DOBA Znanja

Pratite naše novosti
Objavljeno v: Članci

Značenje vrednosti: Zašto su vrednosti ključne za uspeh i zadovoljstvo

15. maj 2023.

Naše izabrane vrednosti su nešto čemu priznajemo višu načelnu vrednost, i posledično sadržajima koji ih podupiru, u životu dajemo prednost. Isto tako se radije družimo sa ljudima, koji sa nama dele iste vrednosti. U radnim okruženjima bolje sarađujemo sa saradnicima sa sličnim vrednostima i bolje postižemo više ciljeve.

Kada poznajete svoje vrednosti ćete:

  • brže doći do svog cilja,
  • raditi u skladu sa svojim ličnim razvojem,
  • se lakše odlučivati, i
  • delovati samouvereno, jer ćete u sebi verovati, da radite tačno ono u šta verujete.

Vrednosti su ono što nam daje smisao i smernice u životu. To su temeljna uverenja o tome šta je dobro a šta nije, šta je važno i šta nije. Naše vrednosti oblikuju naše odluke, naše odnose i našu ličnost. Vrednosti su od ključnog značaja za uspeh i zadovoljstvo u životu.

  1. Vrednosti oblikuju naše odluke:

Naše vrednosti su ono što nam pomaže da donosimo odluke. Kada se nađemo u teškim situacijama, naše vrednosti nam daju smernice šta je dobro, a šta nije. Ako su naše vrednosti jasne i dobro definisane, lakše možemo donositi odluke koje su u skladu sa tim šta je za nas važno.

  1. Vrednosti utiču na naše odnose:

Naše vrednosti utiču i na naše odnose sa drugim ljudima. Ako imamo zajedničke vrednosti sa prijateljima, porodicom i saradnicima, lakše ćemo sarađivati i razumeti se. A ako su naše vrednosti suprotne drugim ljudima, može doći do konflikata i nesuglasica.

  1. Vrednosti su od ključne važnosti prilikom izbora karijere:

Naše vrednosti mogu uticati i na izbor naše karijere. Ako su naše vrednosti usmerene da pomažemo drugim ljudima, možemo izabrati karijeru koja će nam omogućiti da pomažemo drugima. A ako su naše vrednosti usmerene na stvaranje novca, verovatno ćemo izabrati karijeru, koja će nam omogućiti veću zaradu.

  1. Vrednosti su ključne za uspeh i zadovoljstvo:

Vrednosti su ključne za naše zadovoljstvo i uspeh u životu. Kada živimo u skladu sa svojim vrednostima, imamo veće samopouzdanje, motivisaniji smo i produktivniji. A ako živimo suprotno svojim vrednostima, možemo se osećati nesrećno i nezadovoljno.

  1. Kako odrediti svoje vrednosti:

Ako želite da odredite svoje vrednosti, zapitajte se na šta trošite vaše vreme, vaš novac i vašu energiju. Zapitajte se šta biste uradili ako biste imali neograničeno vreme ili neograničeni novac, a šta ako biste imali neograničenu energiju.  

Na kraju se zapitajte šta bi vam to donelo? I odgovor na to poslednje pitanje su vaše vrednosti. Potrudite se da živite sa njima, jer samo tako ćete zaista znati da cenite sami sebe.


O predavaču

Zinka Kosec, predavač na Dobi, ima 18 godina iskustava na području edukacije pojedinaca, zaposlenih i studenata. Njena područja rada se dotiču organizacije i vođstva različitih projekata, i održavanja edukacija, seminara, radionica i treninga. 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije