Domov > Programi i upis > Bachelor program: Poslovanje i menadžment u turizmu

Bachelor program: Poslovanje i menadžment u turizmu

Program će vas osposobiti za savladavanje koncepta i osobina turizma, koji važi za dinamičnu privrednu granu koja najbrže raste prema svetskim merilima. Područje turizma zahteva kompetencije za celokupno savladavanje i rešavanje zadataka i izazova preduzeća i ostalih organizacija iz oblasti turizma u vezi sa drugim poslovnim funkcijama.

Jedini akreditovani online studijski program iz područja turizma na srpskom jeziku.

Da li znate da je turizam jedna od najbrže rastućih delatnosti na svetu i pokretačka snaga razvoja?  Privlači vas rukovođenje ili vlasništvo turističkog objekta? Volite da prodajete turističke ponude? Voleli biste da doprinesete lokalnom ili regionalnom razvoju turizma? Ukoliko je vaš odgovor na jedno pitanje DA, onda je program pravi za vas.

Tokom studija ćete dobiti interdisciplinarna teoretska i praktična znanja u širim stručnim oblastima i razumećete  kako se vodi turizam uz uvažavanje osnovnih ekonomskih, menadžerskih, finansijskih, organizacionih, informacionih, jezičkih, etičkih, kulturnih, društvenih i trajnih gledišta. Naučićete upravljanje  promenama, prilikama i izazovima u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom i multikulturalnom okruženju.

Studenti u ovom programu rade u nacionalno pomešanim grupama (zajedno sa studentima iz Hrvatske, Slovenije, …) i tako imaju još dodatno međunarodno iskustvo i umrežavanje.

 Obezbedite slobodno mesto - popunite online prijavu.

Podaci o programu

Koristi za vas

Naši partneri u programu

Terme Olimia d.d, Relax turizem d.d, Terme Krka d.o.o. Novo mesto, Narodni dom Maribor, Urbani Spa d.o.o, Unior d.d,  Naravno zdravilišče Topolšica, Martura d.o.o, MTC Fontana d.o.o, Žniders d.o.o, Hotel Diana d.o.o, PA Cavallo d.o.o, Olga Lopota s.p.

Prilike za zaposlenje

Diplomci programa imaće mogućnost zaposlenja u organizacijama neprivrednih delatnosti sa šireg područja turizma i gostoprimstva i drugih poslovnih delatnosti; u kulturnim, zabavnim, sportskim i rekreativnim delatnostima kao i u drugim preduzećima ili organizacijama koje su  povezane sa turističkom delatnošću (npr. organizacije povezane sa regionalnim planiranjem i razvojem turizma, turistička društva, vladajući organi povezani sa turizmom, savetodavna delatnost povezana s turizmom).

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Savet Republike Slovenije za Visoko školstvo je u januaru 2005. akreditovao visokoškolski program Poslovni asistent (zaključak broj 608-01-3/2005/5; 28. 1. 2005) koji je u 28.1. 2008. godine promenio naziv iz Poslovnog asistenta u program Poslovanje i menadžment u turizmu (zaključak broj 6033-174/2014/6).

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti mogu da biraju dva načina završetka studija, odbranu završnog stručnog rada ili polaganje dva dodatna izborna predmeta. Ukupno ćete sakupiti 180 ECTS bodova i dobiti stručno zvanje Diplomant poslovanja in upravljanja v turizmu, što je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje poznaju u inostranstvu.

Pridodani dokumenti:

Print