DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Retorika - umetnost vladanja ljudskog uma

12. jul 2019.
Studenti DOBA Fakulteta se tokom online studija susreću sa brojnim predmetima, na kojima kompetencije i znanja te vrste dobijaju i razvijaju.

U životu se nalazimo u različitim ulogama, i mnogo puta se nalazimo u situacijama u kojima se od nas očekuje opušten, samopouzdan i uverljiv nastup: na sastanku, konferenciji, savetovanju, poslovnoj prezentaciji, odbrani diplomskog rada ... Zato je veoma važno, da učimo veštine komuniciranja i javnog nastupanja,  i da tako dobijemo znanja i kompetencije, kako da pravilno komuniciramo i koristimo neverbalnu komunikaciju:

  • šta uraditi sa rukama,
  • kako kontrolisati držanje tela,
  • kako razmišljati pre, tokom i nakon samog nastupa.

Moć reči – opušten, samopouzdan, uverljiv nastup je konkurentna prednost

Mnogo pojedinaca se pre nastupa suočava sa strahom, koji ih ponekad parališe do te mere, da radije propuste važne životne prilike, samo da bi izbegli nastup. Sa kompetencijama retorike i nastupanja dobijamo znanja, kako upravljati tremom, strahom i kako se pravilno psihički pripremiti za bilo koju komunikaciju. Iz tih sposobnosti može proizaći konkurentna prednost, kako u poslu, tako i u privatnom životu. Tehnike suočavanja sa tremom prilikom nastupanja nam mogu u velikoj meri pomoći i pri regulisanju suočavanja sa svakodnevnim stresom.

Dobar govornik slušaoca može da uveri o bilo čemu

Dobar govornik može ljude da uveri u određeno razmišljanje, koje posreduje, jer će prepoznati prevladajuće vrednosti i emocije prisutnih, koje može zatim da iskoristi za propagandu sopsvenih ideja. Kao pojedinci smo upravo tako veoma često u različitim okolnostima prisiljeni da se angažujemo u ulozi lobista, odnosno da u pregovorima zastupamo svoju organizaciju. I ko ne zna dobro da komunicira, neće znati poslovnim partnerima ili nadležnim organima da uspešno predstavi proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, da pridobije kupce ili investitore, kao i da dobije primeren položaj u sopstvenom radnom okruženju.

Dobini studenti: MOGU, UVERAVAJU, ODUŠEVLJAVAJU

Poslovni svet zahteva uspostavljanje odnosa, i pri tome izuzetno važnu ulogu igra sposobnost odličnog javnog nastupa i predstavljanja ideja pojedinca, i zato se studenti DOBA Fakulteta tokom online studija već susreću sa brojnim predmetima na kojima kompetencije i znanja ove vrste dobijaju i razvijaju. Studenti tako usvajaju osnovne elemente dobrog i uspešnog javnog nastupanja i retorike, što se odražava u njihovim javnim, poslovnim i privatnim nastupima. Upoznaju osnovna načela, teorije i modele komuniciranja, osnovne tehnike komunikacije u okviru razvoja novih tehnologija, sa čime razvijaju sposobnosti interkulturnog komuniciranja. Nakon završenih studija umeju pri oglašavanju i prodaji da izuzetno upotrebljavaju različite komunikacijske tehnike, da vode efikasni prodajni razgovor i da uspešno javno nastupaju.

Ako je verovati grčkom filozofu Protagori, merilo svih stvari je upravo čovek. Sve zavisi od toga kako on sam doživljava, oseća i procenjuje ... Zato je verovao da možemo svaku stvar, upravo zbog njene relativnosti, potpuno jednako da branimo. Sposobnost dobrog retoričara je dakle braniti neki stav, i znati mu se suprotstaviti, bez obzira na to, da li se sam sa time slaže ili ne.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije