Naše posebnosti

Lični razvoj

Naše posebnosti

DOBA Fakultet je fakultet sa tradicijom, međunarodnom akreditacijom kvaliteta, EU standardima, akreditovanim savremenim programima i iskustvom u online obrazovanju. U Srbiji online studije izvodimo već od 2008. godine, u potpunosti online, u kojima je do sada diplomiralo preko 5600 diplomaca.

Slovenački, međunarodno priznati fakultet sa evropskom diplomom

Privatni smo, evropski i međunarodno priznati fakultet sa tradicijom i akreditovanim programima. Kao diplomci stičete slovenačku diplomu, priznatu u zemljama Evropske unije, i u svetu, pa tako i u Srbiji. Nostrifikaciju za Srbiju radi ENIC/NARIC centar.
Dve međunarodne akreditacije potvrđuju da se online studije na DOBA Fakultetu izvode prema visokim međunarodnim standardima.

 

Savremeni način studiranja - online studije na srpskom jeziku

DOBIN model online studija odgovara potrebama i tempu savremenog života sa jasnim ciljevima. Tokom predviđenih predmetnih nedeljnih studijskih obaveza, sami ćete moći da odredite vreme za učenje i tempo učenja, a dostupaćete do studijskih informacija i gradiva bilo gde i bilo kada. Na studijskom putu ćemo vas pratiti i voditi brigu da se tokom svih svojih obaveza možete fokusirati na studijski uspeh.

 

Kompletna podrška studentima

Kompletna podrška studentima je naš prioritet. Sa vama ćemo biti od savetovanja o studijama, pa do njihovog završetka. Od prvog dana studija će vas pratiti lični savetnik za studije i online mentor. Online mentor će vam biti na raspolaganju sedam dana u nedelji. Pored individualnog praćenja, na raspolaganju će vam biti i  pedagoška, organizacijska, administrativna i tehnička podrška.

 

 

Inovativno učenje sa profesorima praktičarima 

Interdisciplinarne programe na našem fakultetu odlikuju savremeni, inovativni pedagoški istraživački pristupi sa projektnim radom i studijama dobrih praksi sa podrškom visokoškolskih profesora, koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života, i izuzetno dobro su upoznati sa tehnologijama. Razvićete kreativno i kritičko razmišljanje, naučićete se timskom radu, savladati komunikacijske veštine, naučićete se preduzetnosti, umrežavanju i ovladati savremenom tehnologijom.

 

Mogućnost studiranja iz inostranstva

Jedini smo fakultet koji izvodi online studije od upisa do diplomiranja, i zbog toga možete da studirate iz inostranstva, gde radite ili živite, i to na svom – srpskom jeziku. Preko 70% naših studenata već živi ili radi u inostranstvu. Naši studenti studiraju na srpskom jeziku  iz Dubaija, Holandije, Hrvatske, Jordana, Crne Gore, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Kanade, Katara, Italije, Dominikanske Republike, Australije, Norveške, Austrije…

 

 

Lični razvoj

U 21. veku su pored strukovnih znanja sve više važna meka znanja i kompetencije, koja su prema istraživanjima u svetu ključna za napredovanje u karijeri.
U našim programima je zato veliki naglasak na
ličnom menadžmentu, pozitivnom i kreativnom razmišljanju, preduzetnosti, reševanju problema, efikasnom komuniciranju, timskom radu, što utiče na lični razvoj svakoga od nas i na uspešnost u životu i karijeri.
 

 

Saradnja sa preduzećima već tokom studija

Na DOBA Fakultetu podstičemo i omogućavamo  različite vrste saradnji sa preduzećima već tokom vaših studija. Pored profesora, iz preduzeća vam je na raspolaganju mentor, koji vas usmerava i daje potrebne interne informacije, koje su vam potrebne za dobru pripremu izrade projekata. 
Tokom studija, studenti pripremaju i inovativna rešenja za preduzeća, što ih čini konkurentnijim na tržištu.

 

Naši diplomci dožive promene

Fakultet prati diplomce, i posebno smo ponosni na njihovo napredovanje i razvoj.
Čak 77 % diplomaca, koji su pojačani novim znanjima i kompetencijama, šest meseci nakon diplomiranja doživi pozitivne promene u karijeri: napreduju, dobiju veću platu ili menjaju posao. 
Aktivno se povezuju u i Alumnom klubu DOBA Fakulteta, koji omogućava obrazovanje i umrežavanje i nakon završenih studija.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli