DOBA Znanja

Pratite naše novosti

RAD U VIRTUELNIM TIMOVIMA

27. maj 2019.
U poslednje vreme se puno govori o prenosivim ili mekim kompetencijama, kao i o kompetencijama 21. veka, ili čak o kompetencijama budućnosti.

To su kompetencije, koje učimo u određenom kontekstu i zatim možemo da ih upotrebimo u više različitih okolnosti, kao i pri obavljanju različitih zanimanja. Među ključne prenosive kompetencije možemo da uvrstimo i kompetenciju timskog rada.

Komunikacija, koja prevazilazi geografske i vremenske okvire

Zbog brzog ekonomskog i tehnološkog razvoja poslovno okruženje postaje sve više kompleksno, a preduzeća se suočavaju sa izazovima koji zahtevaju usklađenu saradnju stručnjaka iz različitih strukovnih područja. Zbog globalizacije i inostranih investicija, danas je sve više preduzeća i radnih mesta, koja su uključena u šire međunarodno okruženje i zahtevaju saradnju u međunarodnim timovima, koji često rade virtuelno. To znači da se članovi tima retko (ili uopšte ne) susreću na klasičnim sastancima, i da većinu saradnje i usklađivanja obavljaju na daljinu, pomoću informacijsko-komunikacione tehnologije.

Timski rad nije jednostavan

Ključna karakteristika timskog rada je međuzavisnost članova i podeljena odgovornost za rezultate tima. Nije u pitanju samo podela pojedinačnih zadataka i njihovo udruživanje u celinu, kao što važi za grupni rad, već je u timskom radu u pitanju tesna saradnja članova, razmena i usklađivanje različitih mišljenja, kao i traženje što optimalnijih rešenja u odnosu na postavljene izazove. Timski rad nikako nije jednostavan zadatak, svakom timu je potrebno određeno vreme kako bi dostigao potpunu efikasnost. Na uspešnost timskog rada utiču brojni činioci:

 • vizija i jasno postavljeni ciljevi,
 • odgovarajuća struktura i plan timskog rada,
 • jasno definisane timske uloge i odgovornosti članova,
 • kvalitet vođenja tima,
 • kvalitet komunikacije unutar tima,
 • visok stepen međusobne saradnje,
 • poverenje i predanost članova,
 • konstruktivno rešavanje konflikata, itd.

Za uspešan timski rad je tako potrebno znati dve stvari: upravljati procesima, povezanim sa zadatkom i ciljevima tima, i regulisati međusobne odnose unutar tima.  

Šta je dobro imati na umu u vođenju virtuelnih timova?

Za virtuelne timove prema pravilu važe jednake zakonitosti kao i za tradicionalne timove, ali činjenica je da dislociranost članova može biti povezana sa dodatnim izazovima. Jedan od njih može biti različita osposobljenost članova za primerenu i efikasnu upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, koja podržava interakciju među članovima tima. Drugi izazov je povezan sa vidicima socijalne dinamike u timu, pre svega sa formiranjem poverenja i povezanosti među članovima. Manjak lične interakcije može da ograniči uspostavljanje i očuvanje predanosti, kao i poverljivih međusobnih odnosa, što je jedan od ključnih činilaca uspešnih i efikasnih timova. Kao odgovor na te izazove savetujemo sledeće:

 • oprez pri upotrebi posredovane (pisane) komunikacije, gde brže dođe do pogrešnog razumevanja komuniciranog;
 • kombinovanje posredovane i neposredne govorne komunikacije (upotreba alata za sinhrono sporazumevanje, npr. skype);
 • uključivanje neformalne komunikacije, kako bi se članovi bolje upoznali i lakše izgradili kvalitetne međusobne odnose.       

Na DOBA Fakultetu smo spremni za virtuelnu budućnost

Na DOBA Fakultetu razvoju kompetencije timskog rada posvećujemo puno pažnje. Timski rad je uključen u većinu predmeta, kako na dodiplomskim studijama, tako i na magistarskim studijama, a studenti sarađuju isključivo u virtuelnim timovima. Upotrebljavamo različite pristupe formiranja timova (na osnovu različitosti timskih uloga, na osnovu izbora studenata, stalni timovi prilikom više uporednih predmeta itd.), studente usmeravamo ka razvoju kvalitetnog timskog rada (npr. uvodni sastanci, priprema plana i pravila timske saradnje, refleksija i mere za poboljšanja), a nudimo im i pomoć i podršku pri reševanju eventualnih nesuglasica unutar timova. Ocena timskih zadataka je u velikoj meri vezana za ocenu kvaliteta timskog rada pojedinca a ne samo za ocenu sadržaja timskih zadataka. Ocenjujemo, da je sistematično razvijanje kompetencije timskog rada u virtuelnom okruženju jedna od ključnih konkurentnih prednosti DOBA Fakulteta. I to potvrđuju i naši diplomci. Nakon završetka studija velika većina njih nam javlja da je upravo timski rad ta prenosiva kompetencija, pri kojoj su tokom studija dostigli najveći napredak, i koju rado upotrebljavaju i u svom radu.  

Izvori:

Clemens, J. P. & Guido, J. (2012). Effective Project Management, 5th Ed. Canada: South-Western CENGAGE Learning.

Ernhardt, M. P. (2009). Identifying the Key Factors in the Effectiveness and Failure of Virtual Teams. Leadership Advance Online, Issue XVI, pp 1-8. Dostupno na: https://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_16/LAO_IssXVI_Earnhardt.pdf [Dostop: 14. 8. 2016]

UNESCO International Bureau of Education (UNESCO-IBE). (2013). Glossary of Curriculum Terminology. Dostupno na : http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/IBE_GlossaryCurriculumTerminology2013_eng.pdf [Dostup: 5. 4. 2015]

West, M. A. (2009). Effective Teams in Organizations. V N. Chmiel (Ed.). An Introduction to Work and Organizational Psychology, 2nd Ed. USA: Blackwell Publishing, str. 305-328.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije