DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Koje kompetencije fale zaposlenima za tržište rada u budućnosti?

15. jul 2019.
Do 2022. godine se očekuje značajno redefinisanje potrebnih kompetencija. Čak 54 % svih zaposlenih bi morali da usvoje potpuno nove kompetencije, a najveća većina zaposlenih bi morala svoje postojeće kompetencije da značajno nadogradi.

Potreba za novim kompetencijama i nadogradnjom postojećih kompetencija se iskazuje još danas:

  • čak 35 % zaposlenih očekuje da će morati da usvoje nove kompetencije, odnosno da svoje kompetencije nadograde u roku od 6 meseci,
  • 9 % u roku od 12 meseci,
  • 10 % u roku daljem od jedne godine (Svetski ekonomski forum, 2018).

Koje kompetencije će dakle u narednim godinama obeležiti tržište rada?

Istraživanje o budućnosti radnih mesta iz 2018. godine (Svetski ekonomski forum, 2018) pored već predstavljenih podataka daje veoma jasnu sliku o očekivanjima u pogledu kompetencija budućnosti. Potrebne kompetencije, koje će zaposlenima (i oni koji traže zaposlenje) biti potrebne odn. su im bile potrebne, prikazujemo u donjoj tabeli.

Tabela 1: Poređenje potrebnih kompetencija u godinama 2015., 2020. i 2022.

Izvor: Svetski ekonomski forum, 2018

Razvoj postojećih kompetencija i konstantno usvajanje novih

Zanimljiv pogled nam daje međusobno poređenje potrebnih kompetencija u pojedinačnim razdobljima. Određene kompetencije će u početku (poređenje godina 2020. i 2015) dobiti na značaju (npr. kreativnost, kritičko razmišljanje, sposobnost donošenja odluka), a na spisak ključnih kompetencija će se uvrstiti i neke nove (kao npr. emocionalna inteligencija, kognitivna prilagodljivost). Još zanimljivije poređenje nudi spisak ključnih kompetencija među godinama 2022. i 2020. Na prvi pogled se čini, da će neke inače ključne kompetencije u 2020. godini nestati (npr. sposobnost gradnje i stvaranja međusobnih odnosa i saradnje), ali to nije tako – te kompetencije će se samo transformisati u neke druge (rukovodstvo i socijalni uticaj).

Ako bi pojedinac želeo da u svom životu i u svojoj karijeri napreduje (bilo horizontalno ili vertikalno), za njega će biti ključno da će morati da razvije svoje postojeće kompetencije i da konstantno usvaja nove. Samo razvijene kompetencije će pojedincu omogućiti uspeh u životu.


Kompetencije budućnosti za one koji razmišljaju izvan okvira

Na DOBA Fakultetu, fakultetu sa dve međunarodne akreditacije online studija, smo još danas svesni kompetencija budućnosti. Zato sa svojim načinom rada i sadržajima koje naši studijski programi odn. predmeti sadrže, pripremamo naše studente za njihovu budućnost. I poslodavci najviše ocenjuju kod Dobinih diplomaca razvoj mekih kompetencija (saradnja, rad u timovima, kritičnost, inovativnost, samoorganizovanost, rešavanje problema, inovativnost), koje brinu za konkurentnost, i donose uspeh u životu.

Izvori:

Svetski ekonomski forum – World Economic Forum (2018), The Future of Jobs Report 2018. Dostupno na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf [dostup 8. aprila 2019].

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije