DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Personalna agilnost: Ključna kompetencija u nesigurnom okruženju

14. jul 2023.

Mi delujemo u okruženju koje je obeleženo stalnim, brzim i nepredvidivim razvojem. Ovo okruženje, u kojem nikad ne znaš šta te čeka, nazivamo akronimom VUCA, koji dolazi iz američke vojske i opisuje bojno okruženje rečima volatilnost (eng. Volatility), nesigurnost (eng. Uncertainty), složenost (eng. Complexity) i dvosmislenost (eng. Ambiguity). U ovakvom okruženju, personalna agilnost postaje jedna od ključnih kompetencija koje zaposlenici trebaju kako bi uspešno plovili izazovima nesigurne budućnosti.

Biti agilan ima brojne prednosti. Pomaže nam da se bolje prilagođavamo promenama, da budemo otporniji, da vidimo pozitivne strane svake promene i da učimo i rastemo iz svake prilike, čak i kada ne uspemo. Zapravo, često se najviše možemo naučiti kad ne uspemo, a biti agilan nam pomaže da te prilike vidimo kao trenutke učenja.

Šta zapravo znači personalna agilnost?
Personalna agilnost se odnosi na sposobnost pojedinca da se prilagodi, uči i uspeva u okruženju stalnih promena.

Biti agilniji znači mnogo više od bržeg rada ili bržeg prilagođavanja.
Personalna agilnost nije sinonim za prilagodljivost, jer je personalna prilagodljivost samo jedan - iako važan - sastavni deo agilnosti. Biti agilniji ne znači samo brže rešavanje problema ili fleksibilnije odgovaranje na promene, već i poboljšanje sposobnosti da efikasno odgovaramo na nove i neočekivane situacije.

Osim toga, agilnost uključuje sposobnost preuzimanja odgovornosti za sopstveno učenje i razvoj, što podrazumeva sposobnost prihvatanja povratnih informacija i unapređivanja naših sposobnosti i veština. To je ključno kako bismo se uspešno prilagodili novim okolnostima i prihvatili nove izazove. Stoga, među važne osobine agilnih pojedinaca možemo ubrojati agilnost u učenju, otpornost, kreativnost, prilagodljivost i emocionalna inteligencija.

Agilnost je važna kako u poslovnom okruženju, tako i u ličnom životu, jer pomaže u upravljanju stresnim situacijama, postizanju ciljeva i razvijanju pozitivne slike o sebi i odnosu prema životu.

Izraz 'DNK lične agilnosti' se odnosi na skup ličnih karakteristika, veština i sposobnosti koje oblikuju sposobnost pojedinca da se prilagodi i prevaziđe izazove, kao i da prihvati promene u ličnom i profesionalnom životu.

U nastavku ćemo predstaviti nekoliko karakteristika koje čine 'DNK lične agilnosti':

 • Rastući mentalitet: prihvatanje izazova i posmatranje neuspeha kao prilike za učenje i rast.
 • Prilagodljivost: sposobnost brzog i efikasnog prilagođavanja promenljivim okolnostima.
 • Fleksibilnost: spremnost da se prihvate različite perspektive i pristupi.
 • Otpornost: sposobnost brzog oporavka od neuspeha i nastavak napretka (na primer, sposobnost upravljanja stresom, održavanje pozitivnog pogleda i istrajnost uprkos poteškoćama).
 • Kreativnost: sposobnost generisanja novih ideja i traženja inovativnih rešenja.
 • Saradnja: sposobnost uspešnog rada sa drugima, uspostavljanje odnosa i efikasna komunikacija (na primer, sposobnost aktivnog slušanja i saosećanja sa drugima, spremnost za traženje različitih perspektiva).
 • Samosvest: sposobnost razumevanja sopstvenih prednosti i slabosti, emocija i ponašanja.
 • Neprekidno unapređivanje: posvećenost kontinuiranom učenju i unapređivanju sopstvenog razvoja.
 • Upravljanje vremenom: sposobnost određivanja prioriteta zadataka i efikasno upravljanje vremenom.
 • Usmerećenost na ciljeve: sposobnost postavljanja i postizanja ciljeva.
 • Prihvatanje rizika: spremnost da se preuzmu svesni rizici i isprobaju nove stvari.


Sve ove karakteristike nam pomažu da efikasno upravljamo nesigurnim i dinamičnim situacijama, iskoristimo nove prilike i postignemo ciljeve.
Zašto je ispravan mentalitet važan element lične agilnosti? Mentalitet predstavlja način razmišljanja, uverenja i stav prema učenju, greškama i promenama. Važan je za ličnu agilnost jer oblikuje način na koji se pojedinci suočavaju sa novim izazovima i prilikama za učenje. Lična agilnost zahteva da budemo otvoreni i prilagodljivi promenama. Rastući mentalitet, koji je uverenje da možemo razviti svoje sposobnosti i inteligenciju kroz rad i posvećenost, posebno je važan za ličnu agilnost jer nam omogućava da pristupimo izazovima sa radoznalošću i spremnošću za učenje.

Sa druge strane, fiksan mentalitet, koji je uverenje da su naše sposobnosti i inteligencija fiksne i da ih nije moguće promeniti, može ograničiti ličnu agilnost. Osobe sa fiksnim mentalitetom izbegavaju izazove i nove situacije, verujući da su njihove sposobnosti unapred određene i da ih nije moguće poboljšati. Izazove doživljavaju kao pretnju sopstvenim sposobnostima i mogu propustiti prilike koje su izvan njihove zone komfora. Odbijaju povratne informacije i osećaju zavist prema uspesima drugih. Takav mentalitet može ograničiti našu sposobnost prilagođavanja promenljivim okolnostima i predstavlja prepreku za naš lični rast.
Zato je razvoj rastućeg mentaliteta ključan za razvoj lične agilnosti. Omogućava nam da pristupimo izazovima sa osećajem radoznalosti, učimo iz sopstvenih grešaka i neprestano razvijamo svoje veštine i sposobnosti.

Kada verujemo da možemo poboljšati svoje sposobnosti učenjem i vežbanjem, više smo spremni da prihvatimo nove izazove i suočimo se sa greškama. To nam omogućava brže učenje, prilagođavanje promenama i razvoj kao osobe i stručnjaka.

Da li je moguće razviti ličnu agilnost?

Da, ličnu agilnost je moguće razviti i poboljšati. Iako su neke karakteristike ključne za ličnu agilnost deo ličnosti, postoji mnogo tehnika i pristupa koje možemo koristiti za razvoj lične agilnosti.

Evo nekoliko primera:
Razvoj rastućeg mentaliteta može pomoći u razvoju lične agilnosti. Osobe sa rastućim mentalitetom veruju da mogu naučiti i razviti nove veštine i suočavaju se sa izazovima i neuspesima kao prilikama za rast i učenje. Takav stav nam omogućava da se prilagodimo novim i neočekivanim situacijama i posmatramo ih kao prilike za učenje i rast.

Drugi pristupi koji mogu pomoći u razvoju lične agilnosti uključuju razvoj samosvesti, što nam omogućava da bolje razumemo svoje snage i slabosti, kao i naše reakcije na situacije, i bolje se prilagođavamo promenama. Opšte je da razvijanje samosvesti i lične agilnosti zahteva kontinuirani proces introspekcije, otvorenost za povratne informacije i spremnost za učenje i rast. Sa vežbom i istrajnošću, ove veštine nam mogu pomoći da postignemo veći uspeh i ispunjenje u svim oblastima našeg života.

Agilno učenje je ključni element lične agilnosti jer nam omogućava brzo prilagođavanje novim okolnostima i efikasno rešavanje problema. Fokusira se na razvoj sposobnosti brzog sticanja novih znanja i veština, prilagođavanje promenama i efikasno prihvatanje i rešavanje izazova. Agilno učenje podrazumeva spremnost na rizik, eksperimentisanje sa novim pristupima i učenje iz grešaka. Razvoj veština agilnog učenja zahteva kombinaciju samosvesti, radoznalosti i rastućeg mentaliteta.
Zaključak Lična agilnost je ključna veština za uspeh u promenljivom radnom okruženju. Omogućava nam da budemo prilagodljivi i produktivni tokom turbulencija i da reagujemo na promene kao prilike za unapređenje sebe i svog radnog mesta.

Međutim, svi se suočavamo sa izazovima dok pokušavamo postići ličnu agilnost. Neke uobičajene reakcije uključuju izbegavanje, otpor ili nepripremljenost za promene. Stoga je ključno razumeti svoj stav i ponašanje prema promenama i osigurati da naše akcije i reakcije podstiču napredak koji promene mogu doneti, umesto da se borimo protiv njega.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije