DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Održivi turizam i lokalno okruženje

15. februar 2019.
Uspešni turizam budućnosti može biti samo održivi turizam, celoviti, odgovorni turizam, koji uzima u obzir sva okruženja, od prirodnog, ekonomskog do društvenog. Razvoj održivog turizma se uspešno gradi, pre svega i najpre u lokalnom okruženju. Turizam smo mi, ljudi, domaćini u lokalnom okruženju, turisti, koji su gosti tog okruženja, i pre svega odnosi, koji se uspostavljaju među njima, i drugim okruženjima.

Održivi razvoj turizma se može razviti u okruženjima koja ozbiljno shvataju paradigmu sveobuhvatnog održivog razvoja, ne samo turističkog, sa jasnom razvojnom strategijom, i sa povezanim, organizovanim delovanjem na duži rok. Mora se zasnivati prvenstveno na ljudima koji potiču iz lokalnog okruženja, koji su predstavnici i ambasadori identiteta tog okruženja, koji žele da razvijaju i koriste svoje ljudske resurse za održivi razvoj sredine, koja je njihova, i koju žele da predstave i ponude posetiocima i turistima, da im ponude doživljaje, opuštanje,  itd... Istovremeno i na podizanju životnog standarda i kvaliteta života područja, što bi trebalo da bude dostupno najširem mogućem krugu lokalnog stanovništva. Turizam, koji takođe ima i neke negativne posledice, mora donositi korist najširem krugu lokalnog stanovništva, poslovnim subjektima, celoj lokalnoj zajednici.

Tako razmišljamo, i tako radimo i mi, saradnici DOBA Fakulteta, koji želimo u programu Poslovanje i menadžment u turizmu da studentima damo celovito razumevanje održivog razvoja i posebno razvoja turizma u lokalnom okruženju.

Razumeti, prisvojiti vrednosti i principe održivog razvoja, koje studenti mogu da prihvate i usvoje, predstavlja posedovanje osnovnih kompetencija za uspešan rad u turizmu, ali i smernice za kvalitetan i srećan privatan život i život u domaćem okruženju. Tako mora biti i nikako drugačije, jer je održivi koncept života celovit koncept, i dotiče se čoveka i društva baš na svim područjima. Izazovi na području održivog razvoja turizma su veliki. Razvojni trendovi govore, da će turizam biti jedna od najviše rastućih delatnosti ovog milenijuma. Prošlost je takođe pokazala da je turizam veoma otporna delatnost, koju na duži rok ne mogu ugroziti ni negativni događaji i događanja, kao što su na primer prirodne katastrofe, ratovi i terorizam.

Dakle? Nije li razvijanje održivog razvoja u lokalnom okruženju veliki izazov za inovativne, hrabre studentkinje i studente, čije su zadovoljavajuća i srećna profesionalna karijera, i kvalitetan privatni život, važne vrednosti? Razmislite.

O autoru

Mr Žarko Anton Mlekuž je na DOBA Fakultetu nosilac predmeta Održivi turizam i lokalno okruženje. Dve decenije je radio na području preduzetničkog savetovanja u turizmu, na području strateškog razvoja, investicija i kvaliteta turističkih usluga. Na osnovu licence Ministarstva za privredu RS je sprovodio ocenjivanje kategorizacije turističkih smeštajnih kapaciteta u Sloveniji. Vodio je različite razvojne i istraživačke projekte, među njima i projekte održivog razvoja Julijskih Alpa, upravljanje održivog razvoja Triglavskog narodnog parka, kao i projekte lokalnog održivog razvoja (između ostalih i Pohorje, Posočje, Vipavska dolina).

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije