DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Zašto za nas niste samo broj? Zato što smo najbolji fakultet u podršci studentima.

23. mart 2022.

U životu, na poslu, na fakultetu ne želimo da postanemo »samo broj«. Postati »broj« nagoveštava bezličan odnos, nedostatak empatije i neosetljivost za potrebe pojedinca. Sve od navedenog svakako ne želite tokom studija.

Prilikom pomisli na online studije, našim budućim studentima se često javljaju brige, da će biti prepušteni sami sebi, da neće biti u kontaktu sa profesorima, da neće imati priliku da izgrade zajednicu sa svojim studijskim kolegama, da će postati … pa, »broj«.

Naši studenti ubrzo nakon početka studijske godine saznaju da su njihove brige bile suvišne. Sistem podrške počinjemo da gradimo sa uvodnim danima, na kojima se upoznaju sa načinom studija, tehničkim posebnostima i svim osobama, koje su na raspolaganju za njihove studijske, organizacione, tehničke i administrativne izazove. Zatim se ta podrška razvija i još jača kroz sve njihove studijske aktivnosti; od prvog predmeta, do praktičnog obrazovanja i do završetka studija, sa dodelom diploma.

Podršku predstavljaju sva uputstva i smernice, koje smo dopunjavali na osnovu dugogodišnjeg iskustva rada sa studentima na online studijama, i koja su na raspolaganju u pisanom i u video obliku; svi tehnički elementi (portal moja.doba, virtuelno nastavno okruženje), koji olakšavaju studiranje i donose fleksibilnost mesta i vremena; karijerni centar, koji nudi podršku za karijerni rast, i svakako svi zaposleni, koji smo na raspolaganju studentima.

Ko nudi podršku studentima tokom studija?

 • Visokoškolski profesori DOBA Fakulteta su zaposleni na vodećim mestima, i unose svoja bogata praktična iskustva u studijski proces. Pripremaju studijske aktivnosti i uputstva, izvode vebinare, daju povratne informacije i ocenjujeju vaše zadatke.
 • Online mentor je vaš prvi kontakt na predmetu. Na vaša pitanja odgovora u roku od 24 časa, i tokom vikenda. Stručnjak je iz područja predmeta, prati vaš napredak na predmetu, i motiviše vas. Svi online mentori su stekli sertifikat o osposobljenosti za rad online mentora na DOBI.
 • Akademska savetnica vas usmerava kroz celokupne studije, savetuje pri izboru predmeta, upozorava na relevantne informacije … Njoj se obraćate u vezi svih dilema koje nisu vezane za sadržaj pojedinačnih predmeta.
 • Koordinatorka praktičnog obrazovanja će se pobrinuti za odgovarajuće smernice prilikom planiranja prakse u preduzeću, ili njenog priznavanja na osnovu radnih iskustava. 
 • Informatičar vam pomaže da otklonite eventualne tehničke poteškoće.
 • Stručni saradnici u referatu brinu o postupku upisa, izdavanju potvrda i praćenju uplata.

Zašto smo najbolji fakultet u podršci studentima?

 • Zato što je sistem podrške potpun i razvijen.
 • Zato što vas nigde drugde neće pratiti toliko osoba odjednom kao na DOBA Fakultetu.
 • Zato što imamo više od 20 godina iskustva sa online studijama i ponudom podrške u sklopu njih, i zato se zaista retko nađemo u situaciji, da ne uspemo da pomognemo studentu.
 • Zato što studenti dobiju odgovor u roku od 24 časa od strane online mentora.
 • Zato što je 92% studenata mišljenja, da je online mentor ključan za njihov uspeh na studijama.
 • Zato što naš model online studija omogućava i podstiče timski rad, izgradnju zajednice i međukolegijalnu podršku.
 • Zato što je vaš uspeh i naš uspeh. Vaše uspešne studije, koje podržavamo u najvećoj mogućoj meri, su pokazatelj uspeha DOBA Fakulteta i svih nas, koji se za vas trudimo.

Pošto sam počela sa brojevima, sa njima ću i završiti. Ponekad je dobro znati brojeve. Poverenje nam je dao već 5.251 diplomac, a 98% njih bi studije na DOBA Fakultetu preporučilo svojim prijateljima, poznanicima, saradnicima. Jedan od razloga je jedinstveni sistem podrške, koji su između ostalih potvrdile i dve međunarodne akreditacije.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije