DOBA Fakultet danas

MEĐUNARODNO PRISUTNA I CENJENA USTANOVA SA ODLIČNIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA I JEDINSTVENIM ONLINE STUDIJAMA

DOBA Fakultet danas

DOBA Fakultet za primenjene poslovne i društvene studije Maribor je savremeni samostalni visokoškolski zavod, osnovan 2003. godine.
U dinamičnom okruženju koje se menja, fakultet ima odgovornost, koju diktiraju privredni i društveni razvoj, sa osam bachelor i master akreditovanih studijskih programa, u kojima studenti savremenim načinima studiranja dobijaju primenljiva znanja i razvijaju kompetencije, koje znaju da prenesu u radno okruženje, i danas je međunarodno prisutna i cenjena ustanova.

Pri uvođenju tehnologija u pedagoški proces smo pioniri na evropskom visokoškolskom prostoru. DOBIN model online studija je jedan od najvećih razvojnih dostignuća fakulteta, a uvažavanje evropskih standarda pri online obrazovanju smo potvrdili i sa međunarodnom akreditacijom.

Našem modelu studija godišnje daje poverenje više od 1.000 studenata, koji studiraju iz 46 država sveta, i više od 3.800 diplomaca. Odlični studijski rezultati, uspešnost diplomaca, neprestani razvoj, praktično orijentisani programi sa odličnim profesorima praktičarima, i odličan naučno-istraživački rad nas danas uvrstavaju među vodeće međunarodno uporedive ustanove u jugoistočnoj Evropi.

DOBA Fakultet svoje online programe na srpskom jeziku u Srbiji izvodi još od 2008. godine, kada je prva generacija studenata upisana, dakle, već 10 godina, u kojima je u akreditovana tri bachelor i dva master programa diplomiralo preko 300 studenata.

Modernost i odličnost fakulteta se temelje na:

  • novim sadržajnim elementima, kao što su inovativnost, interdisciplinarnost sa globalnom perspektivom, održivi razvoj, upotreba informacijske tehnologije za uspešno poslovanje, primenljiva i savremena stručna znanja, razvoj mekih kompetencija;
  • posebnim inovativnim pristupima, kao što su Dobin model online studija sa inovativnim učenjem, koji omogućavaju studentima razvoj kompetencija sa kompletnom podrškom moderne tehnologije i predanog stručnog osoblja, i savremeni pedagoški pristupi, koji pripremaju studente za uspešan rad u nepredvidivim vremenima, i podstiču njihov neprekidni lični razvoj;
  • prednostima za preduzeća, jer studenti dobijaju znanja i kompetencije, neposredno primenljive u praksi, traže rešenja, koja znaju da prenesu u radno okruženje. Studenti pri većini predmeta obavljaju stvarni projekat za preduzeća ili organizacije u kojima su zaposleni, i za njih razvijaju nova rešenja;
  • istraživačkim aktivnostima i međunarodnim iskustvima; istraživanja profesora su primetna na domaćem i međunarodnom prostoru. Za potrebe međunarodne akademske saradnje i mobilnosti, fakultet ima sklopljene bilateralne sporazume sa brojnim ustanovama po svetu, i član je uglednih međunarodnih mreža.

Prekretnice razvoja DOBA Fakulteta:

2017.

Pripremili smo međunarodnu stručnu konferenciju pod nazivom »Pametni gradovi – gradovi danas i sutra«.
Akreditovan je novi master program Menadžment pametnih gradova.

2016.

Uspostavili smo prvi Kompetentni centar za razvoj digitalnih kompetencija i online učenje.
U okviru okruglog stola 'Inovativnost u visokom školstvu' smo ugostili i ministarku dr Maju Makovec Brenčič.

2015.

Poslovna grupa DOBA, u sklopu koje radi fakultet, slavi 25 godina. Akreditovan je sedmogodišnji master program Marketing i prodaja i produžena je akreditacija drugih bachelor i master programa. 

2014.

Doc. dr Viljem Pšeničny je predao insignije novom dekanu fakulteta, prof. dr Rastu Ovinu. 
Počeli smo sa izvođenjem bachelor programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću na srpskom jeziku.

2013.

Proslavili smo 10 godina i postali prva visokoškolska institucija u jugoistočnoj Evropi sa dobijenim međunarodnim sertifikatom kvaliteta UNIQUe, koji dodeljuje Evropska fondacija za kvalitet u e-obrazovanju.
 

2012.

DOBA Fakultet je dobio akreditaciju za bachelor studijski program Poslovanje, produženu za sedam godina.
Dobili smo prve magistre programa Međunarodno poslovanje u Srbiji.

2011.

Osnovan je Savet za razvoj online studija.
Imenovan je dekan doc. dr Viljem Pšeničny.
Pripremili smo stručnu konferenciju pod nazivom »Biti konkurentan na svetskom tržištu – sa doživotnim obrazovanjem internacionalizujmo preduzeća«.

2010.

Akreditovani su bachelor i master programi Menadžment doživotnog obrazovanja.
Počeli smo prvi put sa izvođenjem master programa Međunarodno poslovanje na srpskom jeziku.

2009.

Akreditovani su bachelor i master programi Organizacija i menadžment socijalnih delatnosti.
Dobili smo i prve diplomce DOBA Fakulteta, programa Poslovanje na srpskom jeziku.

2008.

Akreditovani su prvi master program fakulteta, Međunarodno poslovanje i bachelor programi Marketing i Poslovna administracija.
Prvi put smo počeli sa izvođenjem visokoškolskog studijskog programa Poslovanje u Srbiji.

2006.

Imenovan je prvi dekan prof. dr Boris Cizelj.
Dobili smo prvog diplomca fakulteta.

 

2005.

Upis prve generacije studenata.

2003.

Osnovali smo DOBA Fakultet i akreditovali prvi bachelor visokoškolski strukovni program Poslovanje.
Pripremili smo stručnu konferenciju pod nazivom »E-obrazovanje, doživeti i izvesti«.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije