DOBA Znanja

Pratite naše novosti
Objavljeno v: Vebinari

Međunarodno savetovanje DOBA Fakulteta: Inovativna pedagogija u online obrazovanju

20. decembar 2021.

Na novembarskom međunarodnom online savetovanju DOBA Fakulteta »Innovative pedagogy in online learning« su priznati međunarodni stručnjaci predstavili trendove i dobre prakse pedagoškog, tehnološki podržanog inoviranja u visokom školstvu, i drugih oblika tehnološki podržanog obrazovanja, koji mogu doprineti većoj efikasnosti u stvaranju znanja i razvoju potrebnih kompetencija za tržište rada 21. veka. 

Razvoj i transformacija svetske mreže i nove tehnologije imaju veliku ulogu, i nude potencijal u razvoju novih oblika podučavanja i učenja visokoškolskih obrazovnih institucija, u skladu sa procesima digitalne transformacije i obrazovnim potrebama savremenog društva.

U središtu savremeno koncipiranog nastavnog procesa je student, koji znanje i kompetencije stiče samostalno, personalizovano i prilagodljivo, uz neprestanu interakciju u širokoj mreži saradnje i povezivanja, poštujući etička i humanistička načela digitalnog društva. Pedagoške inovacije budućnosti uključuju pedagoške pristupe i metode, kao što su otvoreno obrazovanje, autentično i sveprisutno učenje, kokreiranje učenja i podučavanja, mikroučenje, veštačka inteligencija, proširena i virtuelna realnost.

Na međunarodnom online savetovanjuu smo ugostili priznate međunarodne i slovenačke stručnjake, koji su u formi kratkih 15-minutnih priloga predstavili trendove i dobre prakse visokoškolskog pedagoškog inoviranja u online obrazovanju, i druge oblike tehnološki podržanog obrazovanja.

Stečena znanja ćete moći konkretno da upotrebite, bilo pri kreiranju politika i strategija razvoja online obrazovanja, ili prilikom uvođenja ili nadogradnje već postojećih online praksi u obrazovnim ustanovama. 

Iz savetovanja: 

Prof. dr Mark Brown iz Dublin Business University-ja, iz Irske, je u svom prilogu o trendovima i najboljim praksama na području pedagoških, tehnološki vođenih inovacija predstavio microcredentials. 

Dr Sandra Kučina Softič, predsednica EDEN-a i pomoćnica direktora Univerzitetskog računarskog centra SRCE, Zagreb, Hrvatska, je u svom prilogu na temu izvođenja digitalnog obrazovanja u visokoškolskom obrazovanju, predstavila 12 načela podučavanja korišćenjem tehnologije iz 1995. godine, koja su veoma relevantna i danas, 30 godina kasnije – npr. dobro podučavanje može da prevaziđe loš izbor prilikom korišćenja tehnologije, dok tehnologija nikada ne bi rešila loše podučavanje, obično ga samo pogoršava. 

Dr Steve Wheeler iz Steve Wheeler Associates Ltd., je govorio o personalizaciji i ličnom učenju. 

Dr Lea Bregar je predstavila iskustva sa uvođenjem mikroučenja na DOBA fakultetu kao najbolju praksu prilikom uvođenja pedagoških inovacija. 

Gospođa Mariella Pugliesi, rukovodilac centra za didaktiku na Rome Business School-u, iz Italije je predstavila iskustvo vezano za prilagođavanje pedagoških pristupa u pandemiji. 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije