Članci

Dekan DOBA Fakulteta: Kako ostati na pravoj strani
01.12.2020

Dekan DOBA Fakulteta: Kako ostati na pravoj strani

Naravno, ne mislimo na prilagođavanje ličnih ili političkih stavova. Zanima nas šta možemo da naučimo za budućnost, u sadašnjim zaista neprijatnim i teškim okolnostima, i koja bi bila tak...
Više
Dr Živa Veingerl Čič: Agilna transformacija preduzeća
12.11.2020

Dr Živa Veingerl Čič: Agilna transformacija preduzeća

Uzimajući u obzir situaciju u kojoj smo se ponovo našli, i koja od preduzeća zahteva nove pristupe, načine vođenja i upravljanja, visokoškolska profesorka na DOBA Fakultetu je napisala čl...
Više
Dr Živa Veingerl Čič: Kriza kao turbo ubrzivač za moderno radno okruženje
22.10.2020

Dr Živa Veingerl Čič: Kriza kao turbo ubrzivač za moderno radno okruženje

Profesorka DOBA Fakulteta, dr Živa Veingerl Čič, stručnjak iz područja upravljanja ljudskim resursima, ovoga puta je za vas pripremila članak, u kome razotkriva kako nas je pandemija pris...
Više
Dr Tina Vukasović: Poslovni tržišni izazovi i rešenja za preduzeća
30.07.2020

Dr Tina Vukasović: Poslovni tržišni izazovi i rešenja za preduzeća

Sa usmerenošću na praksu, sa radom na konkretnim primerima su se susreli studenti dodiplomskog programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, i studenti postdiplomskog programa...
Više
Krenimo online
20.07.2020

Krenimo online

Online studije danas nisu samo alternativa klasičnim studijama, već predstavljaju ekvivalentan način studija, koji je pre svega zbog svoje dostupnosti i fleksibilnosti sve više rasprostra...
Više
Korona kriza: digitalna revolucija u visokom školstvu u svetu
15.07.2020

Korona kriza: digitalna revolucija u visokom školstvu u svetu

Iznenadno uvođenje studija na daljinu u svetu znači da su brojne visokoškolske ustanove počele da izvode programe u virtuelnom okruženju. Početne poteškoće su bile očekivane, s obzirom na...
Više
Studenti magistarskog programa Menadžment pametnih gradova tokom studija se upoznaju sa najboljom praksom na svetu
11.06.2020

Studenti magistarskog programa Menadžment pametnih gradova tokom studija se upoznaju sa najboljom praksom na svetu

Danas već više od trideset studenata programa Menadžment pametnih gradova razvija nova znanja, i svakoga dana ih prenosi u svoje radno okruženje.
Više
Dr Tina Vukasović: Kako upoznati potrošača, i uveriti ga da postane naš lojalan potrošač?
20.05.2020

Dr Tina Vukasović: Kako upoznati potrošača, i uveriti ga da postane naš lojalan potrošač?

Profesorka DOBA Fakulteta dr Tina Vukasović, stručnjak iz područja marketinga, u članku odgovara na sledeća pitanja: Ko je naš potrošač, i kakve su njegove navike? Šta ga karakteriše – da...
Više
Dr Anita Maček: Pametni gradovi u ulozi zaštitnika protiv širenja koronavirusa
19.05.2020

Dr Anita Maček: Pametni gradovi u ulozi zaštitnika protiv širenja koronavirusa

Koronavirus nam je pokazao, da pametni gradovi mogu da pomognu i u borbi protiv raznih pandemija. Brojne vlade i lokalne vlasti koriste pametnu urbanu tehnologiju, senzore i podatke, da b...
Više
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije