DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Značaj karakternih snaga i odlika za odlično rukovođenje

31. mart 2023.

Pozitivna psihologija je grana psihologije koja se bavi proučavanjem faktora, uslova i okolnosti, koji vode do blagostanja i sreće. Psihičko zdravlje nije vezano samo za odsutnost bolesti i simptoma, već uglavnom zavisi od razvoja karakternih snaga i odlika, kao i ostvarivanja potencijala i talenata. Naučićete kako je moguće da saznanja pozitivne psihologije efikasno primenite u preduzećima i organizacijama pri upravljanju zaposlenima, sa ciljem postizanja većeg angažmana i blagostanja, kao i drugih pozitivnih organizacijskih rezultata. Naglasak će biti na predstavljanju koncepta snaga karaktera, odn. odlika, i učinaka rukovođenja na osnovu odlika.

O predavaču: Dr Marko Divjak se na početku karijere bavio tržišnim istraživanjima i istraživanjima javnog mnjenja. 2011. je doktorirao iz oblasti prometne psihologije. Na Doba Fakultetu kao visokoškolski profesor i razvojno-istraživački saradnik pored metodološko-istraživačkih predmeta podučava i predmete, vezane za psihologiju i komuniciranje.

Istraživački se bavi i područjem online obrazovanja, sa proučavanjem psiholoških karakteristika studenata u online nastavnom okruženju, razvojem i merenjem prenosivih kompetencija, posebno timskog rada, komunikacije i međusobnih veština. Više puta su ga studenti izabrali za naj profesora godine.

Ispod prilažemo link do dva članka za one koji žele da pročitaju više na ovu temu:


DOBA Fakultet kao savremeni i moderan fakultet, dobitnik mnogih nagrada na području inovativnosti i obrazovanja, širi znanje i tako ispunjava svoju misiju. Godišnje organizujemo više od 20 besplatnih obrazovnih događaja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije