Članci

Kako postati uspešan online student
03.06.2023

Kako postati uspešan online student

Koliko puta na dan proverite svoj telefon? 10 puta? 50 puta? 100 puta? Zbog brojnih smetnji i obaveštenja koje se neprestano javljaju, od ključnog je značaja razvijanje samokontrole, za o...
Više
Svesnost na radnom mestu
01.06.2023

Svesnost na radnom mestu

U današnje vreme već svi govore o svesnosti. Šta je uopšte svesnost, odn. »mindfulness«?
Više
Značenje vrednosti: Zašto su vrednosti ključne za uspeh i zadovoljstvo
15.05.2023

Značenje vrednosti: Zašto su vrednosti ključne za uspeh i zadovoljstvo

Vrednosti su ono što nam daje smisao i smernice u životu. To su temeljna uverenja o tome šta je dobro a šta nije, šta je važno i šta nije. Naše vrednosti oblikuju naše odluke, naše odnose...
Više
Karakteristike generacija potrošača Baby boom, X, Y, Z i kako komunicirati sa njima
03.05.2023

Karakteristike generacija potrošača Baby boom, X, Y, Z i kako komunicirati sa njima

Različite generacije imaju različite stilove komuniciranja. Korišćenje slenga, različiti komunikacijski alati i stilovi komuniciranja su razlog za sve veće nerazumijevanje između generaci...
Više
Kako pronaći svoj pravi work-life balance
24.04.2023

Kako pronaći svoj pravi work-life balance

U današnjem svetu, u kome smo neprestano povezani i dostupni putem mobilnih uređaja, čini se da je sve teže pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog života.
Više
Gejmifikacija (gamification) u obrazovanju na DOBA Fakultetu
09.01.2023

Gejmifikacija (gamification) u obrazovanju na DOBA Fakultetu

Upotreba igara (Game Based Learning, GBL) u obrazovanju nije novi koncept, prisutna je već decenijama. Potrebni su savremeni pristupi, metode i odgovarajući alati, koje možemo da koristim...
Više
Upotreba otvorenih obrazovnih izvora (OER) u pedagoškom procesu
11.10.2022

Upotreba otvorenih obrazovnih izvora (OER) u pedagoškom procesu

Otvoreni obrazovni izvori (OER) su deo pokreta za otvoreno obrazovanje (open education), koji podrazumevaju dostup do znanja i mogućnosti za obrazovanje za sve i bez granica (Bregar, Zagm...
Više
Kako iskoristiti postojanost pozitivnog privrednog rasta?
05.07.2022

Kako iskoristiti postojanost pozitivnog privrednog rasta?

Uz sve poteškoće, koje beležimo od nastupanja pandemije, početkom 2020. pa nadalje, pokazalo se i to, da su preduzeća uz odgovarajuću državnu pomoć, sposobna da održe investicije, proizvo...
Više
Da li bi inflacija trebalo da određuje naše odluke?
29.06.2022

Da li bi inflacija trebalo da određuje naše odluke?

Inflacija nije samo tema razgovora o privrednim kretanjima, već je za stanovništvo i pitanje, kako je uzeti u obzir prilikom naših donošenja odluka o potrošnji i štednji.
Više
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije