odn. kompetencije budućnosti, spadaju u grupe rad sa ljudima (Working with people), upravljanje sobom (Self-management) i rešavanje problema (Problem-solving).
  • celokupnim spektrom preduzetničkih kompetencija, potrebnih za preoblikovanje ideja i prilika u postupke, a koje definiše Evropski okvir kompetencija za preduzetništvo (EntreComp):  samoinicijativnost, planiranje i upravljanje, saradnja sa drugima, učenje kroz praksu i savladavanje nepredvidivih situacija.

Važna konstatacija istraživanja je i da se uprkos studijama, koje se u potpunosti izvode online, među studentima stvaraju prisna prijateljstva.

»Pošto se sve odvija na daljinu, za tri godine nemaš nijedan lični kontakt ... Ipak smo imali Skype … ali nema onog ličnog kontakta, što svakako nije razlog, da pojedini od nas nisu razvili neka prijateljstva, trajna.«

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije