DOBA Znanja

Pratite naše novosti
Objavljeno v: Vebinari

Vebinar: Kako ostvariti nastavne ciljeve sa e-obrazovanjem

12. maj 2021.
Zbog brige za sprečavanje širenja zaraze i zdravlja studenata i profesora za vreme epidemije Covid-19, e-obrazovanje je u visokom školstvu i u Sloveniji postalo široko rasprostranjeno. E-obrazovanje ima svoje zamke, nije ga moguće izvoditi jednostavnim prenosom gradiva na internet, i sa nastavnim metodama, koje su nam poznate u tradicionalnom podučavanju.

Izvođenje e-obrazovanja na fakultetima ukazuje na različite prakse. Najčešće su se studenti susretali sa unapred snimljenim sadržajima, sa predavanjima uživo preko Zoom-a, a prisutno je bilo i delimično obezbeđivanje online nastavnih izvora. Povremeno, i u retkim slučajevima su se susretali sa podsticanjem online kolaborativnog učenja, i sa izvođenjem online susreta uživo. Većina studenata na e-obrazovanju nije dobila ono što je očekivala. Pratili smo i pojedine kritičke zapise o nedostacima e-obrazovanja i o nepostizanju ciljeva studijskog procesa u e-obrazovanju.

Na vebinaru učestvuju: 

  • Jasna Dominko Baloh, direktorka Dobe
  • Dr Marko Divjak, visokoškolski profesor na DOBA Fakultetu
  • Martina Zorić, studentica master programa 

O čemu govore zanimljivi sagovornici:

  • Kako strateški odrediti metode rada, aktivnosti studenata, načine proveravanja znanja i pedagošku podršku za ostvarivanje nastavnih ciljeva i kompetencija na e-obrazovanju.
  • Koje su ključne aktivnosti za ostvarivanje nastavnih ciljeva i kompetencija.
  • Iskustva na DOBA Fakultetu sa ostvarivanjem kompetencija.
  • Koje alate studenti koriste za interakciju između studenata, sa online mentorima i profesorima.
  • Šta najviše doprinosi socijalnoj povezanosti studenata. 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije