Kvalitet i akreditacije

Ciljevi dostizanja kvaliteta

Kvalitet i akreditacije

DOBA Fakultet se obavezuje neprekidnom poboljšanju svih područja svog rada, što se odražava u procesu neprestanog menjanja i obezbeđivanja kvaliteta. Imamo jasno postavljenu strategiju, ciljeve, vrednosti i ključne pokazatelje kvaliteta, koje detaljnije definišu Kvalitet na DOBA Fakultetu i Pravila obezbeđivanja kvaliteta.

Za proces praćenja i obezbeđivanja kvaliteta su odgovorni svi učesnici: rukovodstvo, organi fakulteta, zaposleni stručni saradnici, visokoškolski profesori, online mentori, studenti i predstavnici spoljnog okruženja.

Ciljevi dostizanja kvaliteta na DOBA Fakultetu su povezani sa svim područjima rada fakulteta, koji su predmet procene kvaliteta: rad visokoškolskog zavoda (obrazovna delatnost, naučno-istraživački rad), integracija u okruženje, kadrovi, studenti, materijalni uslovi, obezbeđivanje kvaliteta, inovativnosti i razvojne delatnosti. Sadržaj i rad pojedinačnih radnih područja fakulteta su detaljnije definisani u godišnjem planu rada.

Akreditacije i reakreditacije programa

Svi studijski programi DOBA Fakulteta su akreditovani od strane NAKVIS-a (SQAA-NAKVIS - Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education), koji je član ENQA - The European Association for Quality Assurance in Higher Education.

 

Međunarodni standardi kvaliteta i međunarodne akreditacije

Međunarodna akreditacija UNIQUe i međunarodni sertifikat EOCCS potvrđuju, da se online studije na našem fakultetu izvode prema  visokim međunarodnim standardima.

Stalno praćenje međunarodnih standarda kvaliteta izvođenja pedagoške i istraživačke delatnosti DOBA Fakultetu omogućava i članstvo u priznatom institutu za kvalitet CQI (Chartered Quality Institute) i u međunarodnom udruženju okviru udruženja ECQA (European Certification and Qualification Association).

Pošto su studije online, koje u celini izvodimo online, posebnostima izvođenja studijskih programa na DOBA Fakultetu, posvećujemo posebnu pažnju. Model i standardi izvođenja online studija su tako usklađeni i sa međunarodnim standardima:

  • NETS Standards (International Society for Technology in Education)
  • E-xcelence (European Association of Distance Teaching Universities) 
  • CEL (European Foundation for Management Development)
  • WHED (World Higher Education Database)

Samoevaluacija

Samoevaluacija bachelor visokoškolskih stukovnih programa i master programa na DOBA Fakultetu se odvija neprestano, sistematično i struktuirano. Odražava se u neprestanom praćenju planiranja i izvođenja studijskog procesa, osposobljenosti izođača studijskog procesa, obezbeđivanju uslova za izvođenje programa, internoj organizovanosti, uporedivosti studijskih dostignuća, naučno-istraživačkom i razvojnom radu, aktivnoj saradnji sa okruženjem i stalnom uvođenju poboljšanja pri upotrebi mehanizama za praćenje i obezbeđivanje kvaliteta i efikasnosti.

U aktivnosti samoevaluacije su uvek uključeni svi subjekti: studenti, diplomci, visokoškolski profesori i saradnici, online mentori i poslodavci, stručni i administrativni saradnici i rukovodstvo škole. Rezultate o obrazovnoj, istraživačkoj i međunarodnoj aktivnosti DOBA Fakulteta predstavljamo u godišnjem samoevaluacijskom izveštaju.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli