Ocenjivanje i proveravanje znanja

Dokazane, isprobane i jedine međunarodno akreditovane online studije

Ocenjivanje i proveravanje znanja

Kako se odvija ocenjivanje na online studijama i kako polažete online test.

OCENJIVANJE NA ONLINE STUDIJAMA

Svaki predmet traje od 4 do 6 nedelja. Profesor u svakoj nedelji priprema studijske zadatke i gradivo, koje vam je potrebno za obavljanje zadataka. Za svaki studijski zadatak ćete dobiti detaljna uputstva šta morate da uradite, koliki je obim zadatka, koje gradivo ćete za to koristiti, da li ćete zadatak raditi individualno ili u timu …

Veoma je važno da ste aktivni u radu, da su vaše studije kontinuirane i da zadatke obavljate i predajete pravovremeno u postavljenim rokovima. Profesor vas povratnim informacijama o vašim zadacima i aktivnostima usmerava i postupno vodi ka predviđenom cilju, znanju i kompetencijama predmeta. Više o značaju aktivnog rada je u članku »Kontinuirani rad je ključan elemenat online studija« govorila Tina Klun, akademska savetnica na DOBA Fakultetu.

Za svaki obavljeni zadatak, svake nedelje, ćete dobiti povratnu informaciju u obliku bodova/ocena, koji su sastavni deo vaše konačne ocene.

KAKO POLAŽETE ONLINE TEST/ISPIT

U nedeljnim zadacima ćete imati i online testove, koji su najčešće (ali ne i obavezno) u poslednjoj nedelji predmeta. Na svakom predmetu će biti raspisana dva termina, a vi ćete izabrati onaj, koji vam odgovara vremenski. Online testovi se odvijaju u posebnom programu, koji je namenjen proveravanju znanja tog tipa. Na početku se identifikujete sa ličnim dokumentom, snimite prostor, a program blokira dostup do ostalih sadržaja koje imate na računaru. Na snimku (klik na sliku) možete pogledati kako se odvija online test, i na šta sve morate da obratite pažnju.
 

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije